Hydro inngår samarbeid med svensk stålselskap om hydrogen

Sammen vil Hydro Havrand og H2 Green Steel satse på grønn hydrogen i Brasil og Norden. – Forutsetter utbygging av mer fornybar kraft, sier Hydros hydrogensjef, om satsningen i Norden.

Per Christian Eriksen, leder av Hydro Havrand, Hydros hydrogenselskap, sier prosjektet i Norden avhenger av
Publisert:

– Interessen for grønne materialer er stigende i mange segmenter, spesielt innen bygg og bilindustrien, og det er en økende vilje til å betale mer for materialer som er grønne, sier Per Christian Eriksen, som leder Hydro Havrand, til E24.

Sammen med H2 Green Steel ser Hydro Havrand på muligheten for å etablere storskala hydrogenprosjekter i Brasil og Norden.

I Brasil undersøker selskapene mulighetene for å sette opp et hydrogenanlegg som kan levere kraft til H2 Green Steels stålproduksjon. Dette kan resultere i 5 millioner tonn grønt stål i året, og selskapene anslår at prosjektet vil kunne redusere 9,5 millioner tonn CO₂ årlig.

– Brasil er et interessant marked blant annet fordi det er god tilgang på fornybare ressurser og mulighet for konkurransedyktig produksjon av fornybar energi i stor skala. Vi ser også at Brasil har et attraktivt ressursgrunnlag for produksjon av grønt jern som muliggjør grønt stål, sier Eriksen.

Les også

Hydro Hydrogen vil satse på industri, skipsfart og transport

Avhengig av fornybar energi

Om satsingen i Norden, er Hydro-sjefen vag på hvilke land selskapene vil se nærmere på. Da E24 intervjuet Eriksen i fjor kom det frem at selskapets suksess vil avhenge av at kostnadene for fornybar energi fortsetter å falle.

I Norge sliter kraftkrevende industri med å få tak i nok kraft til å elektrifisere sine utslippstunge produksjoner. Samtidig ventes det en rekke nye kraftkrevende prosjekter som blant annet batteri- og hydrogenfabrikker.

Et regnestykke fra E24 viser at omstilling i industrien og nye prosjekter vil legge beslag på mye kraft fremover, mens det bygges ut lite ny kraftproduksjon.

– Hvordan ser dere for dere at tilgangen på kraft og nett i Norden blir fremover?

– Så godt som alle muligheter for utvikling av grønn industri forutsetter videre utbygging av mer fornybar kraft både i Norden og i Europa. Det finnes regionale forskjeller som kan gi muligheter utover det, sier Eriksen.

– Vi håper og tror på at planer innen offshore vind, fornybarutbyggingen gjennom REPowerEU og andre initiativer vil gi en kraftsituasjon som muliggjør også storskala produksjon av grønt hydrogen. Men både i Norden og EU er det viktig at vi får opp tempoet i utbyggingen, sier han videre.

Prosjekter fra 2025

Eriksen opplyser om at Hydro Havrand arbeider med prosjekter langs hele verdikjeden for aluminium i Hydro.

– Grønt hydrogen er viktig for å gjøre materialer som for eksempel stål og aluminium utslippsfritt. Vi ser særlig på kunder innen sektorer som ikke fullt ut kan elektrifiseres, som tungindustri, shipping og tungtransport, sier Eriksen.

Selskapene vil avvente studier av markedsforhold og nødvendige godkjenninger, men har en ambisjon om å gjennomføre prosjekter fra 2025 og frem mot 2030.

Les også

«Verdens første fossilfrie stål» har blitt produsert i Sverige

Publisert: