I åtte av de siste 15 årene har oljeprisen vært lavere enn i dag

Trodde du Norge sliter med lav oljepris? Målt i norske kroner er oljeprisen nå nesten 100 kroner høyere enn da president George W. Bush ba Saudi-Arabia om hjelp til å få oljeprisen ned.

HISTORISK MØTE: President George W. Bush (t.v.) og Saudi-Arabias kronprins Abdullah fotografert under møtet i Crawford i Texas 25. april 2005. Fra sidelinjen følger daværende utenriksminister Condoleezza Rice (t.h.) spent med i samtalen.
Publisert: Publisert:

Se nøye på bildet. Det er tatt 25. april 2005 på president George W. Bush' ranch i Texas i USA.

Lederen for verdens mektigste land går hånd i hånd med Saudi-Arabias kronprins Abdullah.

Anledningen for møtet var todelt.

Den ene grunnen var at Bush ønsket å takke for det arabiske kongedømmes innsats for å bekjempe terror.

Den andre grunnen var at Bush ønsket Saudi-Arabias hjelp til å stagge de historisk høye oljeprisene som truet veksten i verdensøkonomien.

Dyrere olje i dag

Den samme dagen ble brentolje fra Nordsjøen omsatt til 52,14 dollar per fat. En dollar kostet knappe 6,27 kroner, slik at prisen på et oljefat var på knappe 329 kroner.

Mandag morgen denne uken kostet ett fat olje 50,70 dollar, mens en dollar kostet 8,33 kroner.

Det gir en pris på 422,50 norske kroner per fat olje.

Det vil si at oljeprisen er nesten 100 kroner høyere per fat i dag enn da president Bush for 11 år siden mente den var så høy at han måtte be Saudi-Arabias kronprins om hjelp til å få den ned.

Oljepris vs. statens sparing

Men daglig leser vi nyhetsmeldinger om nedbemanning og svak vekst som følge av lave oljepriser. Og Finansdepartementet har forklart at staten i år for første gang tar store deler av avkastningen i Oljefondet for å betale statens regninger med oljeprisfallet.

– Har vi egentlig lave oljepriser?

– Hvis det for 11 år siden var et problem at oljeprisen var for høy på 50 dollar, så kan vi ikke i dag gjøre det til et problem at den er for lav på 50 dollar, sier spesialrådgiver Bjørn Vidar Lerøen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass til E24.

– Bør vi slutte å snakke om lave oljepriser?

– Vi må begynne å snakke om kostnader og effektiv drift. Dagens oljepris burde være et greit fundament å bygge videre på, sier han.

Les også

Oljegründer om oljebremsen: – Det har ikke vært dårlige tider

Lerøen er en av nestorene i norsk oljenæring. Han husker at oljeprisen var nede i to – 2 – dollar i 1969 da Ekofisk-feltet ble funnet og at den falt til under ti dollar i 1986, uten at oljealderen tok slutt for Norge av den grunn.

– Du må aldri fremskrive øyeblikkets opplevelse til en evig sannhet, sier nestoren til E24.

Åtte av 11 år med lavere oljepris

For åtte år siden, i juli 2008, steg oljeprisene til sin historiske topp på over 145 dollar for en kort stund. Også da var dollarkursen billigere enn i dag, og oljeprisen i norske korner tilsvarte om lag 744 kroner per fat.

E24 gått gjennom oljeprisutviklingen og statens sparing av oljeinntekter fra 2001 og frem til dag.

Den forteller at i åtte av de 15 årene som har gått, har vi hatt en oljepris målt i norske kroner som er lavere enn dagens. Kun i syv av årene har prisen vært høyere.

Oljepristoppen sommeren 2008 ble svært kortvarig og prisen stupte så snart konkursen i Lehman Brothers utløste den internasjonale finanskrisen samme høst.

Men etter at det verste støvet hadde lagt seg etter finanskrisen, løftet oljeprisene seg og fra 2011 til forsommeren 2014 var oljeprisen i norske kroner mellom 600 og 700 kroner, før den altså i løpet av to år har falt tilbake til det mer historisk «normale» nivået på drøyt 420 kroner per fat.

Les også

Kritiserer oljeselskapene: Har brukt penger i en situasjon hvor vi ikke har tålt det

Refser oljeselskapene

Men ikke desto mindre har staten sluttet å spare med oljepriser som er langt høyere enn da Oljefondet ble bygget opp på begynnelsen av 2000-tallet, noe som henger sammen med både langt høyere oljepengebruk og lavere oljeproduksjon på norsk sokkel.

– På et overordnet plan så har vi som nasjon vært kloke når det gjelder forvaltningen av pengene. Men verdens oljeindustri, og også den norske, har vist en for liten påpasselighet i forhold til kostnadseksplosjonen i de gode årene, sier Lerøen som legger til:

– Kostnadssiden er minst like alvorlig som prisfallet.

Selv om Lerøen mener oljeselskapene har hovedansvaret for at kostnadene løp løpsk i de gode årene frem til sommeren 2014, pirker han også litt på leverandørindustrien.

– Leverandørindustrien har alltid ment at oljeselskapene fikk en for stor andel av verdiskapningen. Så da oljeprisene økte så voldsomt følte de vel at de kunne ta igjen noe av det de følte de hadde tapt, sier han.

– Er det oljearbeidernes ordninger som er for gode?

– Det alminnelig aksept i Norge for at oljearbeiderne skal ha gode vilkår. Men så har de en rimelig spesiell jobb, sier Lerøen.

Forsvarer oljearbeiderne

Han nevner at deler av oljearbeidernes «fritid» er i lukkede samfunn på plattformer hvor de er forhindret til å gjøre alt det andre kan gjøre sin fritid.

Oljearbeider-yrket er også et risikabelt yrke, og Lerøen viser til helikopterulykken i vår og at norske oljearbeider har vært redde ombord i helikoptrene på vei til og fra jobb.

– Norske oljearbeidere har det godt, men så holder også norske oljearbeidere høy standard, sier han.

Og skulle USAs nåværende eller fremtidige president føle et behov for å søke noen om hjelp er det ikke sikkert at det er arabiske sjeiker som bli invitert.

– Maktspillet i oljemarkedet er i ferd med å få ny karakter. De fleste av oss er enige om at Saudi-Arabias oljemakt som svingprodusent er erstattet av skiferproduksjon, sier Lerøen.

Skiferoljeproduksjon er en viktig forklaring på veksten i den amerikanske oljeproduksjonen frem til i fjor.

Så det er amerikanske oljedirektører presidenten må invitere til eventuelle nye krisemøter om han eller hun føler en oljepris på 50 dollar er så høy at den bremser den økonomiske veksten.

Les også

Nå øyner oljeselskaper i USA lys i tunnelen

Les også

Oljeprisfallet har «skuffet» Lagarde

Les også

Dette er oljeprisens største joker

Publisert: