– Gasskonflikt med Russland vil også ramme Norge

Norge kan tjene gode penger på en eventuell innskrenking av russisk gass til Europa, men gleden vil være kortvarig, mener oljeanalytikere.

- KORTVARIG LYKKE: - På sikt kan det være negativt fordi det kan skade naturgass som energikilde i Europa, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus. Bildet viser en ukrainsk arbeider som går forbi en av gassledningene på et gasslager i Strij i Ukraina i mai 2014.
Publisert:

Forholdet mellom USA/EU og Russland er stadig kjølig, og ytterligere sanksjoner trer i kraft fredag. EU og USA vil denne gangen ramme russiske banker, forsvars- og oljeindustri.

Fra EUs side har man fryktet at konflikten vil føre til at Russland reduserer gassforsyningene vestover. Torsdag meldte en polsk gassleverandør at leveransen fra russiske Gazprom er halvert.

Les også

- Flere oljeprosjekter vil bli satt på vent

For Norges del kan konflikten slå positivt ut.

– Vi kan få både høyere priser og høyere volum. Så ser man kynisk på det, kan utviklingen være bra for oss, sier oljeanalytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til NTB.

Les også

Slik kan nye sanksjoner ramme Statoil

Norge er én av fire hovedleverandører av naturgass til Europa. De andre er Algerie, regionen ved Det kaspiske hav – hovedsakelig Aserbajdsjan – i tillegg til Russland.

Gjennom de siste månedene har Norge styrket sin posisjon som en attraktiv og trygg leverandør. Det er også kapasitet til å levere mer ved behov.

– Ja, det er kapasitet. Vi kan øke volumet med 20 prosent på kort varsel, sier Olaisen.

– Svekker oppgang i Europa

Konsekvensene av en eventuell gass-konflikt med Russland vil imidlertid ha store, negative ringvirkninger som også vil ramme Norge, mener seniorøkonom Øystein Dørum i DnB Markets. Han mener det er grunn til bekymring over svekket fremtidstro i Europa.

– Det er usikkerhet om hvor lenge konflikten med Russland vil fortsette og hvor alvorlig den kommer til å bli. Det påvirker investeringslysten i europeiske bedrifter. Vi ser at investeringene er veldig lave, til tross for at andre fundamentale forhold har bedret seg, sier Dørum.

Les også

Putin varsler nye motsanksjoner

Han mener situasjonen kan bety fortsatt lav rente i Europa, svekket euro og utsatt oppgang i økonomien. Det innebærer press på norsk rente, sterkere krone og svakere norsk konkurransekraft.

– Kortvarig lykke

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus mener likeens at en eventuell reduksjon av russisk gass til Europa kan være positivt for Statoil.

– Men på sikt kan det være negativt fordi det kan skade naturgass som energikilde i Europa. Europeiske politikere er jo allerede skeptiske på grunn av usikkerheten som har oppstått, sier han.

– Konsekvensen for Norge kan bli en kortvarig lykke. Statoil skal jo leve i mer enn et par år framover. I det store bildet tror jeg heller ikke Russland har noen interesse av å gjøre dette, sier Kjus.

Les også:

- Russiske gassforsyninger til Polen halvert- EU iverksetter Russland-sanksjoner fredag- Fredriksens Rosneft-avtale vakte harme i EU og USA- Putin er mest opptatt av å markere sin posisjonNATO-øvelse i øst sender klar beskjed til Russland

Publisert: