Equinors resultat dempet seg i første kvartal

Equinor leverer fortsatt sterke tall i første kvartal, men svakere enn i samme periode i fjor etter prisfall på olje og gass.

Equinor-sjef Anders Opedal.
Publisert:

Selskapet leverer et justert resultat før skatt på 12 milliarder dollar (128,6 milliarder kroner med dagens dollarkurs) i første kvartal, ned fra 17,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Det kommer frem i en fersk kvartalsrapport.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 11,2 milliarder dollar i kvartalet, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Equinor selv har samlet inn.

I det justerte resultatet før skatt luker Equinor ut engangseffekter og støy, og selskapet mener dette tallet gir et bedre bilde av den underliggende utviklingen i selskapet enn andre nøkkeltall.

Equinors justerte resultat toppet seg i tredje kvartal i fjor, da det ble på hele 24,3 milliarder dollar (nær 250 milliarder kroner med datidens dollarkurs).

Selskapet oppnådde i snitt en pris på 18,8 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu) på rørgassen det sendte til Europa i første kvartal, 37 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Equinor oppnådde i snitt en oljepris på 73,8 dollar fatet i årets første kvartal, 24 prosent lavere enn i samme kvartal i fjor.

Les også

Venter Equinor-resultat på 11,2 mrd. dollar

Samme utbytte som sist

Selskapet foreslår et samlet utbytte på 0,9 dollar per aksje i første kvartal, hvorav 0,3 dollar per aksje er ordinært utbytte og resten ekstraordinært. Dette tilsvarer utbyttet for fjerde kvartal.

I forbindelse med fjerde kvartal økte Equinor sitt tilbakekjøpsprogram for aksjer for 2023 til inntil 6 milliarder dollar.

Samlet sett venter selskapet å betale ut 17 milliarder dollar til eierne i år. Med dagens kurser tilsvarer det om lag 182 milliarder kroner.

– Equinor leverte god inntjening og kontantstrøm på tvers av selskapet og er en sikker og stabil leverandør av energi til Europa, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor ifølge en melding.

Selskapet leverer et resultat etter skatt (bunnlinjen) på 4,96 milliarder dollar i første kvartal, opp fra 4,71 milliarder i samme kvartal i fjor.

Equinors omsetning ble på 29,2 milliarder dollar i første kvartal, ned fra 36,05 milliarder i samme kvartal i fjor.

Svakere priser

Både olje- og gassprisene har dempet seg fra nivåene for ett år siden, og dette påvirket Equinors resultater.

Disse prisene oppnådde Equinor i første kvartal:

  • Equinor fikk 18,79 dollar pr. millioner britiske varmeenheter (MMBtu) for gassen sin i Europa i kvartalet, fra 29,60 dollar pr. MMBtu i samme kvartal i fjor
  • Selskapet fikk 3,24 dollar pr. MMBtu for gassen det solgte i USA i første kvartal, fra 4,62 dollar pr. MMBtu på samme tid i fjor
  • Equinor fikk 77,5 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon, mens selskapet fikk 70,7 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 61,3 dollar fatet for produksjonen i USA
  • På forhånd hadde analytikerne ventet at Equinor ville oppnå en oljepris på 77,5 dollar fatet i Norge, 68,5 dollar pr. fat internasjonalt og 61,7 dollar fatet i USA
  • Til sammenligning oppnådde selskapet i første kvartal i fjor en pris på 100,3 dollar fatet i Norge, 96,3 dollar fatet internasjonalt og 82,5 dollar fatet i USA

Noe økt produksjon

Equinor produserte 2,13 millioner fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, opp fra 2,11 milioner fat per dag for ett år siden. Blant annet bidro fase to av Johan Sverdrup-feltet, Snøhvit og Peregrino i Brasil.

Økningen ble noe motvirket av driftsutfordringer på Johan Sverdrup i starten av kvartalet.

Selskapet produserte 0,52 terawattimer (TWh) fornybar kraft i kvartalet, litt opp fra samme tid i fjor. Oppgangen skyldes god tilgjengelighet i havvinden og oppstarten av det flytende havvindprosjektet Hywind Tampen på norsk sokkel.

Men Equinor produserer også fossilbasert kraft. Regnes gasskraften på selskapets installasjoner med, så produserte Equinor totalt 1,16 TWh strøm første kvartal, ifølge rapporten.

Equinor påpeker at havvindanlegget Dogger Bank i Storbritannia er i rute til produksjonsstart til sommeren. SSE og Equinor undersøker nå muligheten for en fjerde utbyggingsfase, kalt Dogger Bank D.

Les også

Staten får 19 mrd. i Equinor-utbytte for ett enkelt kvartal

Publisert:

Her kan du lese mer om