Stopp i fagskoleutdanning og fortsatt lave søkertall til petroleumsfag:
Bransjen bekymret for mangel på folk

Oljenæringen melder om lysere tider i sikte, men søkertallene til oljerelaterte utdanninger er fortsatt fallende. På Fagskolen i Kristiansund har de for få søkere til at kurs kommer i gang.

Behovet for kompetente folk i oljebransjen vil øke de neste årene, anslår Norsk olje og gass – men søkerne til utdanningene uteblir. Her fra Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:

I helgen skrev E24 om Thomas Raake (34), som da han mistet jobben i oljebransjen bestemte seg for å gjøre ferdig fagskoleutdanningen. Til sommeren er han ferdig utdannet fagskoleingeniør i petroleumsteknologi med fordypning boring. Raake ønsker å stille forberedt ved en ny opptur i oljenæringen.

Ikke alle tenker slik som ham.

Søkertallene til petroleumsfag og andre oljerettede utdanninger har rast de siste årene etter det voldsomme oljeprisfallet høsten 2014.

50.000 jobber har forsvunnet. Det er en reduksjon i antallet direkte sysselsatte i olje- og gassnæringen på over 20 prosent.

Bransjen ser på utviklingen med bekymring:

– Vi har over en tid vært bekymret for fallende søking til petroleumsstudier, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Tommy Hansen i Norsk olje og gass, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til næringen.

– Dette er en kompetansetung næring, vi trenger kompetente folk. Derfor er det bekymringsfullt at søkertallene til utdanningsløp som industrien etterspør er lave, sier Hansen.

Anslår et økende behov igjen

Norsk olje og gass tror det vil bli 22.000 nye ansettelser i olje- og gassindustrien fra 2018 til 2020.

Det begrunner de i prognoser utarbeidet av forskningsinstituttet Iris, som viser at bransjen vil ha behov for å rekruttere 13.000 stillinger, i tillegg til 9.000 stillinger som vil måtte erstattes som følge av naturlig avgang.

– Vi tror ikke ungdom har latt være å søke på denne type utdanninger fordi de ikke tror det er spennende, men de har sett at det har vært noen krevende år, sier Hansen.

– Det vil nok vil være en lengre vei å gå nå før du får drømmejobben enn det har vært tidligere, selv om bransjen kommer til å ha behov for folk, sier han, og legger til:

– Det har vært en generell debatt hvor mange har snakket ned næringen. For oss er det tydelig at verden vil ha et behov for olje og gass i mange tiår fremover, og næringen selv må bli flinkere til å fortelle at dette langsiktige behovet for kompetanse er der.

Ikke krise om fag ikke starter opp

Fagskolen i Kristiansund ligger sammen med Kristiansund videregående skole. Marit Rovik Bjerkestand er rektor for begge.

OPPLEVER LAVE SØKERTALL: Rektor Marit Rovik Bjerkestrand ved Kristiansund vgs. og Fagskolen i Kristiansund.

Her har de mer enn 60 tilbud innen videregående opplæring, fagskole, voksenopplæring og kurs for næringslivet, med en lang tradisjon for fagskoleutdanning som er tilpasset behovene i det lokale næringslivet.

Bjerkestrand forteller at de det siste årene har hatt for få søkere til kurset Brønnteknikk VG2 til at det kommer i gang.

– Det handler nok om at mange har forstått at det finnes også andre veier inn til å jobbe i oljebransjen, sier hun, og forteller at kjemi- og prosessfag samtidig har jevn og god søking.

På fagskolen er samtidig søknadsbunken lav til første året med petroleumsteknologi.

– Vi har på det meste vært oppe i 60–70 deltagere på studiet. Vi så allerede i fjor og året før en nedgang i søkerantallet, sier Bjerkestrand.

– Men om linjen ikke starter opp til høsten, så betyr ikke det at den legges ned, fortsetter hun.

– Jeg tror ikke oljebransjen vil dra noen krise av at det er stopp hos oss i et par år.

Linjen er stykkfinansiert, så for fagskolen i Kristiansund er det rett og slett et spørsmål om økonomi, forteller rektoren.

– Vi har per nå under ti søkere totalt på havbunnsinstallasjoner og boring. Det er selvfølgelig synd hvis tilbudet ikke blir satt i gang i høst, sier hun, og legger til at det er fagskolestyret som vedtar om tilbud skal settes i gang eller ikke.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

ØVER PÅ BORING: Fagskolestudent Thomas Raake ved skolens boresimulator.

Søkertallene fortsetter å falle

Tall fra Samordna opptak for høyere utdanning per april 2017 viser at petroleumsfagene havner langt nede på listen over alle studier rangert etter antall søkere førstevalg.

For eksempel er antall søkere med ingeniørfag i petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger som førstevalg mer enn halvert sammenlignet med for et par år siden. I 2015 hadde 113 petroleumsteknologi øverst på ønskelisten, i 2016 var tallet redusert til 58, og i år er tallet 40. Dette er blant de mer populære petroleumsstudiene nå, ifølge statistikken.

Petroleumsfag ved NTNU hadde i 2013 420 søkere til 53 studieplasser. I 2016 var søkertallet falt til 31 på 29 plasser, og i år er det 28 søkere til et femårige sivilingeniørprogrammet, ifølge tallene fra Samordna opptak.

Oljeministeren bekymret

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) følger tett med på problemstillingen ny rekruttering til oljebransjen.

– Det jeg frykter er at vi skal komme i en situasjon om fire-fem år hvor vi får mangel på folk, sa Søviknes da E24 møtte ham i Kristiansund for noen uker siden.

Les også

Maria-prosjektet er på full fart mot produksjonsstart: – Et stjerneeksempel på hvordan fremtiden vil se ut

Søviknes trakk frem at det kom to globale hendelser svært tett – oljeprisfallet i 2014 og Parisavtalen i 2015 – som kan ha påvirket mange unges syn på oljebransjens fremtid.

– I den norske debatten har det kunnet høres ut som at ikke inntektene fra olje og gass er så viktige for Norge lenger, og dernest at vi ikke kan produsere mer olje og gass fordi klimaperspektivet tilsier at vi må slutte å forbrenne fossile energikilder.

– Så dersom du er ungdom i dag og står i et utdanningsvalg, så kan jeg forstå hvis du tenker at det ikke er noen fremtid i oljebransjen, sier oljeministeren.

– Men den fremtiden er der, og den er faktisk lys, legger han til.

Nå håper han søkertallene til petroleumsfag og andre oljerelaterte utdanningsløp begynner å stige igjen.

– Jeg pleier å si til ungdom når jeg møter dem at er det én plass de faktisk kan bidra stort med klimaengasjementet sitt, så er det innen energibransjen, og spesielt petroleum, sier Søviknes.

Han mener samtidig at oljeselskapene selv har et ansvar for å synliggjøre mulighetene for ungdom i fortsettelsen.

– Det beste de kan gjøre er å opprettholde noen av traineeprogrammene sine, og tar inn nyutdannede og på den måten synliggjør at det er et arbeidsmarked, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BEKYMRET: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) frykter at oljebransjen vil oppleve mangel på kompetent arbeidskraft i årene fremover.

Dobling av læreplasser i år

– Bransjen vår har alltid gått i bølgedaler og i 2016 merket vi at dette påvirket inntaket av lærlinger hos våre medlemsbedrifter, sier fungerende daglig leder Aina Tangen ved Opplæringskontoret for oljerelaterte fag (OOF).

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar av lærlinger.

Les også

Nå blir også oljelærlingene permittert og sagt opp

– I 2016 hadde vi et dårlig år i bransjen når det kom til rekruttering av lærlinger. Da kunne vi ikke gi tilbud til alle som gikk ut av VG2 brønnteknikk, sier Tangen.

Hun påpeker at det er få bransjer som kan gi læreplass til absolutt alle som ønsker det, men at OOF tidligere har kunnet tilby læreplass til alle elever som har gjennomført og bestått VG2 Brønnteknikk.

I år ser det imidlertid ut til at OOF igjen vil ha flere læreplasser enn elever som går ut av VG2 Brønnteknikk, forteller hun.

– Vi har fått en dobling i estimert antall læreplasser i år i forhold til i fjor, sier Tangen.

– Dette viser en positiv oppgang som vi håper kan påvirke ungdommenes tanker om oljebransjen og dens muligheter og at dette vil vise igjen på søkertallene i 2018.

Les også

Oljedirektoratet tror på enorme mengder olje i Barentshavet nordøst

Les også

Oljeeksperter uenige om effekten av Opec-avtale

Les også

– Et stjerneeksempel på hvordan fremtiden vil se ut

Publisert:

Her kan du lese mer om