Årets dyreste strøm: – Det er rekordnivåer for årstiden

Strømprisen i Sør-Norge setter ny årsrekord tirsdag, og er mye høyere enn normalt på denne årstiden. – Ganske uvanlig, sier Sigbjørn Seland i Storm Geo.

Kraftlinje ved Sognsvann i Oslo.
Publisert:

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool, hvor prisene fastsettes en dag i forveien.

Etter at 2020 ble et uvanlig billig år, har strømmen blitt uvanlig dyr i 2021. Blant årsakene er varmt vær med mindre nedbør og lite vind, i tillegg til et betydelig hopp i CO₂-kvoteprisene i Europa og langt høyere priser på kull og gass.

Snittprisen på strøm i Sør-Norge ligger nå på godt over én krone kilowattimen, og stiger videre til nytt rekordnivå på 1,10 kroner per kilowattime i snitt tirsdag (se figur).

Selve strømprisen utgjør bare en del av den samlede kostnaden for strøm. På regningen kommer det også et påslag til strømselskapet, elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift, samt nettleie til nettselskapet.

Sigbjørn Seland er sjefanalytiker i Storm Geo.

– Det er ganske uvanlig. Snittprisene er veldig høye. Jeg tror aldri vi har vært nær et slikt snittnivå for tredje kvartal som det vi ser i år. Så det er rekordnivåer for årstiden, sier analytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til E24.

Han peker på at innholdet i vannmagasinene er lavere enn normalt for årstiden, og at prisene også påvirkes veldig mye av Norges 17 kraftforbindelser til utlandet.

– Kraftprisen er kjempehøy i Tyskland, hvor spotprisen er enda litt høyere enn rekordnivåene vi ser i Sør-Norge. Dermed eksporteres det på disse kablene, og det drar opp prisen også her, sier Seland.

Bakgrunnen for de høye strømprisene i Europa er at produksjonskostnaden på kull- og gasskraftverkene er høy, med høye kullpriser, gasspriser på rekordnivå og CO₂-priser som har steget videre til rekordnivåer på over 60 euro per tonn.

– Kraftprisen er en funksjon av dette, og det smitter også over på Norden. Særlig siden vannmagasinene ikke er like fulle som vanlig, sier Seland.

Går den høye strømprisen ut over din familieøkonomi? Tips E24s journalist på kjetil.malkenes.hovland@e24.no.

– En betydelig smell

Blant dem som merker oppgangen i prisen på innsatsfaktorer som blant annet strøm er norske bønder. De får inntektene sine fastsatt gjennom landbruksoppgjøret, men prisen på innsatsfaktorer kan svinge mye. Fjorårets lave strømpris har nå snudd til høye priser.

– Det blir en betydelig smell, sier generalsekretær Anders Nordstad i Småbrukarlaget til E24.

– Vi har estimert ekstrakostnaden til mellom 500 og 750 millioner kroner sammenlignet med prognosen som ble lagt til grunn i landbruksoppgjøret. Da la man til grunn en oppgang i strømprisen på 27,5 prosent fra i fjor, men prisøkningen vi har sett er veldig mye høyere, sier han.

Han sier at bøndene har tatt opp prisøkningen med staten i forbindelse med tilleggsforhandlingene.

– Staten har gått med på tilleggsforhandlinger om gjødsel og byggekostnader, men de vil ikke gå med på forhandlinger om strøm, sier Nordstad.

– Avtalen gjelder for 2022, og de påpeker at ingen kan vite hva strømmen vil koste neste år. Men vi mener det er skuffende ved et så betydelig avvik i bøndenes strømkostnader. Nå må bøndene dekke prisøkningen selv, og vi er bekymret for likviditeten, sier han.

– Men det var veldig billig strøm i fjor, så man kom billigere unna da?

– Da var det også lagt inn en nedgang i prognosene. Det er riktig at prisene svinger, og det er vanskelig å treffe riktig. Men vi mente at paragraf 2–4 i hovedavtalen som sier noe om vesentlige endringer i forutsetninger også skulle gjelde for strøm. Det ønsket ikke staten, sier Nordstad.

Mye billigere i fjor

I fjor lå strømprisene på svært lave nivåer. Da var det blant annet mer nedbør, og vannstanden i magasinene var høyere.

– Det er klart, vi er vant til at prisene svinger mye. Det vil de fortsette med. Men nå har vi kombinasjonen av dårlig hydrologi og rekordnivå for kraftprisene over hele Europa. Når vi skal skifte ut kull og gass med fornybar energi, så fører det til økte svingninger i kraftprisene, sier Seland i Storm Geo.

– Venter markedet at dette nivået vil fortsette utover høsten?

– Det ventes høye priser gjennom hele høsten og vinteren. Men markedet mener at det vi ser akkurat i dag kanskje er vel høyt, og det er ventet noe lavere priser utover høsten, sier Seland.

Han peker på at høstkontrakten for strømpriser, som gjelder for fjerde kvartal, ligger på om lag 68 øre per kilowattime. Prisen på strøm levert i første kvartal ligger på 65 øre kilowattimen.

Strømprisen i Midt- og Nord-Norge er fortsatt lavere enn i sør. Det skyldes blant annet begrenset overføringskapasitet.

Vil trappe ned elavgiften

Bransjeorganisasjonen Energi Norge ønsker å trappe ned elavgiften, for å kompensere for økende CO2-avgifter fremover. De mener at høye strømpriser gjør forslaget mer relevant.

– Dette aktualiserer forslaget vårt om å trappe ned elavgiften som de fleste norske forbrukere må betale på toppen av strømprisen, skriver informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge i en e-post til E24.

Elavgiften utgjør 16,69 øre per kilowattime, eller over 20 øre kilowattimen inkludert merverdiavgift.

– Det vil være en rimelig kompensasjon for at økt CO2-pris slår sterkere inn på strømregningen her hjemme, og gjøre det mer lønnsomt for husholdningene å bytte til elbil, skriver Øverås.

Merker økte råvarepriser

Nordstad i Småbrukarlaget er bekymret for usikkerheten for bøndene både når det gjelder strøm og andre priser som svinger mye.

– Det er det samme på metall, tømmer og energi. Bøndene har et kostnadsbilde som i stor grad bestemmes av utviklingen i priser på råvarer i verdensmarkedet. Samtidig er inntektene fastsatt politisk, og svinger ikke like mye, sier Nordstad.

– Det er vanskelig for bønder å forutsi noe som helst. Det er en stor utfordring for lønnsomheten i norsk produksjon, sier Nordstad.

Publisert: