Lav gasspris og økt usikkerhet: Tror Norge vil holde igjen

Overproduksjon av gass har sendt prisene til bunns i Europa. Norge kommer trolig til å holde igjen gass i år slik de gjorde i fjor, tror analysefirmaet Wood Mackenzie.

LAVE GASSPRISER: Analytikerne i selskapet Wood Mackenzie venter fortsatt lave europeiske gasspriser i år, og tror derfor at norske gassprodusenter vil fortsette å produsere mindre gass enn de kunne ha gjort. Dette er Troll A-plattformen på norsk sokkel.
Publisert: Publisert:

Etter rekordåret 2017 har norske gassleveranser til Europa falt betydelig (se faktaboks).

I fjor førte økt tilbud av flytende naturgass (LNG) på markedet til lavere gasspriser, noe som igjen førte til at norske gassprodusenter holdt tilbake gass.

Dette kom i tillegg til en del ikke-planlagt vedlikehold på flere felt som Aasta Hansteen og Ormen Lange, påpeker Wood Mackenzie.

– Norge og Algerie er to eksempler på hvordan fleksibilitet hos produsentene har vært sentralt for å tilpasse seg til endret dynamikk i markedet og balansere det globale LNG-markedet, sier Murray Douglas, direktør for europeisk gass i Wood Mackenzie.

Les også

Fersk Gassco-rapport: Barentshavet-rør kan koste opptil 35,5 milliarder

– Vil holde tilbake

Norske Equinor er heldig med geologien på noen av feltene sine. Selskapet har nemlig mulighet til å holde igjen gass på kjempefeltene Troll og Oseberg når prisene er lave, uten at det går ut over feltenes evne til å levere gass over tid.

– Vi venter at Norge vil fortsette sin strategi med verdi over volumer, ved å holde igjen gass fra markedet i perioder med lave priser. Mesteparten av reduksjonen vil skje på Equinors Troll-felt, men andre aktører som Total og Shell kan også kutte hvis prisene skulle falle mer, sier Murray.

– Etter hvert som overproduksjonen forsterkes gjennom 2020, venter vi at Norge vil holde tilbake fire milliarder kubikkmeter gass fra fleksible felt, legger han til.

Norge leverte rundt 107 milliarder kubikkmeter gass til Europa i fjor, ned fra 114 milliarder kubikkmeter året før.

Tror ikke prisen tar seg opp

Prisen på gass i Europa lå i desember på under fem dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu), fra åtte dollar ett år tidligere, ifølge Ycharts. I sommer var den nederlandske gassprisen TTF nede i 3,1 dollar per MMBtu, og det er lite sannsynlig med en oppgang i år, tror Wood Mackenzie.

– TTF-prisen var i snitt 4,5 dollar per MMBtu i 2019, men vil falle til et snitt på 3,8 dollar per MMBtu gjennom 2020 for å balansere markedet, sier Murray.

– Våre anslag går til ned mot 3 dollar per MMBtu i sommer. Prisrisikoen er tungt vektet mot nedsiden, legger han til.

Les også

Sentralbanksjefen om klimautfordringene: – Reiser noen spørsmål rundt oljens fremtid

«Grønn deal» truer

Det er ventet at EU-kommisjonen vil skjerpe EUs kutt av klimautslipp fra 40 prosent til 50 prosent og opp mot 55 prosent fra 1990-nivå til 2030, og bli klimanøytralt i 2050. Dette bidrar til økt usikkerhet rundt gass, særlig fra produsenter med store CO₂-utslipp i verdikjeden. Her ligger trolig skipsfraktet LNG dårligere an enn rørgass.

– Etter hvert som politikerne kommer med ytterligere detaljer, forventer vi at oppmerksomheten rundt klimautslipp i verdikjeden for gass og LNG vil intensiveres, sier Murray.

– Selv om fordelene ved å brenne naturgass foran kullkraft er klare når det gjelder utslipp, vil ikke dette lenger være godt nok. Med økt press fra samfunnet om å takle klimaendringer, er EUs politikere nå mer eksplisitte på at gass må avkarboniseres i hele verdikjeden, sier han.

Les også

Repsol setter mål om nullutslipp i 2050: – Equinor må endre sine planer

Det betyr ifølge Wood Mackenzie at gassbransjen må vise at den kan redusere gapet mot energikilder med lave utslipp gjennom å kutte utslippene av CO₂ og metan.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) erkjenner at bransjen må omstille seg på sikt.

– Jeg mener det er behov for norsk gass, og at vi skal fortsette å produsere. Og jeg har tro på at det vil være en viktig inntektskilde for Norge også i årene fremover, sier Listhaug.

– Og så skal vi hele tiden jobbe for å omstille oss og utvikle nye produkter og få til en grønnere verden. Det har denne bransjen holdt på med i alle år, og det skal vi fortsette med, legger hun til.

Mye gass på lager

Europa har mer gass på lager enn vanlig, og vil ifølge Wood Mackenzie trekke mindre på disse enn vanlig fordi det er god tilgang på billig gass via rør fra Norge og Russland, og i tillegg god tilgang på skipsfraktet LNG fra verdensmarkedet.

Det vil ifølge Wood Mackenzie være 45 milliarder kubikkmeter gass på lager i Europa ved utgangen av mars, mens femårssnittet er 40 milliarder kubikkmeter. Dette anslaget er basert på gjennomsnittlig vær i vinter.

– En mild vinter kan lede til at gasslagrene holder seg så høye som 54 milliarder kubikkmeter ved utgangen av mars – en sentral bekymring for dem som vil markedsføre gass til Europa, sier Murray.

Les også

Nå vil oljeselskapene elektrifisere: – Viktig for bransjens legitimitet

Europa bruker å trekke ut gass fra lagrene om sommeren, men hvis lagrene er fullere enn normalt kan det bli krevende for Europa å ta unna det store tilbudet av LNG globalt, ifølge Wood Mackenzie.

Les også

Krevende grønt skifte i næringslivet: – Det har vært brutalt

Billig gass rammer Equinor

Equinor har flere ganger påpekt at de lave europeiske gassprisene treffer selskapet.

Equinor oppnådde en pris på 5,49 dollar per MMBtu i andre kvartal og 5,19 dollar i tredje kvartal i fjor, som var betydelig under prisnivået ett år tidligere. Selskapet venter fortsatt at prisene skal stige på sikt, men i tredje kvartal jekket selskapet ned sine forventninger sammenlignet med tidligere anslag.

– Vi ser store svingninger også i gassmarkedet, vi ser et globalt gassmarked som gir mulighet for ganske store svingninger, og gitt den svingningsusikkerheten så har vi valgt å være litt mer forsiktig utover i tid, sa Equinor-sjef Eldar Sætre til E24 etter rapporten for tredje kvartal i oktober.

Les også

Nå er pengemaskinen i Nordsjøen åpnet: – Jeg synes 900 milliarder blir litt kjipt å si, så jeg runder opp til 1.000

Publisert:

Her kan du lese mer om