Aker Solutions sikter mot milliardjobb på Draugen

Aker Solutions har skrevet under en intensjonsavtale med Okea om å elektrifisere Draugen-feltet. En eventuell kontrakt vil kunne bli verdt inntil fire milliarder kroner.

Dette er Draugen-feltet.
Publisert: Publisert:

Det opplyser selskapet i en melding.

Okea skal etter planen elektrifisere Draugen-feltet med kraft fra land, noe som vil kreve ombygging av plattformen.

I dag drives feltet med gassturbiner på plattformer, og prosjektet vil kunne kutte 200.000 tonn CO2-utslipp per år.

Hvis det ender i en kontrakt, venter Aker Solutions at den vil ha en verdi på mellom 2,5 og fire milliarder kroner.

Aker Solutions venter at intensjonsavtalen vil resultere i en kontrakt i løpet av første kvartal 2023.

Vil elektrifisere Njord

Equinor opplyser samtidig i en melding om at selskapet ønsker å bygge ut en løsning med kraft fra land til Njord-feltet via Draugen-feltet. Hvis begge prosjektene blir bygget ut, vil elektrifiseringen kunne kutte 330.000 tonn utslipp i året, sier Equinor.

En slik løsning vil kreve en kapasitet på 80 megawatt, noe som betyr et maksimalt kraftforbruk på 0,7 terawattimer (TWh) per år gitt full drift hele året. Kabelen til land skal etter planen kobles til Straum i Åfjord kommune.

Hele prosjektet, med kabel fra land til Draugen og videre til Njord skal koste 7,3 milliarder kroner, skriver Equinor. Av dette utgjør Njord-delen av prosjektet tre milliarder kroner.

Equinor vil være ansvarlig for å bygge ut en kabel fra Njord til Draugen, og oppgraderinger av Njord A slik at gasskraft om bord kan erstattes med strøm. Oppstart er planlagt i første kvartal 2027.

Målet med prosjektet er at 60 prosent av kraftbehovet på Njord A skal bli elektrisk, og at lagerskipet Njord Bravo blir helt elektrifisert, opplyser Equinor.

NVE har sendt forslag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet om å koble plattformene Draugen og Njord til kraftsystemet på land.

NVE har ikke tatt stilling til om dette skal skje, men har vurdert virkningene av å gjøre dette.

– NVE har lagt fram en anbefaling til hvilken løsning som bør velges, dersom Olje- og energidepartementet sier ja til å elektrifisere disse plattformene. Alle som søker nettilknytning, har i utgangspunktet rett til å koble seg på strømnettet. Løsningen vi har anbefalt er den med minst negative virkninger for kraftsystemet, arealbruk og miljø, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Ifølge NVE har mange høringsparter vært kritiske til elektrifiseringen, og vist til hensynet til forsyningssikkerhet i Midt-Norge og virkningene for kraftprisen.

Det er usikkert hvordan Høyesterettsdommen knyttet til vindkraft på Fosen vil kunne påvirke en eventuell elektrifisering, påpeker NVE. Olje- og energidepartementet jobber fortsatt med å finne ut hva som skal skje med konsesjonen til vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen etter dommen.

– NVE har ikke grunnlag til å mene noe om oppfølging av Fosen-dommen, det ansvaret ligger hos departementet, men vi har lagt til grunn reinens bruk av området før Roan vindkraftverk ble bygget. Vi har også vurdert at plattformene kan tilknyttes strømnettet på en driftsmessig forsvarlig måte, også uten å belage seg på produksjon fra Storheia og Roan, sier Nordberg.

NVE anbefaler vilkår om at en eventuell anleggsperiode blir tilpasset reindriftens bruk av området.

Publisert: