STATENS OLJESELSKAP GÅR SV MIDT IMOT: - Må lete der det finnes olje

Statens oljeselskap Petoro ønsker å satse på oljeutvinning i Lofoten.

-NØDVENDIG Å LETE: Det statlige oljeselskapet Petoro mener utviklingen i leteaktiviteten er usikker, og ønsker blant annet å undersøke mulighetene for nye felt utenfor Lofoten.
Publisert:

- Vi mener at den norske oljeindustrien har kompetanse og erfaring til å kunne operere på alle deler av norsk sokkel, også utenfor Lofoten, sier informasjonsdirektør Sveinung Sletten i statens oljeselskap Petoro til E24.

Dermed gir Petoro støtte til StatoilHydro-sjef Helge Lund i det som har utviklet seg til å bli en av valgkampens heteste debatter, der miljøvern- og fiskeriinteresser jobber på spreng for å stoppe oljeleting i Lofoten og Vesterålen.

- Størst potensiale

Tirsdag uttalte Lund like fullt at det største potensialet på mellomlang sikt befinner seg ved områdene utenfor Nordland.

- Vi har en høy funnrate på norsk sokkel, men funnene er små. Skal vi opprettholde en langsiktig utvikling på norsk sokkel, er vi avhengig av tilgang til nye arealer, sa Lund til E24.

Sletten er enig.

- Det er selvfølgelig noe politikerne må avgjøre, da dette er deres domene. Men skal vi kunne dempe den negative utviklingen i norsk oljeproduksjon er det nødvendig å lete der man tror man kan finne nye felt, og dette inkluderer nordområdene, sier Sletten.

Les også:

Svakere resultater

Onsdag leverte det statlige oljeselskapet resultattall fra andre kvartal som viste en nedgang på 13 prosent i oljeproduksjonen fra samme periode ifjor. Mens oljeproduksjonen i andre kvartal i fjor lå på 611.000 fat om dagen, falt produksjonen til 529.000 fat om dagen samme periode i år.

Tall fra Oljedirektoratet bekrefter inntrykket. Produksjonen av olje gikk ned fra 2,04 millioner fat per dag i andre kvartal 2008 til 1,86 millioner fat per dag i årets andre kvartal. Det er en nedgang på 9 prosent.

Les også: Kraftig nedgang for Petoro

Da kan oljen på Lofoten, som ifølge analyseselskapet Econ Pöyrys petroleumsgruppe kan gi en ressursavkastning på 100 milliarder kroner, komme godt med for oljebransjen.

I sin analyse påpeker Econ at verdiene her trolig er så store at det må tungtveiende lokalmiljøhensyn til for å si nei til videre utforskning av områdene.

Les også:

Overraskende bratt

Sletten er bekymret for utviklingen videre, og mener det knytter seg stor usikkerhet til nye prosjekter.

- Nedgangen i oljeproduksjonen på norsk sokkel er betydelig, og fallet er brattere enn vi hadde trodd det skulle bli, medgir informasjonsdirektøren.

En viktig del av forklaringen er at finanskrisen har gitt større konkurranse om investeringskronene i oljebransjen.

- Vi merker at det er strengere prioritering av investeringsmidlene. Det er resultat av av at finanskrise, oljeprisfall og økt usikkerhet.

Fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år har den gjennomsnittlige oljeprisen blitt halvert fra 122 til 58 dollar fatet.

- Vi har sett flere eksempler på at prosjekter som egentlig er lønnsomme blir foreslått utsatt. Siden det er få operatører på norsk sokkel, og StatoilHydro

OSE

STL

opererer 80 prosent av produksjonen, er det vanskeligere å få tilstrekkelig mangfold og konkurranse inns om grunnlag for beslutningene.

Savner konkurranse

Han peker på at mye har blitt endret i kjølvannet av fusjonen mellom Statoil og Hydro

OSE

NHY

, som tidligere representerte to selvstendige kompetansemiljøer.

Nå ønsker Sletten å styrke Petoros tekniske og kommersielle kompetanse, for å kunne gjøre mer selvstendig teknisk og kommersielt asrbeid knyttet til nye funn og modne områder på norsk sokkel.

- I en situasjon med redusert mangfold og konkurranse, økt usikkerhet og strengere prioritering av investeringer er det viktig at Petoro har faglig kompetanse og kraft til å ivareta Statens interesser i lisensene.

Man han ønsker også de store internasjonale oljeselskapene mer på banen.

- Fusjonen har selvsagt mange positive virkninger, men når mye av diskusjonen og prioriteringene foregår innen StatoilHydro risikerer vi å gå glipp av fordelen av at mangfold av andres erfaringer, kompetanse og teknologi blir tatt med i vurderingene.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert: