Bru varsler innstramminger i vindkraften

Fredag legger olje- og energiminister Tina Bru (H) frem stortingsmeldingen om vindkraft. – En historisk innstramming, sier hun.

Publisert:

I stortingsmeldingen kommer det en rekke grep som skal gi lokale myndigheter større innflytelse, og strengere vurderinger av miljø.

Det blir også krav om maksimal høyde på turbinene, og strengere krav til minsteavstand mellom turbinene.

Regjeringen vil også involvere reindriften bedre i planleggingsprosessen for vindkraft.

– Vi trenger en avklart og oppdatert vindkraftpolitikk som gir alle involverte forutsigbare rammer, sier olje- og energiministeren.

Les også

Aksjonister hindrer vindkraftutbyggere på Haramsøya

– Etter en grundig gjennomgang av dagens konsesjonsbehandling, med innspill fra ulike aktører, foreslår vi en historisk innstramming med flere tiltak og forbedringer i dagens praksis, sier Bru.

Regjeringen varsler en «moderat og begrenset» utbygging av vindkraft, og sier at viktige miljø- og samfunnsforhold skal ivaretas.

– Derfor endrer og strammer vi nå inn konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land og legger større vekt på natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Han sier at han ønsker «å flytte makt nedover» til lokale myndigheter og befolkningen.

Les på E24+

Aldri før har Norge hatt så billig strøm

Tror på færre utbygginger

Rotevatn ønsker å elektrifisere Norge, noe som vil kreve store mengder strøm. Samtidig tror han at det vil bli færre vindkraftutbygginger i årene fremover etter innstrammingene.

– Det er en fornuftig justering av kursen, sier han.

Regjeringen hadde på forhånd gitt signaler om innstramminger på flere punkter:

  • det skal maksimalt gå to til tre år fra en konsesjon er gitt til byggingen av et vindprosjekt er i gang
  • NVE skal kunne gi avslag der man ser at det vil bli høyt konfliktnivå

– Vi tar på alvor at mange lokalsamfunn ønsker bedre involvering, sier Bru.

Hun vil derfor styrke kravene til miljøutredninger, og legge mer vekt på landskap og natur.

Les også

Må betale 1,3 millioner i saksomkostninger: Motvind fikk ikke stanset Vardafjell

Gir strøm til en halv million

Vindkraft i Norge leverer i dag strøm til 500.000 mennesker i Norge, og er ikke lenger avhengig av subsidier, påpeker olje- og energiministeren.

Lønnsom vindkraft gir inntekter til kraftprodusenter, grunneiere, leverandører, kommuner og staten, påpeker olje- og energiministeren.

Mens olje og vannkraft er tungt beskattet, har vindkraften så langt ikke noen superprofitt. Regjeringen sier derfor at den ikke vil innføre nye skatter eller avgifter på vindkraft nå.

Regjeringen vil imidlertid vurdere om det bør gis mer lokal kompensasjon. Dette vil den komme tilbake til dette senere. I dag får kommunene bare eiendomsskatt fra vindkraften.

Vindbransjen har lenge tatt til orde for en naturressursskatt til kommunene, for å sikre bedre lokal forankring, og at mer av verdiskapingen ligger igjen i kommunene.

Les også

Åpner for større havvindprosjekter

Har møtt motstand

De siste årene har det vært mange protester mot vindkraft på land i Norge, i takt med at teknologien har blitt mer moden, turbintårnene høyere og prosjektene mer lønnsomme å bygge ut.

Mye av vindkraften har utenlandske penger i ryggen, men også norske aktører investerer i ny vindkraft.

En betydelig utbygging av vindkraft har også ført til lokale protester, blant annet på Frøya i Trøndelag og Haramsøya i Møre og Romsdal.

Organisasjonen Motvind har fått om lag 11.000 medlemmer, og har anlagt flere rettssaker for å få stanset prosjekter. Motvind tapte nylig en sak om å stanse vindprosjektet på Vardafjellet.

Les også

Laksemilliardær slutter å støtte vindkraftmotstand

Også politisk har det vært motstand. Flere partier er delt i synet på vindkraft. Utbygging av vindkraft kan bidra til å skaffe de opptil 50 ekstra terawattimene med kraft som ifølge Statnett trengs for å elektrifisere Norge. Men partier som MDG og SV har mange naturvernere på laget som ønsker å begrense naturpåvirkningen av vindkraft.

– Dette er ikke motsetninger. Klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen, og vi kan ikke fikse den ene uten å fikse den andre, sier Rotevatn.

Bru sier hun forstår motstanden mot vindkraft. Men hun er bekymret for noen av metodene som har vært brukt fra motstandere av vindkraft.

– Jeg tar sterk avstand fra trusler, sjikane og hærverk, sier hun.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) besøkte nylig havvindturbinen Hywind, og åpnet samtidig to havområder for havvind.

Droppet NVEs vindkraftplan

Myndighetene har forsøkt å dempe konfliktene rundt vindkraften. I fjor la NVE frem et kart over steder som var egnet for vindkraft, og da reduserte de antallet aktuelle områder fra 43 til 13.

Mange kommuner var uenige i forslagene, som også møtte motstand blant naturvernorganisasjoner og turistforeningen. Det endte med at regjeringen droppet hele NVEs plan.

Siden da har både tilhengere og motstandere ventet på en plan fra regjeringen, og den legges frem fredag.

Les også

NHO-sjefen: – Oljepakken er et klimatiltak

Vil gjennomgå tidligere konsesjoner

Samme dag som Bru legger frem sin melding, har flertallet på Stortinget ifølge NRK gått inn for et forslag om å gjennomgå vindkonsesjoner som er gitt tidligere.

Flertallet består av de tre regjeringspartiene på Stortinget, sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

«Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket», skriver flertallet i sitt forslag til regjeringen.

Publisert: