Nytt oljefunn av Equinor

Riggen «West Hercules» har funnet olje sju kilometer fra Fram-feltet i Nordsjøen.

Publisert: Publisert:

Equinor og partnerne Petoro AS og Wellesley Petroleum AS har funnet gass og olje i Swisher-prospektet. Utvinnbare ressurser er anslått å være mellom 2 – 6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 13 – 38 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Equinor i en pressemelding.

– Vi jobber kontinuerlig for å ha en funnportefølje som både danner grunnlaget for høy verdiskaping og samtidig kan produseres med et lavt CO2 fotavtrykk. Dette funnet bidrar til det, sier Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor i en pressemelding.

Bygger ut Breidablikk

Mandag denne uken sendte Equinor og partnerne inn plan for utbygging og drift av Breidablikk-feltet. I den forbindelse uttalte Arne Sigve Nylund, Equinors direktør for norsk sokkel, at Equinor framover å utvikle mindre funn i tilknytning til eksisterende infrastruktur.

I så måte er også funnet i Swisher-prospektet et funn som inngår i den tankerekken.

Equinor skriver videre i meldingen at funnet viser betydningen av kontinuerlig læring. Basert på investering i nye data og letebrønner Equinor boret i fjor er det skapt ny forståelse av undergrunnen i et av de mest modne og utbygde områdene på sokkelen.

– Dette gir en god indikasjon på at det fremdeles er mulig å påvise nye lønnsomme ressurser som kan dra nytte av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel, sier Ashton.

Publisert: