Neptune Energy kjøper opp Edison for opptil 2,5 mrd.

En eierandel i satellittfeltet Dvalin følger med når Neptune Energy kjøper opp Edison Norge. Her er løfteoperasjonen avbildet.
Publisert:

Oljeselskapet Neptune melder at de har inngått en avtale med Energean Oil and Gas for å overta den norske og britiske delen av Edison E&P.

Kjøpesummen er i utgangspunktet 250 millioner dollar, men denne summen skal bli justert for arbeidskapital og kan bli økt med opptil 30 millioner dollar avhengig av utviklingen på to felt på britisk sokkel.

Kjøpesummen kan dermed komme opp i 280 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,5 milliarder kroner.

De ekstra 30 millioner dollarene i vederlag kan utbetales hvis britiske myndigheter godkjenner utbyggingsplanen for ytterligere utvinning fra Glengorm-feltet (via uoppdagede fat) innen slutten av 2025, eller for Isabella-feltet innen utgangen av 2026.

Gjennom oppkjøpet sikrer Neptune seg en økt eierandeler i blant annet Dvalin- og Nova-utbyggingene, der selskapet allerede har en tung tilstedeværelse. Nova skal kobles opp til Gjøa-feltet der Neptune er operatør.

Konsernsjef Jim House i Neptune Energy sier at avtalen styrker selskapets posisjon i kjerneområdene deres:

– De nye eiendelene passer perfekt til Neptunes Nordsjø-portefølje. Nova og Dvalin øker produksjonen vår med til sammen 12 000 fat oljeekvivalenter per dag løpet av de neste to årene, og Glengorm tilfører et betydelig potensial på lengre sikt, sier Jim House i en uttalelse.

Neptune har de siste årene vokst kraftig på norsk sokkel etter at de overtok oljevirksomheten til Engie (tidligere GDT Suez) i 2018. Gjennom oppkjøpet ble de operatør for Gjøa-feltet og de er i tillegg operatør for utbyggingene av Fenja, Duva og Gjøa P1.

Vil bygge seg opp i Norskehavet

– Det var interessante muligheter på begge sider (norsk og britisk side, journ.anm.) som gjorde dette veldig interessant for oss, sier Neptune Energys Norgessjef, Odin Estensen, til E24.

– Var nærhet til deres eksisterende funn viktig for dere i oppkjøpet?

– Ja, Gjøa-feltet er jo hovedområdet vårt og Nova-funnet passer perfekt inn i den posisjonen vi jobber med å bygge opp både på kort og lang sikt, sier Estensen og fortsetter:

– Andelen i Dvalin er også viktig for oss. Vi ønsker å bygge opp en større posisjon i Norskehavet og vi skal også bore en letebrønn i det samme område kalt Grind. Det er et spennende prospekt som ligger øst for Heidrun-feltet (som Dvalin skal kobles til, journ.anm.)

Oppkjøpet av Edison E&P er det største oppkjøpet Neptune har gjort siden de kjøpte VNGs norske virksomhet i 2018. Da fikk de med seg eierandeler i Fenja, Njord, Hyme/Bauge, Draugen, Brage og Ivar Aasen.

I mellomtiden har Neptune også gjort et mindre lisensoppkjøp fra Concedo Norge, der de fikk en økt eierandel i Grosbeak-funnet. I 2018 gjorde operatøren Wellesley et nytt funn i Grosbeak som var et av de største funnene på norsk sokkel det året.

Odin Estensen forteller at Neptune var involvert da hele Edison E&P ble solgt til greske Energean i sommer, men at de ikke gikk videre med hele den pakken som også inkluderte Edisons olje- og gassvirksomhet i Afrika og Middelhavet.

Når Energean nå var villig til å selge den britiske og norske delen slo Neptune til.

– Flere i bransjen snakker om at det prisnivået for å gjøre oppkjøp har økt de siste par årene. Hvordan opplever dere det?

– Det har vært gjort noen transaksjoner på norsk sokkel som jeg mener viser at interessen for norsk sokkel er stor, sier Estensen og viser til PGNIG og Vår Energis oppkjøp av Exxon Mobils resterende portefølje som eksempler.

Odin Estensen, administrerende direktør i Neptune Energy Norge

– Ville vært skadelig å rokke ved rammevilkårene

Odin Estensen forteller at de nå nærmer seg målet om å ha en stabil produksjon på 100.000 fat per dag på norsk sokkel.

– Men vi blir gjerne større enn det også, sier han og forteller at selskapet nå har åtte letebrønner inne i programmet sitt, inkludert brønner de skal bore selv og med partnere.

– Er dere på jakt etter flere ting å kjøpe?

– Vi er alltid interessert i vekstmuligheter, både organiske og uorganiske (leting og oppkjøp, journ.anm.). Eierne våre er veldig fornøyd med oppkjøpene av Engie og VNG i Norge, som er ryggraden vår sår langt, og de ser at vi har klart å skape verdier av dette. Så de har tillit til at vi kan gjøre mer, sier Estensen.

Neptune fokuserer nå på Nordsjøen og Norskehavet i første omgang. Selskapet er til stede i Barentshavet gjennom Snøhvit-feltet, men de har foreløpig ikke planer om å bore i havområdet.

– Men vi følger med på utviklingen der, sier Estensen.

Samtidig som Neptune nå satser nye milliardbeløp på norsk sokkel pågår debatten om rammevilkårene på norsk sokkel. Både i Arbeiderpartiet og Høyre er det nå enkelte som tar til ordre for å se på skattepolitikken, blant annet.

– Hvordan vurderer dere utsiktene på norsk sokkel med tanke på rammevilkår?

– Vi ser at rammebetingelsene i Norge frem til nå har vært forutsigbare. Det er en av fortrinnene norsk sokkel har og er noe av det våre eiere synes er veldig positivt med Norge. Jeg tror det ville vært skadelig å rokke ved dette nå, sier Estensen.

Dette kjøper de

Før de eventuelle tilleggene sikrer Neptune seg nå 30 millioner fat oljeekvivalenter i nye ressurser. Disse kommer blant annet fra:

  • Glengorm (eierandel på 25 prosent): Et gass- og kondensatfunn nær Neptunes Seagull-prosjekt på britisk sokkel
  • Nova (eierandel 15 prosent): Et olje- og gassfunn i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet bygges ut av Wintershall som en satellitt til Gjøa-feltet med forventede oppstart i 2021
  • Dvalin (eierandel 10 prosent): Et gassfunn i Norskehavet som bygges ut som en satellitt til Heidrun-feltet med forventet oppstart mot slutten av 2020
  • Andre andeler på britisk sokkel: Scott (10,5 prosent), Telford (15,7 prosent), Tors (68 prosent), Wenlock (80 prosent) og Markham (3,1 prosent). Disse opereres av andre og gir Neptune rundt 3.000 fat netto produksjon per dag. Neptune påpeker at særlig Tors er viktig for dem, med tanke på en felles eksportløsning fra Cygnus-feltet.

Neptune Energy forventer å gjennomføre oppkjøpet tidlig i 2020, gitt at avtalen godkjennes av norske og britiske myndigheter.

NEPTUNE ENERGY KJØPER ANDELER I NORDSJØ-FELT AV ENERGEAN – Neptune Energy
Les også

Store omveltninger for norsk sokkel: – Det er meldt flere handler

Publisert: