Kritisk til at Oljefondet ikke får 2050-mål: – En klimasinke

Framtiden i våre hender er kritisk til at regjeringen ikke gir Oljefondet konkrete mål om nullutslipp. – Helt utrolig, spesielt etter at Stortinget har bedt dem eksplisitt å vurdere det, sier leder Anja Bakken Riise.

Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise.
Publisert:

Fredag la finansminister Jan Tore Sanner (H) frem den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet.

Der foreslår han blant annet å kutte antallet selskaper hvor fondet kan investere fra rundt 8.800 til rundt 6.600.

Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise er skuffet over meldingen. Hun hadde håpet på tydeligere signaler til Oljefondet om klima.

– Slik det er nå har Oljefondet blitt en klimasinke, sier Riise i en kommentar.

– At regjeringen ikke engang foreslår et mål om netto null klimagassutslipp for fondet i 2050 er helt utrolig, spesielt etter at Stortinget har bedt dem eksplisitt om å vurdere det. Selv store investorer som Blackrock og JP Morgan Chase har satt slike mål, sier Riise.

Finansministeren understreker at han vil jobbe med å analysere klimarisikoen i Oljefondet frem mot neste års stortingsmelding.

Les også

Ber Norge lytte til storbankens klimaadvarsel

Stortinget ba om vurdering

Flertallet i Stortingets finanskomité ba i fjor regjeringen om å vurdere om fondet burde få et mål om å bli klimanøytralt. Det skjedde under behandlingen av fjorårets stortingsmelding om Oljefondet i desember.

Flertallet i finanskomitéen, utenom Frp, viste da til at enkelte av verdens store institusjonelle investorer har satt seg mål om å på sikt oppnå en klimanøytral investeringsportefølje.

«Flertallet imøteser at regjeringen på egnet tidspunkt gir en vurdering av om også Statens pensjonsfond utland bør sette seg lignende mål», het det i komitéens innstilling.

Riise mener at Oljefondet kan være en del av løsningen på klimakrisen, ved å flytte penger inn i selskaper som bidrar til å løse klimautfordringene.

– Å bidra til at vi holder den globale oppvarmingen til under halvannen grad er er et ansvar Oljefondet bør ta, sier Riise.

Les også

Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper

Skal utrede klimarisikoen

Finansdepartementet satte i februar ned en ekspertgruppe ledet av Martin Skancke som skal vurdere hvordan det grønne skiftet og klimaendringer vil påvirke Oljefondet. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen er også medlem.

I mars ga departementet et oppdrag til Norges Bank om å utrede klimarisikoen i fondet. Finansministeren sier nå at han vil gå grundig gjennom fondets klimarisiko frem mot neste års melding.

– Våre vurderinger legges frem i fondsmeldingen våren 2022, sa Sanner på en pressekonferanse fredag.

Også stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) er misfornøyd med stortingsmeldingens budskap om klima. Hun hadde ønsket ytterligere nedsalg av blant annet oljeselskaper.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

– Meldingen er skremmende svak på klima. Det har vi ikke tid til, sier Kaski i en kommentar.

– Oljefondet er fortsatt for tungt investert i kull og olje, og det haster å trappe ned disse investeringene, og trappe opp investeringene i klimaløsninger og framtidas vinnere, sier hun.

Les også

Norges Bank vurderer klimarisikoen: – Veldig i tiden

Sanner styrer unna forhåndsfiltrering

Fortsatt vil ikke finansministeren innføre en forhåndsfiltrering av selskaper, sektorer eller land som kan ses på som bekymringsverdige. Dette har blant andre Amnesty ønsket.

Sanner mener at aktuelle indekser som kan brukes til dette, bygger på ufullstendig datagrunnlag og vil kunne treffe feil. Sanner mener at etiske, skjønnsmessige vurderinger ikke bør overlates til en kommersiell indeksleverandør, men gjøres av fondet selv.

– Tiden er overmoden for å endre hvordan NBIM gjør risikovurderinger. Å kun kaste ut selskaper etter at de har brutt retningslinjene er tid- og ressurskrevende og vi risikerer at sparepengene våre finansierer skadelig virksomhet uten at vi oppdager det, sier Riise.

Les også

Amnesty håper på ny etikkpraksis i Oljefondet: Vil sile ut selskaper på forhånd

– Skuffende

Også Kaski er skuffet over at Sanner ikke vil utelukke selskaper og bransjer på forhånd, men fortsette med dagens system hvor Etikkrådet anbefaler utelukkelser i etterkant.

– Det er skuffende at regjeringen avviser forhåndsfiltrering, sier Kaski.

– Fondet burde gjøre vurderinger av selskaper før det investeres, slik at man unngår å bidra til brudd på etiske normer, og dette vil SV foreslå i stortingsbehandlingen. Vi vil også stramme til de etiske retningslinjene på autonome våpen og skatteunndragelse, sier hun.

Sanner forbyr ikke fondet å investere i selskaper som lager selvstyrte våpen i denne omgang, men sier at han vil jobbe videre med et slikt kriterium.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp ber Stortinget om å overstyre regjeringen når det gjelder forhåndsutelukkelser.

– Vi ber Stortinget utrede muligheten for risikobasert etisk forhåndsfiltrering av selskap for å unngå å investere i selskap med verst adferd, sier Høybråten i en kommentar.

Les også

Utvalg vil ikke be Oljefondet vurdere etikk før aksjekjøp: – Ikke ambisiøse nok

Publisert: