Tilsynsrapport: Alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap

Petroleumstilsynet har gjort «alvorlige funn» på Draugen-plattformen i Norskehavet. Sp-nestleder Ola Borten Moe var blant grunnleggerne i operatørselskapet Okea. Om kort tid blir han plattformsjef på Draugen.

PLATTFORM-PROBLEMER: Ola Borten Moe tok imot VG på Draugen-plattformen i mars 2020.
Publisert: Publisert:

Oljeplattformen Draugen har flere brønner med mangelfulle eller svekkede barrierer, men har ikke fremlagt planer for reparasjon, skriver Petroleumstilsynet i en fersk rapport.

De mener avvikene er alvorlige.

Operatøren Okea har fått tre konkrete pålegg fra tilsynet. Innen 1. desember må selskapet dokumentere hvordan de skal rettes opp, og arbeidet må være utført senest 1. mars 2021.

Senterparti-nestleder og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe var en av de fire grunnleggerne av oljeselskapet i 2015. I 2018 tok Okea over Draugen-plattformen fra Shell.

Sp-nestlederen er fortsatt medeier i selskapet, som har tatt første bokstav i selskaps-navnet fra fornavnet hans.

– Jeg har ingen rolle i dette. Jeg har gått som lærling på plattformen det siste året. Brønnene dette gjelder, ble stengt ned i vår, sier Ola Borten Moe til VG.

Borten Moe opplyser at han skal overta som en av tre plattformsjefer om to uker.

– Jeg må henvise videre til vår driftsorganisasjon på land for ytterligere informasjon, legger han til.

SJEF: Ola Borten Moe var i vinter på opplæring på Draugen, for å bli plattformsjef.

Okea: Bekrefter pålegg

Okeas driftsdirektør Tor Bjerkestrand sier til VG at selskapet har en plan for å rette opp avvikene som er påpekt fra tilsynet.

I en pressemelding på selskapets hjemmeside bekrefter Okea at selskapet er pålagt å undersøke, kvalitetssikre og oppdatere status for 22 brønner på Draugen-feltet.

– To av brønnene er stengt ned, og det er gjort et betydelig arbeid på en av dem nå i 2020. Vi tar påleggene på største alvor og skal rette opp avvikene innen fristen, sier Bjerkestrand.

Bellona-leder Frederic Hauge krever at Okea tvinges til å stenge ned oljeplattformen Draugen.

Les også

Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

– Disse avvikene er så alvorlige at plattformen må stenges ned umiddelbart, for å hindre en storulykke, sier Hauge, som har sendt brev til arbeids- og sosialminister Henrik Asheim med dette kravet.

Bellona-Hauge sier det ikke er noe argument at aktuelle brønner ble stengt ned i vår.

– De brønnene som ble stengt ned, er ikke stengt tilfredsstillende i henhold til de krav som eksisterer.

Avvikene er svært alvorlige, mener han.

– Flere brønner er ikke tilstrekkelig sikret for å hindre utblåsing. Og én av disse brønnene har produsert uten nødavstengningsfunksjon siden 2017. Forholdet i tilsynet dekker 21 av 22 brønner, flere av disse som det er knyttet avvik til, er fortsatt i produksjon, sier Hauge.

Okea er forelagt uttalelsene fra Bellona:

– Vi ønsker ikke å kommenterer Bellonas kritikk. Vi forholder oss til Petroleumstilsynet og har en god dialog med dem, sier Ståle Myhre, direktør for investor relations i Okea, til VG.

– Skal hindre lekkasjer

– Vi har tillit til at Okea som ansvarlig operatør benytter den dokumentasjonen som er tilgjengelig, og tar ansvar hvis det skulle være nødvendig å stenge enkeltbrønner eller deler av virksomheten, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet, til VG.

– Det er selskapet som er ansvarlig for sikkerheten. De skal ha detaljkontroll på sin virksomhet. Det kan godt hende at dokumentasjonen av disse barrierene er tilgjengelig i selskapet. Men de må legge den frem for myndighetene.

GAMMEL KJEMPE: Draugen ble åpnet av kong Harald i 1993. 27 år senere er det kun 14 eldre felt i drift, av totalt 87.

Brønnene må være tette for å hindre at olje eller gass lekker ut. Derfor har brønner ulike former for barrierer, som rør, ventiler, pakninger og sement. Det skal alltid være minst to barrierer på plass, forteller Midttun.

– Det er Okeas ansvar som operatør. De skal drive sikkert og i tråd med regelverket, de skal kunne dokumentere tilstanden til brønnene og vite om barrierene i brønnene, som skal hindre lekkasjer, er gode nok.

– Leter der vi tror vi finner feil

Petroleumstilsynet skriver at «funnene er alvorlige, og våre observasjoner viser at Okea ikke har tatt tilstrekkelig ansvar for oppfølging og styring av brønnintegritet under den operasjonelle fasen, og at selskapet i stor grad har basert seg på videre drift uten oppdatert kvalitetssikring og verifikasjon av brønnenes tekniske tilstand».

Det har vært oljeproduksjon på Draugen-feltet i 27 år.

– Vi leter der vi tror vi finner feil, og der vi tror at vår innsats er viktigst. I dette tilfellet har det vært viktig å se på Okea og Draugen. De er en relativ ny operatør, Draugen er et gammelt felt. Det er utfordringer med gamle felt og med operatørskifte, sier Midttun.

– Kraftig virkemiddel

– Hvor alvorlig er dette?

– Et pålegg, som vi nå varsler, er et kraftig virkemiddel fra myndighetenes side. Vi vil med dette sikre at Okea tar aksjon, at de strukturerer informasjonen og får god dokumentasjon, sier Midttun i Petroleumstilsynet.

Han vil ikke gå inn på hva som vil skje hvis Okea ikke leverer dokumentasjon på at alt er i orden.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg har ikke grunn til å tro at de ikke vil svare godt på dette.

Publisert: