Oslo kommune med millionbeløp til bærekraftige bedrifter

Hovedstaden lyser nå ut en støtteordning for bedrifter som vil reparere eller dele varer og tjenester. Målet er å skape en grønnere økonomi.

ET GRØNNERE OSLO: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg vil gjøre det enklere å leve miljøvennlig.
Publisert:

For første gang er det gjennomført en analyse av hvor sirkulært Norge er. Circularity Gap Report Norway viser at 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år, ikke blir ført tilbake til kretsløpet.

Norges økonomi er med andre ord kun 2,4 prosent sirkulær, men analysen viser at dette kan økes til 45,8 prosent. For å få til dette må det blant annet til en tilrettelegging og omstilling av næringslivet.

Oslo kommune lyser nå ut en ordning hvor alle med et organisasjonsnummer kan søke om inntil 500.000 kroner i tilskudd.

– Målet vårt er å gjøre det mer attraktivt å satse på lokale reparasjons- delingsordninger, slik at vi får satt fart på dette markedet og gjør det enkelt for flest mulig å leve miljøvennlig.

Det sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg til E24.

Geitmyra matkultursenter er en av aktører som tidligere har mottatt prosjektstøtte for å redusere materielt forbruk.
Les også

Oslo kan få utslippsfrie drosjer innen 2023

Nordmenn topper forbrukslistene

Prosjektene må innebære en bærekraftig strategi som kan føre til redusert materielt forbruk. Støtteordningen er en del av strategien Framtidens forbruk, som fungerer som et slags «veikart» for hovedstadens bærekraftige omstilling.

– Vi kan spare både miljøet og lommeboken ved å reparere og dele på vi eier, istedenfor å kjøpe nytt. Oslo kommune ønsker å tilrettelegge for dette, sier Berg.

Norge har et av de høyeste forbrukene per innbygger i verden. Vi forbruker 44,3 tonn per person, rundt tre ganger så mye som den gjennomsnittlige europeeren.

Rapporten fra Circularity Gap Report Norway viser at dersom alle skulle levd som nordmenn, ville vi trengt ressurser tilsvarende 3,5 jordkloder.

– Vi vil så gjerne dele, reparere og gjenbruke mer, men vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Jeg vil at det skal bli like lett å dele på eller fikse klær og andre ting som å kjøpe nye. Dersom flere reparerer eller deler i stedet for å kjøpe nytt kan vi spare tonnevis med både CO2-utslipp og unødig forsøpling, sier byrådslederen.

Vi vil så gjerne dele, reparere og gjenbruke mer, men vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Jeg vil at det skal bli like lett å dele på eller fikse klær og andre ting som å kjøpe nye. Dersom flere reparerer eller deler i stedet for å kjøpe nytt kan vi spare tonnevis med både CO2-utslipp og unødig forsøpling, sier byråden.

Les også

Historisk elbilsalg i mars

Vil styre markedet

Tidligere i år forpliktet Oslo og over 20 andre europeiske byer seg til Circular Cities erklæringen. Gjennom denne forplikter Oslo seg til å:

  • Etablere mål for sirkulær økonomi og strategier/handlingsplaner for å gi felles retning for overgang til sirkulær økonomi
  • Engasjere interesserte parter fra lokalsamfunn, privat sektor og forskning i utvikling av planer og initiativer for sirkulær økonomi
  • Innarbeide prinsipper for sirkulær økonomi i planlegging og forvaltning av infrastruktur o.a.
  • Bruke offentlig innkjøpsmakt for å styrke markedet for sirkulære produkter og tjenester
  • Legge til rette for økonomiske insentiver som kan stimulere sirkulær økonomi
  • Fremme reguleringer og virkemidler som legger til rette for markeder for reparasjon, gjenbruk og delingsordninger
  • Samarbeide med nasjonale myndigheter og europeiske institusjoner for å utforme regulatorisk rammeverk for overgang til sirkulær økonomi
  • Overvåke framgang mot sirkulær økonomi og bidra til rapportering til ICLEI
Publisert: