Opplysninger til VG: Sentralt strømgrep kommer først til høsten

Regjeringen kommer i dag med nye strømstøtte-grep for husholdningene. Etter VGs opplysninger vil disse først tre i kraft til høsten.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse onsdag kveld.
Publisert:

Onsdag kveld klokken 18.30 vil regjeringen på en pressekonferanse legge fram endringer i strømstøtten.

Flere medier har meldt at et sentralt grep er å endre beregningen fra månedssnitt til time for time, som kan føre til at strømstøtten kan øke for mange, fordi vi forbruker strøm når prisen er høyest.

Men kilder sier til VG at den ordningen ikke kan hasteiverksettes og trolig først vil tre i kraft til høsten.

Det har også NRK fått bekreftet.

De skriver at regjeringen også vil gi mer i strømstøtte i månedene april, mai, juni, juli, august og september.

– For mens man i dag får 80 prosent støtte i sommermånedene, når strømprisen går over 70 øre per kilowattime, blir prosenten nå satt til 90 prosent støtte hele året. Moms kommer i tillegg, skriver de.

Publisert: