Tilsyn fant «alvorlige brudd» etter Melkøya-brann

Petroleumstilsynet gir Equinor pålegg om å fikse flere avvik på LNG-anlegget på Melkøya. Tilsynet skjedde før den dramatiske brannen på Melkøya i september.

Publisert:

Equinor skriver på sine nettsider at de er i gang med å utbedre forholdene som tilsynet peker på.

Den 28. september oppsto en dramatisk brann på anlegget for flytende gass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest.

Nå gir Petroleumstilsynet Equinor pålegg om å fikse opp i flere avvik og forbedringspunkter på anlegget. Dette gjelder feil som ble påvist i et tilsyn som skjedde uken før brannen på anlegget.

«Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot storulykke og elektriske anlegg på landanlegget Hammerfest LNG. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling og vi har nå gitt selskapet pålegg», skriver Ptil.

Tilsynet har også tidligere slått alarm om anlegget. For eksempel påpekte Ptil allerede i 2012 feil med brannsikkerheten på Melkøya.

Les meldingen fra Petroleumstilsynet herEquinor svarer på tilsynets pålegg

Følger opp gamle avvik

Equinor har tidligere fått muntlig beskjed fra Ptil om at de ikke hadde fikset avvik som ble påvist av et tilsyn i 2017.

Nå bekrefter Ptil at det på tilsyn i 2017 ble funnet utfordringer med kapasitet for personell som er kvalifisert for å utøve vedlikehold på elektriske anlegg. I et tilsyn nå i høst fant tilsynet tilsvarende utfordringer for teknisk støtteavdeling innen elektro- og instrumentdisiplinene.

Equinor sier i en melding at selskapet er i ferd med å utbedre forholdene.

– Vi tar tilbakemeldingene i Ptils tilsynsrapport på største alvor, sier direktør for Equinors landanlegg Grete B. Haaland.

– Vi vil gå grundig gjennom tilbakemeldingene og vil svare på påleggene og lukke avvikene. Flere av de avvikene som Ptil oppgir i rapporten har vi igangsatt eller allerede gjennomført tiltak for, og vi skal jobbe med å lukke det som gjenstår med kvalitet innen de frister som avtales med Ptil, sier hun.

Les også

Equinor fulgte ikke opp avvik fra 2017

Mangler system for oppfølging

Tilsynet konkluderer i sin tilsynsrapport med at Equinor ikke har hatt en en systematisk tilnærming for hvordan man skal håndtere avvik.

Dette gjelder både avvik som Ptil har pekt på tidligere og forhold som Equinor selv har identifisert.

«Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av Ptil, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret. Inntrykket var at selskapet ikke i tilstrekkelig grad behandler eller kompenserer for identifiserte svekkelser/avvik i påvente av permanent utbedring», skriver tilsynet.

Direktøren på Melkøya-anlegget er tydelig på at arbeidet med å rette opp feilene nå er i full gang.

– De ansatte på Hammerfest LNG jobber hardt hver dag for å sørge for sikker drift, følge opp tiltak og gjennomføre forbedringer på anlegget. Nå jobber medarbeiderne våre for å få anlegget trygt tilbake i produksjon etter følgeskadene som følge av brannen i september, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

– Tilsynsrapporten fra Ptil dokumenterer at enkelte avvik ikke er fulgt godt nok opp, og vi skal nå gjennomgå og forbedre systemene og prosessene våre. Dette vil vi jobbe sammen med de ansatte om i den videre oppfølgingen av tilsynsrapporten.

Les også

Tilsyn slo alarm om brannsikkerheten på Melkøya alt i 2012. Dette står nå sentralt i granskningen etter brannen i høst.

Publisert: