IEA etterlyser mer effektiv energibruk

Det internasjonale energibyrået (IEA) etterlyser økt satsing på energi-effektivisering, blant annet gjennom økt opptak av varmepumper og elbiler. – En avgjørende løsning, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

IEA mener det gjøres for lite for å dempe energibruken. Varmepumper er en av mange løsninger som kan gjøre at man utnytter energien bedre. Her er sjef Fatih Birol
Publisert: Publisert:

Mange forbrukere har merket smellen fra dyr strøm, dyr naturgass og dyr bensin og diesel i det siste.

Men verdens husholdninger kan potensielt spare hele 650 milliarder dollar (6.165 milliarder kroner) hvert år mot slutten av dette tiåret hvis verden følger IEAs planer for å effektivisere energibruken, sammenlignet med hva det ligger an til med dagens politikk.

Leder Fatih Birol i IEA.

Det hevder IEA i et notat som byrået legger frem i forbindelse med en konferanse om energi-effektivisering i danske Sønderborg onsdag. Der samles statsråder fra en rekke land, inkludert Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia, samt representanter fra EU og IEA.

De skal diskutere hvordan verden kan bruke energien sin mer effektivt. Verden står ifølge IEA overfor sin største energikrise siden 1970-tallet.

– Energi-effektivisering er en avgjørende løsning for mange av de utfordringene det haster mest å løse – det kan gjøre energi rimeligere, sikrere og mer bærekraftig. Men uforklarlig nok mislykkes regjeringer og næringslivsledere med å handle tilstrekkelig, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol i en melding.

– Oljesjokkene på 1970-tallet satte fart på effektiviseringen, og det er helt essensielt at effektivitet står sentralt i svaret på dagens globale energikrise, sier han.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Frykter rasjonering av energi

IEA ble opprettet etter oljekrisen i 1973, da det var mangel på energi og rasjonering av drivstoff i mange land. Onsdag advarte IEA om at det igjen kan være fare for at energi må rasjoneres i Europa, i et intervju i Financial Times.

IEA har kommet med mange råd etter vinterens energikrise i Europa og en periode med svært høye energipriser. Blant annet har byrået lagt frem en plan for hvordan Europa kan redusere sin avhengighet av russisk gass og en plan for redusert oljebruk, med råd som å innføre bilfrie søndager og lavere fartsgrenser.

Her hjemme mener blant andre SV og Naturvernforbundet at lavere fartsgrense er en god idé, men så langt har ikke Norge kommet med noen nye grep for å få ned oljeforbruket.

Samtidig har drivstoffprisene skutt i været igjen, og pumpeprisen på bensin har mange steder vært på over 27 kroner literen i det siste, og analytikere sier at 30 kroner literen i sommer ikke er usannsynlig. Dette skaper utfordringer for husholdninger og bedrifter.

Les også

Slik vil IEA kutte verdens oljeforbruk

Kan dempe forbruket

Hvis verden kan doble de årlige forbedringene av energi-intensiteten fra dagens to prosent til fire prosent, så kan det ifølge IEA dempe den årlige bruken av energi med 95 exajoule mot slutten av dette tiåret. Det tilsvarer hele Kinas energiforbruk, påpeker byrået.

I så fall kan man redusere de årlige utslippene av CO2 med fem milliarder tonn i året, som er en tredjedel av de kuttene som trengs for å være i tråd med IEAs veikart til netto nullutslipp i 2050, påpeker byrået.

For å sikre mer effektiv energibruk trengs det folk. Ifølge IEA vil økt effektivisering kunne skape 10 millioner jobber innen opprusting av bygninger, produksjon og infrastruktur for transport. Byrået peker på elbiler, varmepumper, økt digitalisering og bruk av mer effektive materialer i industrien.

– Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt vi burde innføre mer effektive energiløsninger og teknologier globalt – det er et spørsmål om hvordan, sier Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ifølge en melding.

Danmark er vertskap for konferansen om energi-effektivitet onsdag.

– Ved å øke energi-effektiviteten kan vi redusere vår avhengighet av russisk olje og gass helt, og bevege oss nærmere klimanøytralitet, sier Jørgensen.

Les også

Venter dyr bensin i sommer: – 30 kroner literen er nå sannsynlig

Les på E24+

Flytende gass, lagerfylling og fornybar energi: Slik kan Europa kutte avhengigheten av russisk gass

Publisert:

Her kan du lese mer om