Hydro kjøper Hydro

Norsk Hydro har den 8. juni 2004 kjøpt 80.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 431,72 kroner per aksje.

Publisert: Publisert:

Norsk Hydro har den 8. juni 2004 kjøpt 80.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 431,72 kroner per aksje. Kjøpet er ledd i et tilbakekjøpsprogram som ble vedtatt av selskapets generalforsamling 11. mai 2004. Etter denne fullmakten kan Hydro kjøpe tilbake inntil 2.808.810 aksjer i markedet i løpet av en 18 måneders periode. Aksjene vil senere bli søkt slettet, ifølge Hydro. Hydros største aksjonær, Den Norske Stat, har forpliktet seg til å slette en proporsjonal andel av sine aksjer mot vederlag, slik at statens eierandel på 43,82 prosent holdes uendret. Samlet vil altså inntil 5 millioner aksjer kunne bli slettet, tilsvarende 2 prosent av antallet utestående aksjer.

Les hele saken med abonnement