147,6 millioner i pluss for Kyllingstad og IKM: «Meget godt fornøyd»

I mars i fjor fryktet Ståle Kyllingstad det verste. Noen måneder senere var han «ganske komfortabel» med situasjonen. Det viste seg å stemme godt. Fjoråret endte med 147,6 millioner i pluss for IKM Gruppen.

Ståle Kyllingstad har grunn til å smile etter at fjoråret ble mye bedre enn fryktet for hans konsern - IKM Gruppen.
Publisert:

«Styret er meget fornøyd med resultatet for 2020», skriver selskapet i sin årsberetning.

IKM Gruppen AS er morselskapet for en rekke selskaper som har sin virksomhet innen olje- og energisektoren og landbasert industri. Konsernet regnes for å være et av de største i Norge innen oljeservice. Det ferske resultatregnskapet viser at IKM Gruppen i fjor fikk et resultat før skatt på 147,6 millioner kroner mot 231,1 millioner kroner i 2019.

Omsetningen i fjor endte på 3,525 milliarder kroner mot 3,940 milliarder kroner i 2019.

Ordrereserve på 8,5 mrd.

«Hovedårsaken til nedgangen skyldes at selskaper med betydelig omsetningsvolum ble solgt i 2019 og aktivitetsreduksjonen som følge av Covid-19», skriver styret i sin årsberetning.

Videre heter det:

«IKM konsernets drift ble i 2020 preget av Covid-19-utbruddet. Særlig i andre kvartal ble effektene vesentlige ved at kontrakter ble utsatt eller kansellert. Konsernets selskaper ble imidlertid truffet ulikt. Enkelte selskaper opplevde mindre og kortvarige effekter, mens fikk større og mer langvarige konsekvenser», skriver styret i sin årsberetning.

«Rask iverksettelse av nødvendige tiltak og svært god innsats fra konsernets ansatte har imidlertid bidratt til at konsernet totalt sett har klart seg greit i et krevende år».

Les også

IKM-Kyllingstad: – Lenge siden det har sett så bra ut for oljebransjen

Satser på vind

Egenkapitalen i konsernet er 893 millioner kroner, mens det i årsberetningen opplyses om at ordrebeholdningen er på 8,5 milliarder kroner og «anses som god».

Om framtiden skriver styret blant annet følgende:

«IKM Gruppen har i lengre tid fokusert på muligheter innen grønn energi og jobber allerede med teknologier som direkte og indirekte bidrar til å redusere utslipp til ytre miljø. Denne satsingen vil øke framover og konsernet ser muligheter spesielt innen vindsektoren. I 2020 er det etablert en egen divisjon som skal ha ansvar for fornybarsektoren».

IKM Gruppen er heleid av Ståle Kyllingstad og hans tre barn. Barna eier en prosent hver av konsernet.

Les også

Kyllingstad-selskap redder oljebedrift i Stavanger etter konkurs

Publisert: