Store nedbemanninger i oljeselskapet Shell

Shell i Norge skal kutte kostnader og nedbemanner. – Vi er uenige i masseoppsigelser som dette er, sier Shell-tillitsvalgt.

Norske Shell er operatør for Petrojarl Knarr. I I nedbemanningen er det først og fremst kontoransatte som rammes.
Publisert:

– På det nåværende tidspunkt kan jeg ikke gå i detaljer. Når det gjelder antall, har vi per nå ikke to streker under det svaret, men at det blir reduksjoner har vi vært tydelige på før, sier kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Norske Shell til Aftenbladet.

Soppeland opplyser videre at det på et allmøte torsdag i neste uke skal legges fram tall og organisasjonsstruktur for de ansatte.

Shell har i dag rundt 500 ansatte i Norge, drøyt 300 av disse jobber på selskapets hovedkontor i Tananger i Sola kommune. Etter det Aftenbladet forstår vil nedbemanningene ramme kontoransatte, og at det kan dreie seg om rundt 50 til 60 personer i denne omgang.

Marianne Olsnes tok i fjor sommer over som administrerende direktør i Norske Shell. Nå skal hun nedbemanne.
Les også

Equinor-tillitsvalgt: – Et stort smittelotteri offshore

– Veldig beklagelig

Tillitsvalgt Ivar Berg i Lederne i Shell Kristiansund beklager at Shell nå går til dette skrittet med nedbemanninger. Han påpeker at de tillitsvalgte er godt inne i prosessen og har fått gode muligheter til innspill. Men sier samtidig at det er skrevet noen uenighetsprotokoller.

– Vi har forståelse for at det innenfor enkelte områder kreves nedskalering, men vi er ikke enig med bedriften på enkelte punkter, og da har vi skrevet uenighetsprotokoller, sier Berg til Aftenbladet.

Hvordan vurderer dere utsiktene for Shell i Norge, ser vi nå en gradvis nedtrapping av aktiviteten?

– Norske Shell er en bedrift som går veldig bra. Det er ikke en bedrift som er i umiddelbar fare for å gå konkurs. Bedriften går godt og utsiktene er lyse i årene framover. Vi ser ikke en bedrift som er i trøbbel og som trenger omfattende nedbemanning. Vi kan ha forståelse for en reduksjoner på enkelte områder, men masseoppsigelser som dette i realiteten er, er vi uenige i, sier Berg.

Kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Norske Shell sier at selskapet har spennende prosjekter på gang i Norge, men må likevel gå til nedbemanninger.
Les også

LO-forbundet Industri Energi saksøker Aker BP: – Dette er et grovt avtalebrudd

– Oljeprisen

Pressekontakt Jan Soppeland kan ikke si noe om tall, men han understreker at det er tett dialog med tillitsvalgte og ansattereprsentanter i utmeislingen av den nye organisasjonsplanen. Foreløpig er det heller ikke avklart om hvem som slutte eller om dette skjer ved naturlig avgang, førtidspensjonering eller eventuelle sluttpakker.

– Hvorfor går dere til nedbemanninger?

– Det er en rekke ting som gjør at vi skal omorganisere. Oljeprisen og den usikkerheten det er rundt oljeprisen framover er ett forhold. I tillegg ønsker vi å organisere oss så effektivt som mulig for å tilpasse det aktivitetsnivået vi skal ha framover, sier Soppeland.

Regjeringens krisepakke for oljenæringen hadde som formål til å stimulere til aktivitet og sysselsetting i en vanskelig periode. Hvorfor er det da likevel nødvendig med nedbemanninger?

– Her må vi skille mellom et par ting. For selskap i vår situasjon gjelder støtten først og fremst investeringer. I 2020 hjalp den oss i forhold til noen brønner som ble boret. For Ormen Lange og Linnorm vil støtten først eventuelt slå inn om vi sammen med våre partnere beslutter å sende søknad og får godkjent prosjektene. Utsiktene for å nå opp i konkurransen med andre prosjekter i det globale Shell-systemet er bedre med skattepakken på plass.

Les også

Shell kutter opp til 9.000 stillinger – skal senke kostnadene i Norge

– Misbruker dere som bedrift den statlige støtten dere har fått når dere nedbemanner i en situasjon hvor bestillingen var å opprettholde sysselsettingen?

– Nei, slik vi ser det er skattepakken ikke innrettet på den daglige driften av selskapet, her må vi tilpasse organisasjonen for å være konkurransedyktige. Men når skattepakkene styrker prosjektene våre, så gjør det også at vi trenger å ha folk til å planlegge og realisere dem.

Globalt kunngjorde Shell i fjor høst at det skal kuttes mellom 7000 og 9000 stillinger. Det ble da gjort klart at kuttene også kom til å ramme Norge. Shell hadde ved inngangen til 2019 83 000 ansatte. Med bemanningskuttene ønsket Shell å kutte kostnader på rundt 23 milliarder kroner innen 2022.

A/S Norske Shell er i Norge et eget selskap i Shell-gruppen. Selskapet leverte i 2019 et resultat før skatt på 7,3 milliarder kroner, ned fra 17 milliarder året før.

Norske Shell har fortsatt betydelig aktivitet i Norge. Her er prosessanlegget på Nyhamna.
Les på E24+

Oljeselskap tok drastisk grep - har unngått smitte offshore

Satser videre i Norge

Soppeland påpeker imidlertid at dette ikke er starten på en omfattende nedtrapping  av virksomheten til Shell i Norge. 

Shell er operatør på Ormen Lange og har betydelig aktivitet på prosessanlegget i Nyhamna hvor gassen fra feltet kommer i land. I tillegg til dette er Shell operatør på Knarr-feltet hvor Petrojarl Knarr FPSP, som driftes av Altera infrastructure (tidligere Teekay).

– Vi har utrolig gode posisjoner i kraft av operatørskap på Ormen Lange og Knarr i tillegg til å være medeier i Troll-feltet (som Shell for øvrig i sin tid var ansvarlig utbygger for). Dette er solide bunnplanker i aktiviteten vår i Norge i mange år framover. Samtidig jobber vi med fase tre av Ormen lange og utvikling av Linnorm-funnet, som er et av de største norske funnene på norsk sokkel som det ikke er levert utbyggingsplan for, sier Soppeland.

Linnorm ble funnet i 2005 og avgrenset i 2007. Det ligger i Norskehavet, 50 kilometer nordvest for Draugen, hvor Shell tidligere var operatør. Feltet inneholder rundt 26 milliarder kubikkmeter gass, noe som er omtrent på størrelse med gassvolumet på Martin Linge-feltet. Feltet har tidligere blitt vurdert som så teknisk komplisert at det ikke har blitt bygget ut. Men Shell ser nå muligheter. 

– Vi jobber konkret med konsepter for utbygging av feltet, sier Soppeland og legger til.

– Selv om koronasituasjonen har skapt mye usikkerhet i hele bransjen vår, ville det sett mye mørkere ut uten myndighetenes tiltak på skattesiden. Vi ser at vi sitter på attraktive prosjekter, selv i en tid hvor vi må velge mer selektivt.

Publisert: