Mener Irak vil knuse oljefryshåpet

Bloomberg-strateg mener at det ikke vil være Saudi-Arabia eller Iran som velter en mulig avtale, men Irak.

OLJE I IRAK: Flere ganger de siste to årene har Opec diskutert om de skal begrense tilgangen på olje i verden. Tidligere har Iran og Saudi-Arabia blokkert en slik avtale - nå pekes det på Irak.
Publisert:

Da Opec og Russland i vår diskuterte om de skulle fryse sin samlede oljeproduksjon i et forsøk på å stabilisere oljeprisen, var det til slutt Saudi-Arabia som backet ut. Saudi-Arabia kunne ikke godta en avtale der Iran ikke forpliktet seg til produksjonsfrys.

I slutten av september skal nå Opec nok en gang møtes til såkalte uformelle samtaler, denne gang i Algerie, og det er varslet at «oljefrys» igjen vil bli tema.

Men nå mener Bloomberg-strateg Julian Lee at det ikke vil være Saudi-Arabia eller Iran som velter en mulig avtale, men Irak.

Bakgrunnen for argumentet er at både Saudi-Arabia og Iran har økt sin produksjon kraftig de siste månedene.

Saudiene produserte rekordhøye 10,67 millioner fat olje per dag i juli, og i Iran var den daglige produksjonen samme måned oppe i 3,5 millioner fat.

Før landet ble ilagt oljesanksjoner i 2011, produserte iranerne litt under 4 millioner fat dagen, og Iran har tidligere sagt at de ikke er villige til å diskutere frys av produksjonen før de er tilbake på det nivået. Det kan skje innen utgangen av september, mener Lee.

På bakgrunn av dette mener strategen at de mekanismene som gjorde at det ikke ble en avtale forrige gang (rivaliseringen mellom Iran og Saudi-Arabia), ikke er funksjonelle nå.

Les også

Disse faktorene vil avgjøre oljeprisen i høst

Peker på Irak

Og da peker strategen på Irak som det landet som trolig sterkest vil motsette seg produksjonsfrys.

Irak fikk nylig en ny oljeminister, Jabbar Al-Luaibi, som har sendt sterke signaler til internasjonale oljeselskaper sør i landet om at det er ønskelig at de trapper opp aktiviteten. Dette mener Lee vil komme i konflikt med spørsmål om å fryse landets produksjon på nåværende nivåer - og at Irak derfor vil blokkere en genrell oljefrys.

Lees argumenter skiller seg fra en del andre eksperter som den siste tiden har kommentert de kommende Opec-samtalene i Algerie, og hva de muligens vil føre til.

Først og fremst fordi Lee argumenterer som om det er gitt at Opec-landene møtes med intensjoner om å prøve å bli enige. Det er det ikke alle som er enige i, for eksempel Morgan Stanley-analytikere, som advarer investorer mot å bite på Saudi-Arabias vage argumenter om oljefrys.

Meningsløs

Samtidig har flere analytikere den siste tiden påpekt at den største trusselen mot en oljefrys initiert av Opec ikke kommer fra innsiden av Opec, men fra utsiden.

Mange mener nemlig at dersom Opec fryser eller kutter nå, så vil det bare føre til at andre produsenter, for eksempel USA, øker sin produksjon. Det er konklusjonen fra flere hold etter at USAs produksjon av olje gjennom sommeren har vist seg robust på oljepriser som har svingt mellom 40 og 50 dollar - altså langt lavere nivåer enn tidligere.

SEBs oljeanalytiker Bjarne Schieldrop er av denne oppfatningen, og han varslet i starten av august at de planagte samtalene i Algerie er fullstendig meningsløse, og burde legges døde før de settes i gang. Det samme synet ga Goldman Sachs utrykk for i starten av forrige uke.

Flere møter

Tiltroen til Opecs egentlige ønske om å gjøre noe med markedsprisene på olje, er trolig påvirket av at det ikke er første gang at Opecs medlemmer gir utrykk for at de jobber hardt for å bli enige om rammene for oljefrys.

Hver eneste gang har de kommet resultatløst ut av møtene eller samtalene de har holdt.

I juni møttes de til et ufruktbart møte i Wien, og i april var det et mye omtalt møte i Doha som endte på samme måte.

Møtet i Doha var det faktisk store forventninger knyttet til, fordi Opec og Russland i såkalte uformelle samtaler noen måneder tidligere hadde blitt enige om at både russerne og Opec skulle fryse sin produksjon på nivået der den var i midten av januar.

Det som tilsynelatende skal ha veltet avtalen som ble diskutert i Doha, var maktkampen mellom Saudi-Arabia og Iran. Iran har bare vært tilbake i oljemarkedet i kort tid etter at sanksjonsregimet mot landet ble opphevet, og landet ønsker derfor å trappe opp sin produksjon, ikke fryse den.

En avtale i Doha ble umulig da Saudi-Arabia til slutt stilte krav om at også Iran måtte fryse dersom Saudi-Arabia og de andre landene skulle innføre tak på produksjonen.

Publisert: