300 milliarder fra oljen

Norske oljeinvesteringer vil holde seg på dagens nivå neste år, og deretter reduseres 8 prosent i 2015.<br>

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2015 anslått til nærmere 300 milliarder kroner i 2014 (faste 2015-kroner).

Les hele saken med abonnement