Han ledet Equinors USA-fiasko – og knuste bonustaket

Samme år som USA-tapene vokste for alvor og ansvarlig direktør Bill Maloney ble erstattet, knuste han bonustaket i Equinor. En teknisk feil, sier selskapet nå.

Bill Maloney begynte i Statoil i 2002, og var svært sentral i arbeidet med å få selskapet til å satse mer i USA. I 2011 ble han konserndirektør for Nord-Amerika – en stilling han hadde til august 2015.
Publisert:

Da Dagens Næringsliv avslørte Equinors tap på 200 milliarder kroner i USA (20,4 milliarder dollar, 194 milliarder kroner med dagens kurs), viste konsernsjef Eldar Sætre til at de har rapportert om dette.

Avsløringene viste også at konsernledelsen i Equinor fikk rapporter som var gradert rødt – en av dem sommeren 2014 – om virksomheten i USA og pengebruk.

På samme tid kom de første av flere meldinger om nedskrivninger av verdien på investeringene i USA. Først 4,3 milliarder kroner, så 10,5 milliarder i fjerde kvartal – og så 30,4 milliarder i begynnelsen av 2015.

– Vi gjorde store investeringer på land i USA i en periode da oljeprisen var høy, og oljeprisfallet fra 2014 medførte store nedskrivninger og regnskapsmessige tap, på linje med mange andre aktører. Vi har rapportert åpent om alle nedskrivninger, og vi har forbedret driften betydelig, sa konsernsjef Eldar Sætre til DN.

Men selv med blinkende varsellys fra interne revisorrapporter og store nedskrivninger lå sjefen for Equinor (da Statoil) sin satsing i USA på bonustoppen i selskapet.

I 2012, det første året etter oppkjøpet av Brigham Exploration, selskapets dyreste oppkjøp noensinne, fikk Bill Maloney belønning 2,4 millioner kroner i ren kronebonus og samme sum i Statoil-aksjer – altså totalt 4,8 millioner kroner.

Maloney hadde begynt som konserndirektør for Statoils aktiviteter i Nord-Amerika 1. januar 2011. Det første året ga drøyt 1,1 millioner kroner i bonus, året etter 4,8 millioner, og så videre:

2013: 5,2 millioner.

2014: 4,3 millioner.

2015: 9,25 millioner.

USA-baserte Bill Maloney fikk naturlig nok lønnen betalt i amerikanske dollar. I årsrapporten for 2015 framgår det av en fotnote at styrkingen av dollaren i 2015 påvirker økningen.

Én dollar kostet i 2014 i snitt 6,30 kroner. I 2015 økte prisen til 8,07 kroner – en økning på 28 prosent. Maloneys bonusøkning fra 2014 til 2015 var på 115 prosent.

Og – i 2015 gikk Maloney av som Statoils sjef for Nord-Amerika i juli og ble erstattet av Torgrim Reitan. Reitans jobb var å rydde opp i alle problemene.

Les også

DN: Riksrevisjonen skal undersøke statens Equinors-eierskap

Bonussystemet er noe Equinor-ledelsen har laget for å berike seg selv, mener sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Equinor.

7 måneder, 14,4 millioner

Maloneys siste sju måneder i Statoil ga ham – ifølge årsrapporten – en total lønn på 14,4 millioner kroner. Kun én annen i konsernledelsen kunne toppe det – strategidirektør John Knight med hovedbase i London fikk totalt 16,9 millioner – men jobbet i motsetning til Maloney hele året.

I 2015 hadde Eldar Sætre tatt over som konsernsjef etter at Helge Lund sluttet i oktober året før. Sætre fikk 14,2 millioner kroner i lønn – 200.000 mindre enn USA-sjefen som sluttet i juli.

USA-sjef Bill Maloney og den London-baserte strategidirektøren John Knight hadde et annet lønnsregime enn de andre konserndirektørene i Statoil.

I 2015 besto fastlønnen av grunnlønn og den såkalte langtidsinsentivordningen (LTI) – mellom 20 til 30 prosent av grunnlønnen i Statoil-aksjer. Fra 2016 endres dette etter myndighetenes nye retningslinjer, og LTI blir også en resultatbasert ordning.

For Statoils konsernledelse i Norge var det mulig å få 50 prosent av fastlønnen (grunnlønn og LTI) i bonus. Men for Maloney og Knight gjaldt andre ordninger. USA-sjefen kunne få opptil 100 prosent av fastlønna både i kontanter og Statoil-aksjer, framgår det av redegjørelsen til daværende styreleder Øystein Løseths «Erklæring om lederlønn for Statoils konsernledelse».

USA-sjef Bill Maloney hadde i 2015 en fastlønn på 3,9 millioner kroner. Med en kontantbonus på 4,6 millioner og en aksjebonus på 4,6 millioner kroner, er han godt over 100 prosent for begge – 118 prosent. Disse prestasjonsbaserte lønnselementene får Maloney altså i et år hvor han erstattes i august.

DN har omtalt hvordan Statoil-sjefene i Houston under Bill Maloneys ledelse lagde et lønnssystem som ga dem millionbonuser og sprengte lønnsbudsjettet. Men Maloneys egen lønn var forankret helt til topps i Statoil-systemet – og han fikk altså – tilsynelatende – sin feteste bonus og sprengte bonustaket under konsernsjef Eldar Sætres ledelse.

Les også

Stor uro i Equinor etter Sætre-beskjed

Konserntillitsvalgte Owe Ingemann Waltherzøe og Bjørn Asle Teige skjønner lite av bonusene USA-sjef Bill Maloney fikk, til tross for at konsernledelsen visste det gikk dårlig.

Lavere lønn for norsk sokkel

Til sammenligning – konserndirektøren for norsk sokkel har langt lavere totallønn enn USA-sjefen. I 2012 leverte daværende Norge-sjef Øystein Michelsen et overskudd på 161,7 milliarder kroner. Han fikk totalt utbetalt 5,6 millioner kroner, mot 9,3 millioner for Maloney.

I 2015 – med oljepriskrise og nedskrivninger på 27,6 milliarder kroner i Nord-Amerika – leverte norsk sokkel et overskudd på 57,8 milliarder kroner. Konserndirektør Arne Sigve Nylund fikk 1,3 millioner kroner i bonus og en totallønn på 5,6 millioner kroner.

Maloney, sjef for USA og Canada, fikk altså 9,25 millioner i bonus og en total lønn på 14,4 millioner kroner for sju måneder.

Alt dette ifølge årsrapporten for 2015. Den ble offentlig 18. mars. Erklæringen om lønnen til konsernledelsen fra styreleder Løseth er datert 9. mars og ble behandlet på generalforsamlingen 11. mai.

Men lønnen til Maloney er feil, svarer Equinor når Aftenbladet/E24 spør om en forklaring på at bonusen er høyere enn hva retningslinjene sier er maksimal uttelling.

Hvor mye Maloney fikk betalt for sitt siste år i Equinor, vil ikke selskapet ut med – annet enn at han betalte tilbake et betydelig beløp.

– Dette er resultatet av en avtale med Maloney etter at han forlot selskapet og vi ønsker derfor ikke å gi ytterligere informasjon om dette, sier talsperson Bård Glad Pedersen.

– Så dere rapporterte feil lønn, men vil ikke rapportere korrekt?

– Avtalen ble Maloney ble inngått og tilbakebetalingen ble gjort etter at årsrapporten ble publisert, og er derfor ikke reflektert der.

Pedersen viser til at feilutbetalingen til Maloney ble rapportert til styrets revisjonskomité da den ble oppdaget. Han vil ikke gå inn på når dette skjedde.

Det ble ikke den gang rapportert om feil i lønnen til Maloney. Informasjonen som var gitt til generalforsamlingen av daværende styreleder Løseth om Maloneys superbonus, ble heller ikke korrigert og det framstår fortsatt ifølge årsrapport og lønnserklæring som Maloney sprengte lønnstaket i selskapet.

Hør podkast om situasjonen i oljebransjen:

– Vi må blø!

For sentrale tillitsvalgte i Equinor er det absurd å se tilbake på lønnsnivået og bonusutbetalingene til USA-sjef Bill Maloney. Uansett om han fikk utbetalt mer enn han skulle hatt ved en feil, mener de at bonusnivået har vært altfor høyt.

De mener de nå må betale – med konsernsjef Sætres varsel om nye stillingskutt – for uvettig pengebruk i utlandet.

Konserntillitsvalgt for Safe, Bjørn Asle Teige, skjønner ikke hvordan det kan være mulig med bonusutbetaling når Equinor-ledelsen visste om hva som skjedde i USA.

– Han skulle hatt null i bonus! Jeg vet de får bonuser etter såkalte KPI-er (key performance indicators), altså forskjellige måloppnåelser, men her må de ha laget KPI-ene slik det passet dem. Dette er helt sprøtt. Vi føler at vi nå, i strammere tider, må blø for den voldsomme pengebruken som noen sto for i den perioden. Det oppleves som svært urettferdig for personellet i dag, sier Teige.

Han har flere ganger tatt til orde for å satse mer på norsk sokkel framfor å «kaste bort penger i utlandet».

– Skal det gjøres store investeringer ute, må de bygge på det vi er gode på – offshore utbygging og drift. Vår virksomhet på norsk sokkel har klart å levere også gjennom oljenedturer. Norsk sokkel er ryggraden i Equinor og har gjort at selskapet er så solid som det er. Men det viser seg ikke i hvem av konserndirektørene som har stukket av med de feteste bonusene, sier Teige.

Les også

DNB har gitt milliardlån til konkurstruet Equinor-partner i USA

Les også

Stiller spørsmål ved Equinors oljepris-anslag: – Klokken må tikke

Konserntillitsvalgte Owe Ingemann Waltherzøe og Bjørn Asle Teige mener bonussystemet i Equinor er absurd.

– Gresk for oss vanlige Equinor-ansatte

Safes andre konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe viser til at konsernsjef Eldar Sætre etter omtalen av USA-tapene på 200 milliarder, internt har sagt at dette har vært kjent i en årrekke.

– Da blir det paradoksalt at det, også under hans ledelse, er blitt utbetalt store bonuser til den ansvarlige for tapene. Jeg må be om forståelse for at dette er gresk for de aller fleste av oss Equinor-ansatte, sier Waltherzøe.

Han mener at det er svært få ansatte i Equinor i Norge som ser sammenhengen mellom størrelsen på lederlønningene – bonusordninger og måloppnåelse – og hvilke resultater som oppnås.

– Når Arne Sigve Nylund leverer et solid resultat for norsk sokkel i krisetider, har det tydeligvis mindre å si enn å levere krisetall for satsingen i USA. Vi tillitsvalgte har vært kritiske til den noe ukritiske oppkjøpsiveren i utlandet. Vi har sagt det før og gjentar gjerne at hvis vi har penger til overs så må vi heller oppgradere installasjoner på norsk sokkel enn å sultefore budsjettene for vedlikehold og minske antall ansatte, sier Waltherzøe.

– Når Eldar Sætre sier at vi skal bli færre ansatte, men uten å si noe mer om hva dette faktisk betyr, har konsernledelsen garantert tenkt mer enn hva de gir uttrykk for, sier Per Steinar Stamnes i Industri Energi Sokkel i Equinor.

– Beriker seg selv

Per Steinar Stamnes leder sokkelavdelingen for Industri Energi i Equinor. Han mener at utbetalingene til USA-sjef Bill Maloney viser at bonusordningene er noe konsernledelsen har laget for å berike seg selv. Selv om Maloney fikk 118 prosent i bonus ved en feil, så fikk han uansett for mye.

– Hvis en vanlig ansatt hadde levert så dårlige resultater, ville han ikke vært i nærheten av å få samme bonus. Bonussystemet er noe konsernledelsen og styret har ordnet til seg selv. Det er helt løsrevet fra virkeligheten, sier Stamnes.

Også han viser til at Equinors aktivitet på norsk sokkel har levert støtt og stadig i mange år.

– Det er utrolige store forskjeller på hva vanlige ansatte i Norge får i sine bonuser sammenlignet med hva konsernledelsen får. Og det er spesielt fordi det er norsk sokkel som har bidratt med formidable inntekter til selskapet. Da blir det både bonussystemet provoserende og utdatert. Fordi det virker ikke etter hensikten med å belønne gode prestasjoner. Noen får store belønninger uansett hvilke resultater man leverer.

Nå frykter tillitsvalgte nye bemanningskutt.

– Når Eldar Sætre sier at vi skal bli færre ansatte, men uten å si noe mer om hva dette faktisk betyr, har konsernledelsen garantert tenkt mer enn hva de gir uttrykk for. De ville aldri gått ut med dette uten å ha noen planer. Nå er målet å skape litt frykt med å komme med en halvkvedet vise. Så noe er på gang, sier Stamnes.

– Tjente mindre hos Equinor

Talsperson Glad Pedersen vil ikke kommentere på uttalelsene til de tillitsvalgte. Han gjentar Equinors begrunnelse om at lederlønn og variabel lønn er lavere i Norge enn i andre land og at utenlandske ledere rekruttert i internasjonale markeder ligger på et høyere nivå enn norske ledere for at selskapet skal være konkurransedyktig. Samtidig skal ikke Equinor være lønnsledende.

– Maloneys lønn var konkurransedyktig, men godt under det tilsvarende stillinger i andre selskap i Houston kunne gi, sier Glad Pedersen.

Publisert: