Gassoperatør kan få tvangsmulkt på 100.000 kroner dagen

Manglende oppfølging av avvik på Draupner-innretningene kan føre til tvangsmulkt på 100.000 kroner dagen om Gassco ikke retter seg etter pålegg.

Gassco har ikke fulgt opp avvik på Draupner-innretningene.
Publisert:

Petroleumstilsynet, Ptil, har ført tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Draupner-innretningene.

Det er ikke ofte Petroleumstilsynet truer operatører med tvangsmulkt. Men etter å ha sett at Gassco ved tre anledninger fortsatt ikke har rettet seg etter pålegg, har Petroleumstilsynet nå sendt brev til Gassco med vedtak om tvangsmulkt.

Tvangsmulkten på 100 000 kroner dagen vil tre i kraft dersom Gassco ikke retter seg etter tilsynets pålegg innen 15. mars 2022. Det er staten som eier Gassco - og truer dermed i praksis med å gi tvangsmulkt til seg selv.

Les også

– Bekymret for ny Equinor-smell

Pålegg ikke fulgt opp

Petroleumstilsynet skriver at det er påvist «alvorlige brudd på regelverket og manglende oppfølging av tidligere pålegg».

Det er manglende oppfølging av pålegg gitt i november 2019 og februar 2021 som ikke er fulgt opp. I tillegg var heller ikke alle avvik i en rapport fra november 2019 utbedret.

Petroleumstilsynet skriver:

Inntrykket var at Gassco i stor grad hadde gjennomført tiltak i eget styringssystem og organisasjon, som kommunisert. Imidlertid hadde ikke Gassco i tilstrekkelig grad påsett at TSP gjennomførte alle tiltak som kommunisert. Særlig var dette knyttet til arbeidet med tennkildekontroll.

Les også

De jobber i Equinor, og Equinor er den største kunden. Og gjett hvilken aksje de har tjent over 100 millioner kroner på.

Følgende avvik ble identifisert:

  • Avviksbehandling, oppfølging, planlegging og arbeidsprosesser
  • Tennkildekontroll
  • Elektriske anlegg – tekniske forhold
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt
  • Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Utdaterte operasjonsprosedyrer og tegninger i kontrollrom
  • Vedlikehold av industrielle noder
  • Overtrykksområder
Les også

Nå produserer Yme olje igjen

– Ikke tilfreds

– Vi  tar rapporten og varsel om pålegg på stort alvor, og vi tar på alvor tilbakemeldingen fra Petroleumstilsynet at enkelte tiltak ikke er blitt lukket. Det er blitt gjennomført et omfattende arbeid etter tilsynet i 2019 for å lukke avvik, men vi er ikke tilfreds med at en del av avvikene ikke er lukket med god nok kvalitet. Dette skal vi lære av og forstå fullt ut hva som skal til for å lukke avvikene fullstendig, forklarer pressekontakt Randi Viksund i Gassco til Aftenbladet.

Hun påpeker videre at Gassco nå skal jobbe tett sammen med Equinor, som er teknisk tjenesteyter på anlegget, for å etterkomme avvikene og pålegg som er identifisert under tilsynet.

– Det er nå etablert et eget prosjekt for å sørge for lukking av alle avvik. Gassco vil her jobbe tett sammen med TSP Equinor, og sammen skal vi sikre god gjennomføring for lukking av avvik, opplyser Viksund. 

Publisert: