Tidligere Skeie Energy-sjef frifunnet i Høyesterett – forsvarer varsler erstatningskrav

Christian Selmer, som stod tiltalt for skattesvik etter en det Økokrim mente var misbruk av leterefusjonsordningen, er frikjent i Høyesterett.

Publisert: Publisert:

Det bekrefter Selmers forsvarer Morten B. Tidemann i LIGL Advokater overfor E24.

Høyesteretts beslutning kommer etter at Økokrim anket frifinnelsen av Selmer i Borgarting lagmannsrett i april i år.

Lagmannsretten frikjente både Selmer, som var daglig leder i Skeie Energy, nå E&P Holding, og Arne Helland i seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company, som var tiltalt for medvirkning til skatteunndragelse.

Økokrim mente at Helland og Selmer grovt hadde misbrukt leterefusjonsordningen, og fikk medhold i Oslo tingrett i 2018. Der ble Selmer dømt til fem år i fengsel, mens Helland fikk en dom på tre år og ti måneder, begge for grovt skattesvik.

Etter det har rettsinstansene snudd, og mandag fikk saken en rettskraftig avslutning i frifinnelsen.

Les også

Eks-direktører og TGS frikjent i skattesvik-sak

Oppfylte opplysningsplikten

Høyesterett er enstemmig i sin avgjørelse om å forkaste anken. De konkluderer med at det var fradragsrett i utgangspunktet for Skeie Energys kjøp av seismikken fra TGS, forklarer advokat Tidemann.

– Av vesentlig betydning gjelder ikke hovedformålslæren i skattejussen for dette kjøpet. Den sier at dersom det var flere formål knyttet til transaksjonen så er det hovedformålet som gjelder, men den kommer ikke til anvendelse i denne saken, sier han.

I tillegg kommer Høyesterett til at selskapet også har oppfylt sin opplysningsplikt til formålet om å finansiere selskapet gjennom seismikkjøpet.

– Dette er et veldig bra utgangspunkt for de videre sakene som pågår, og selvfølgelig en klar lettelse for Christian Selmer.

– Saken har jo gjort at han de facto har vært ute av spill i oljebransjen siden siktelsen ble tatt ut mot ham. Det vil få betydning for det fremtidige erstatningskravet mot staten, varsler Tidemann.

Les også

Økokrim anker frifinnelsen av Christian Selmer

Kritisk til anken

Advokaten er samtidig sterkt kritisk at Økokrim valgte å anke saken mot Selmer etter frifinnelsen i lagmannsretten.

– Selmer synes det er spesielt at han måtte en runde i Høyesterett, alene og uten de andre – at Økokrim valgte å forfølge ham med et finjuss-spørsmål. Det har vært en ekstrem påkjenning det siste halve året, sier Tidemann.

– Det er ganske spesielt at man på så tynt grunnlag har kjørt saken så langt, og spesielt mot den mest sårbare av dem. Det vil få klar betydning for erstatningskravet, sier han.

Forsvareren opplyser at erstatningskravet vil bli i millionklassen, naturlig nok.

– Dette er folk som tjener millioner i året bare i lønn. Så det blir ikke noe billig krav mot Staten, sier han.

Førstestatsadvokat Marianne Bender har ført saken for Økokrim.

– Vi tar dommen fra Høyesterett til etterretning, sier Bender.

Økokrim har fått oversendt kritikken fra Tidemann, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Publisert: