38 meter høye kraftmaster fra Bærum til Oslo: Mener kabel blir for dyrt

Bærums ordfører raser etter at NVE lar Statnett bygge en ny luftlinje til Oslo for å erstatte en linje fra 1952. Det koster 280 millioner, mens en kabel ville ha kostet 1,2 milliarder kroner.

Slik blir de nye kraftmastene som skal erstatte de gamle linjene fra 1952, ifølge utbyggeren Statnett.
Publisert: Publisert:

NVE har gitt konsesjon til Statnett for å bygge en 12 kilometer lang kraftlinje fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo, for å erstatte en gammel kraftlinje fra 1952.

Det er dårlig kapasitet på kraftnettet i Oslo, og den nye linjen skal bidra til sikker strømforsyning. Den nye linjen får en kapasitet på 420.000 volt, mens den gamle har en kapasitet på 300.000 volt.

Både Oslo og Bærum ønsker at forbindelsen skal gå i kabel, noe som ifølge NVE ville ha positive effekter for nærmiljøet. Men luftlinjen vil koste 280 millioner kroner, mens en kabel på strekningen er kostnadsberegnet til 1,18 milliarder kroner.

– Det er en eksisterende luftledning som skal erstattes, og det vil koste rundt fire ganger så mye å legge den som kabel i bakken, sier direktør Inga Nordberg i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

– Denne ekstrakostnaden må dekkes over nettleien til alle strømkunder i Norge. Vi vurderer luftledning som det beste alternativet, sier hun.

Den nye linjen får 38 meter høye master, mens den gamle hadde 21 meter høye master. Dette vil gjøre mastene mer synlige enn i dag, spesielt fra avstand, påpeker NVE.

Støyen vil øke marginalt, men magnetfeltet fra linjen vil reduseres, påpeker NVE i en melding.

– Jeg er rystet

Både Oslo kommune og Bærum kommune har i sine høringsuttalelser krevd at forbindelsen skal legges i kabel i grøft eller tunnel.

– Dette er det verst tenkelige utfall for Bærums innbyggere, og jeg er rystet over avgjørelsen om å bygge en kraftledning gjennom et av Norges tettest befolkede områder, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) ifølge en melding.

– Dette er totalt uakseptabelt for både Oslo og Bærum, og vi vil umiddelbart påklage avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, sier Hammer.

Oslo kommune påpekte i fjor i sin høringsuttalelse til konsesjonssøknaden at det er tett bebyggelse i området hvor luftlinjen ligger.

«Alternativet med kabel i tunnel vil kunne gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt trivsel for et
stort antall beboere, økte eiendomsverdier og mer effektiv og formålstjenlig bruk av de kommunale arealene.
Gevinstene er i liten grad forsøkt tallfestet i Statnetts konsesjonssøknad», skrev Oslo kommune.

– Nytten er ikke stor nok

NVE påpeker at det er gjort grundige vurderinger av saken. Direktoratet understreker at nettet må oppgraderes over hele landet, og at kostnadene dekkes av hele befolkningen. Ulempene for beboerne i Oslo og Bærum med en luftlinje er ifølge NVE ikke tilstrekkelig til å forsvare prisen for kabling.

– Vår vurdering er at nytten ved å legge kabel ikke er stor nok til å forsvare den langt høyere kostnaden, sier Nordberg.

NVE påpeker også at Stortinget har lagt føringer for strømnettet, og at kraftledninger på dette spenningsnivået som hovedregel skal bygges som luftledning.

Det er tre ukers klagefrist på vedtaket, og en eventuell klage skal behandles av Olje- og energidepartementet.

Strømforbruket i Oslo øker, og ifølge NVE bør en ny ledning mellom Hamang og Bærum være på plass innen 2025 for å unngå at Bærum risikerer å miste strømmen ved feil i nettet i en periode med høyt forbruk.

Publisert: