Rekordhøye grønne investeringer: – Det er helt enormt

Interessen for bærekraft øker, og investeringene i grønne lån og bærekraftsobligasjoner blir trolig på rekordhøye 3.100 milliarder kroner i år, opp 30 prosent fra 2018. – Det er helt enormt, sier bærekraftsanalytiker.

Det er stor økning i interessen for bærekraftige investeringer, sier bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets. Globale investorer ligger an til å investere rekordhøye 3.100 milliarder kroner i investeringer definert som «bærekraftige» i år, en vekst på 30 prosent fra 2018, ifølge den globale finansbransjens organisasjon IIF.
Publisert: Publisert:

Interessen for bærekraft har eksplodert blant investorer i år, og stadig mer penger flyttes inn i investeringer som anses som «grønne» eller «bærekraftige».

Globale investorer ligger an til å investere rekordhøye 3.100 milliarder kroner i investeringer definert som «bærekraftige» i år, en vekst på 30 prosent fra 2018, viser tall fra finansbransjens globale organisasjon Institute of International Finance (IIF).

Denne organisasjonen har blant andre DNB, SEB og Swedbank blant sine medlemmer.

«Interessen for bærekraftige finansprodukter har aldri vært større,», skriver IIF i et notat med tittelen «Grønt er det nye gull».

Organisasjonen peker på årsaker som politiske forsøk på å gjøre finanssystemet grønnere og investorers ønske på å sikre seg en grønnere profil.

Også bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets har opplevd en kraftig økt oppmerksomhet om bærekraft og grønne lån fra selskaper og investorer den siste tiden.

– Det er helt enormt, sier Saltvedt til E24.

Hun sluttet som oljeanalytiker for halvannet år siden for å fokusere på bærekraftige investeringer, og var litt skeptisk til å skulle snakke om bærekraft og grønne løsninger med det oljetunge norske næringslivet. Den bekymringen skulle vise seg å være unødig.

– Det har vært enorm økning i interessen i bærekraft har økt det siste trekvart året. Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så enormt, at det skulle bli mer å gjøre enn da det var oljekrise. Det er jo et positivt sjokk, sier Saltvedt.

– En oppvåkning

I årets åtte første måneder har de globale bærekraftige investeringene vært på 2.100 milliarder kroner, ifølge IIF. De som utsteder flest grønne obligasjoner og gjør grønne lån er offentlig sektor, kraftselskaper og banker, viser tallene.

De mest aktive utstederne er i Frankrike, Nederland, Kina, USA og Tyskland.

Saltvedt sier at investorer og selskaper nå forsøker å finne ut hvordan Parisavtalen om klima vil påvirke dem, og ikke minst hvordan klimaendringene i seg selv vil påvirke virksomheten deres. Derfor kommer ikke veksten i globale bærekraftige investeringer som noe sjokk.

– Jeg er ikke overrasket. Den veksten er bare helt enorm, og det reflekterer litt hvordan jeg opplever det som skjer nå. Det er en oppvåkning som har skjedd, og de fleste store selskaper skjønner at de må levere på dette, sier Saltvedt.

SOLID VEKST: Utstedelsen av bærekraftig gjeld har økt betydelig i perioden mellom 2012 og 2019.

Fortsatt liten andel

Totalt har det globale markedet for grønne obligasjoner nå vokst til rundt 4.500 milliarder kroner. Til tross for veksten utgjør bærekraftige utlån likevel bare 0,5 prosent av globale utlån, som er på 110.000 milliarder dollar (984.000 milliarder kroner), ifølge IIF.

Saltvedt tror at markedet vil kunne fortsette å øke etter hvert som investorene begynner å se på mulighetene for vekst og ny virksomhet innen bærekraftige løsninger.

– Det er ikke tvil om hvilken vei vi er nødt til å gå hvis vi skal nå Parisavtalen og målene vi har signert på. Det er en grunn til at vi begynner å snakke om klimarisiko, for det slår hardest økonomisk, og kostnadene knyttet til klimaendringer blir så store at vi ikke kan se bort fra dem, sier Saltvedt.

I 2017 utstedte banken ING det første grønne lånet med bærekraftsvilkår med Philips, og IIF venter at dette blir et stort marked. Philips fikk bedre rente hvis det oppnådde visse mål.

Dette har også spredt seg til Norge. Gjødselprodusenten Yara sikret seg i sommer en såkalt «grønn trekkfasilitet» hvor selskapet låner penger av 13 banker og får bedre rente hvis det oppnår sine egne klimamål.

Dyrere å finansiere olje

Utviklingen er ikke like heldig for investeringer i bransjer som olje og kull.

Mange investorer trekker midlene sine ut av aksjer og obligasjoner i bransjer som kull, olje, gass eller oljeservice, og oljeaksjene har sett et solid fall.

På den brede S & P500-indeksen i USA har blant annet oljeservice-aksjene hatt en betydelig svakere utvikling enn resten av indeksen i år. Samtidig har Exxon falt ut av topp-ti-listen på S & P500 for første gang på lenge.

Mange oljeselskaper opplever at finansieringen blir dyrere fordi investorer er bekymret for risikoen ved å låne dem penger, noe som var et sentralt tema på Paretokonferansen denne uken.

– Det er ingen tvil om at investorer nå foretrekker ren energi, sa Pareto-sjef Christian Jomaas.

– Fra juli 2018 til i dag har fond i energisektoren sett at uttrekkene av kapital har vært på 30 prosent. I samme periode har fond for ren energi opplevd en økning i kapitalflyten med 55 prosent. Dette har klart påvirket aksjeprisene, sa Jomaas.

– Industrien står overfor store utfordringer med å gjøre bransjen grønnere og mer bærekraftig. Betydelig handling trengs, og publikumet her kan få det til å skje, sa Jomaas.

Les også

Oljetoppene møtes på Paretokonferansen: – Har helt klart vært et tøft år

Publisert: