Ørsted satser i Norge med Fred. Olsen og Hafslund: – Potensialet for havvind i Norge er enormt

Den danske havvindkjempen Ørsted satser på norsk havvind sammen med Hafslund Eco og Fred. Olsen. – Tror dette samarbeidet blir veldig spennende, sier Anette Olsen.

Bonheur-sjef Anette Olsen og Hafslund Eco-sjef Finn Bjørn Ruyter. På skjermen er lederen for Ørsteds virksomhet i det kontinentale Europa, Rasmus Errboe.
Publisert:

Det brygger opp til kamp mellom en rekke gigantselskaper om å få bygge havvind i de to områdene Norge har utlyst, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Blant aktørene som er med er trioen Equinor, Hydro og tyske RWE og Statkraft sammen med Aker Offshore Wind. Også aktører utenfor energisektoren, som Norgesgruppen og Johan H. Andresens Ferd, har meldt seg på i ulike havvindsamarbeid med kraftselskaper (se faktaboks).

Tirsdag meldte en av verdens dominerende havvindaktører seg. Danske Ørsted går sammen med Fred. Olsen og Hafslund Eco for å kjempe om konsesjoner på totalt 4.500 megawatt i de to områdene.

Bonheur-sjef Anette Olsen og Hafslund-sjef Finn Bjørn Ruyter tar imot E24 på Hafslunds kontorer på Skøyen i Oslo. Lederen for Ørsteds virksomhet i det kontinentale Europa, Rasmus Errboe, deltar i møtet via skjerm.

– Ørsted er utrolig glade for å sitte her i dag sammen med Fred. Olsen og Hafslund. Vi mener samarbeidet har helt perfekt komplementær kompetanse. Vi deler det samme synet på fornybar energi, sier Errboe.

– Det er ingen tvil om at vi ser på Norge som et strategisk marked for oss i Europa. Det er stort potensial for havvind i Norge, både når det gjelder bunnfast og for flytende havvind. Så for oss er det et helt åpenbart neste skritt, sier han.

Les også

Fersk rapport om havvind: Enorme muligheter i Nordsjøen

– Veldig spennende

– Vi tror dette samarbeidet blir veldig spennende, sier Anette Olsen.

Bonheur har lang erfaring med leveranser til landbasert vindkraft og havvind gjennom selskaper som Fred. Olsen Renewables og Fred. Olsen Windcarrier, og jobber i tillegg med sitt eget havvindprosjekt.

– Vi har også en stor havvindpark under utvikling sammen med EDF, Codling Bank i Irland. Der jobber vi veldig konkret med å utvikle og bygge en vindpark, sier Olsen.

– Mange har meldt seg på i kampen, Equinor og RWE, Norgesgruppen og også Hafslund, Fred. Olsen og Ørsted. Hva tenker du om et så sterkt felt?

– Vi som selskaper er opptatt av at vi sammen skal bringe en løsning vi tror på. Så må konkurrentene gjøre det de mener er riktig. Vi er opptatt av at vår løsning blir god. Det var derfor Finn Bjørn og vi fant sammen. Vi er kjempehappy med å få med Ørsted på laget, sier Olsen.

Les også

Enorm interesse for norske havvindutbygginger

Startet for ett år siden

Fred. Olsen og Hafslund Eco var tidlig ute da de i høst meldte om et samarbeid om havvind i Norge.

– Det begynner å nærme seg et års tid siden vi begynte samtalene. Vi var blant de første konstellasjonene, sier Finn Bjørn Ruyter.

Ørsted kom først inn i samtalene på et senere tidspunkt, opplyser Errboe.

– Vi gjør som vi alltid gjør når vi ser strategisk på et nytt marked, og vurderer ulike muligheter. Det var åpenbart at et samarbeid med Fred. Olsen og Hafslund var det beste for oss. Vi har også en lang historie innen havvind sammen med Fred. Olsen, sier han.

Ørsted har bygget ut en rekke havvindanlegg i Storbritannia og andre land. Errboe mener imidlertid det er for tidlig å si hvilke strømpriser Sørlige Nordsjø II vil kreve for å være lønnsomt.

Noen havvindanlegg skal etter hvert bygges ut uten subsidier, mens andre må opp i 70 øre kilowattimen, som er garantiprisen Equinor vil få for et prosjekt i Polen. Garantiprisen som britene betaler Equinor, SSE og Eni på det britiske kjempeprosjektet Dogger Bank er på 40 øre kilowattimen.

– Det er for tidlig å være konkrete på hvor vi forventer at kostnadsnivået vil ligge. Men vi konstaterer at potensialet for havvind i Norge er enormt, sier Errboe.

Les også

Vil åpne flere områder for havvind

Usikkert hvor dyrt det blir

Verken Fred. Olsen Renewables, Hafslund Eco eller Ørsted vil komme med noen spådommer om hva det vil koste å bygge ut bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II eller flytende havvind i det dypere havområdet Utsira Nord.

– Dette blir et viktig spørsmål. Flytende havvind ligger høyere i kostnad, og derfor blir det trolig andre rammevilkår for flytende havvind, sier Ruyter.

Han mener at Norge har fantastiske vilkår for havvind og elektrifisering. Hafslund-sjefen ser for seg at Norges kraftbehov vil øke når andelen fossil energi skal ned. Da må havvind være med i bildet, mener han.

– Vi er glade for å få være med to ekstremt erfarne partnere innen havvind. Vårt bidrag er knyttet til det norske kraftsystemet, vår fleksibilitet og kjennskap til kraftsystemet, sier Ruyter.

– Det blir viktig med et godt markedsdesign, slik at vi får kraften inn til Norge til riktig pris, samtidig som vi får gode nok inntekter fra havvindparkene. Det vil med stor sannsynlighet også bety kobling til andre markeder, sier han.

Det vil imidlertid trolig ta tid å finne ut hvordan eventuelle koblinger mellom Norge og andre land via havvindanlegg skal bygges ut. Ifølge olje- og energiminister Tina Bru (H) skal et eventuelt kraftnett offshore drives av Statnett, og dette vil trolig bli utredet nærmere i tiden som kommer.

Les også

Equinor, Hydro og RWE blir partnere: Satser på havvind sør i Nordsjøen

Uten subsidier i Sørlige Nordsjø II

– Er tanken å bygge bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø uten subsidier?

– Det er det som har kommet av signaler fra departementet, så det tar vi for gitt. Det viktige er at det blir en god infrastruktur her. Havvindparken må kunne levere til kunder som kan betale nok til å få lønnsomhet. Det tror vi er fullt mulig med vårt konsept, men det er mye detaljer som må på plass, sier Ruyter.

– Men flytende vind på Utsira Nord vil kreve subsidier?

– Det ser veldig sannsynlig ut, ja. Skal man komme i gang tidlig nok så er det sannsynlig, og det er også de signalene vi har fått fra departementet, sier Hafslund-sjefen.

Errboe i Ørsted påpeker at flytende havvind fortsatt er en ny teknologi som bare er testet ut i mindre skala. Et eksempel er Equinors flytende havvindprosjekt Hywind Scotland på 30 megawatt.

Equinor bygger nå et flytende havvindanlegg på 88 megawatt i Norge, Hywind Tampen. Dette er bygget ut utenom konsesjonsprosessene som nå planlegges for havvind på norsk sokkel.

Les også

Statkraft var tvilsom til norsk havvind, men nå snur de: Vil bygge vindmøller med Aker

– Et perfekt tidspunkt

Det er for tidlig å si hvilke teknologier Ørsted og partnerne vil gå for dersom de skal bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, opplyser Errboe.

– Flytende havvind har vært i en fase hvor det har vært testet i liten skala. Det vi ser for oss i Norge er at man går fra dette til rent konkrete, meningsfylte utbygginger av flytende havvind, sier han.

– Vi ser på dette som et perfekt tidspunkt for oss til å for alvor satse på flytende havvind. Men det er for tidlig å si noe om konkrete konsepter, sier han.

Anette Olsen sier at selskapene studerer nøye hvilken teknologi som finnes. Flytende havvind testes i dag blant annet i form av halvt nedsenkbare plattformer og Equinors konsept Hywind som er basert på en sparbøye.

– Vi har jo jobbet veldig mye med teknologi og er jo veldig opptatt av hva som skjer på den teknologiske siden, også på flytende havvind bruker vi mye tid på å studere forskjellige konsepter, sier Olsen.

– Vi har visse tanker rundt det, men det er tidlig i løpet. Her er det viktig å jobbe veldig nært med vindmølleprodusentene, sier hun.

Olsen legger til at det finnes ulike måter å håndtere de veldig sterke kreftene på knyttet til forankring og andre problemstillinger rundt flytende havvind.

– Sannsynligvis vil det ikke være én teknologi, men mange forskjellige teknologier som kan egne seg, alt etter dybde- og grunnforhold og hvordan havbunnen ser ut, sier Olsen.

BERGENS TIDENDE/E24

Les også

Danske Ørsted blir den nye havvindpartneren til Fred. Olsen og Hafslund

Publisert: