Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

Norsk olje og gass venter at oljeinvesteringene fortsetter å stige i 2020, før fallet begynner. For ett år siden trodde organisasjonen på en topp i 2019.

TOPPÅRET 2020: Norsk olje og gass tror investeringene i olje og gass på norsk sokkel vil nå en ny topp i 2020 før de begynner å falle, mens organisasjonen tidligere ventet at investeringene ville falle fra neste år. Dette er Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
Publisert:

Torsdag legger Norsk olje og gass frem sin årlige rapport om utsiktene for norsk sokkel.

Der varsler de oppgang i investeringene til neste år, til 194,6 milliarder kroner, fra et forventet nivå på investeringene på 187,5 milliarder kroner i år.

Dette er en oppjustering fra anslagene for et drøyt år siden, da Norsk olje og gass ventet en nedgang allerede fra 2020.

Selv om investeringsnivået har steget de siste årene, er det fortsatt godt under rekordåret 2014 da det ble investert 224 milliarder kroner.

– Faller markant

«Etter 2020 faller investeringene markant som følge av få store utbygginger. Store utbygginger som leverte PUD (utbyggingsplan, journ. anm.) før 2017 kommer over i driftsfase og drar betydelig mindre investeringer fremover», skriver Norsk olje og gass i rapporten.

Samtidig kommer det inn en del prosjekter som holder investeringsnivået mellom 2021 og 2023 relativt stabilt, påpeker organisasjonen.

«Dette er en endring fra fjorårets analyse der vi så et tydeligere fall mot 2023», skriver Norsk olje og gass.

Også havvindinvesteringer er inne i disse prognosene. Det betyr at det flytende havvindprosjektet Hywind Tampen til rundt fem milliarder også er med i disse tallene, og ikke bare olje- og gassprosjekter.

– Analysen anslår solide investeringer i alle årene fra 2020 til 2024, men at 2020 blir et toppår, sier Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en presentasjon på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

– Hovedgrunnen til at vi spår nedgang i investeringer er mangel på store, nye utbygginger, legger han til.

Dette er anslagene

Dette er Norsk olje og gass’ anslag for norske olje- og gassinvesteringer (anslaget for ett år siden i parentes):

  • 2018: 159 milliarder kroner
  • 2019: 187,5 milliarder kroner (184,5 milliarder)
  • 2020: 194,6 milliarder kroner (182,5 milliarder)
  • 2021: 170,7 milliarder kroner (168 milliarder)
  • 2022: 163,3 milliarder kroner (156,5 milliarder)
  • 2023: 164,8 milliarder kroner (141,5 milliarder)
  • 2024: 140,3 milliarder kroner (ingen tidligere anslag)
Les også

Greta Thunberg og 15 andre barn med brev til Erna Solberg: – Hold oljen og gassen deres i bakken

Bekymret for fremtiden

Oljedirektoratet, flere oljeministre og bransjen selv har uttrykt bekymring for fremtiden på sokkelen på lenger sikt.

Funnene som skal komme etter de store prosjektene som nå er bygget ut, har blitt mindre. I snitt er nye funn nå på rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter, en kraftig nedgang fra de tre første tiårene på norsk sokkel (se figur).

Gassproduksjonen på norsk sokkel er ventet å avta noe i løpet av de neste årene, mens oljeproduksjonen skal falle fra midten av neste tiår.

Til tross for nye utbygginger og utvidelser av eksisterende felt regner IEA med at totalproduksjonen på norsk sokkel skal falle med rundt to prosent i snitt hvert år mellom 2025 og 2040.

Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

MINDRE FUNN: Funnene på norsk sokkel har krympet betydelig, fra et snitt på flere hundre millioner fat per felt for noen tiår siden til et snitt på rundt 50 millioner fat de siste årene, ifølge denne oversikten fra Oljedirektoratet. (100 mill. SM3 i figuren = 629 mill. fat)

Tidligere spådommer

Norsk olje og gass løfter anslagene for investeringer i alle årene mellom 2020 og 2024, sammenlignet med anslaget organisasjonen ga for et drøyt år siden.

«Denne økningen forklares i all hovedsak med økt aktivitet. Økt aktivitet både fra flere prosjekter og et ønske fra selskapene om utbygginger som øker utvinningen. Dette tyder på at næringen vurderer de fremtidige markedsutsiktene som tilfredsstillende», skriver Norsk olje og gass.

For et drøyt år siden anslo Norsk olje og gass at oljeinvesteringene skulle stige i 2019, før et solid fall frem mot 2023.

I 2017 spådde bransjeorganisasjonen at 2018 ville bli et bunnår for olje- og gassinvesteringene, fulgt av to år med oppgang og så et nytt fall i 2021 og 2022. Det viste seg i stedet at 2017 ble bunnåret, men siden har investeringene økt, slik Norsk olje og gass ventet.

I 2016 var utsiktene fra Norsk olje og gass enda verre. Da ventet de at oljeinvesteringene ville falle til en bunn på 131 milliarder kroner i 2018 og ligge der til 2021. Men det slo altså ikke til.

Les også

MDG angriper Norges nye pengebinge

Les også

Rystad Energy tror oljetoppen nås om mindre enn ti år

Les også

Fersk NHO-rapport: – Den sterke veksten er i ferd med å avta

Publisert: