Oljearbeidere ønsker å droppe SAS

– Det at SAS utnytter en pandemi til å omorganisere driften på de ansattes kostnad, er uakseptabelt, mener Samarbeidskomiteen for oljeservice.

Oljearbeidere vil velge vekk SAS.
Publisert:

Med holdningene SAS legger opp til i arbeidslivet, skriver Samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi at SAS ikke vil bli et foretrukket flyselskap for dem.

Dette kommer fram i en uttalelse fra komiteen som Industri Energi har publisert på sine nettsider.

Les også

Gassoperatør kan få tvangsmulkt på 100.000 kroner dagen

– Dypt skuffet

I uttalelsen kommer det videre fram at oljearbeiderne er dypt skuffet over SAS sin behandling av de oppsagte når det nå viser seg at SAS har planer for å bygge opp igjen selskapet etter koronapandemien ved å omgå fortrinnsretten til ansettelse. Dette gjør SAS ved å endre selskapsstrukturen, hvor det opprettes ulike datterselskaper som de tidligere ansatte ikke har fortrinnsrett til stillingene i.

Dette har ført til harde linjer mellom Norske SAS flygeres forening, NSF, og SAS.

SAS har gjennom koronapandemien halvert antallet ansatte. Totalt har rundt 5000 ansatte måtte gå. Av disse er vel 560 piloter, rundt 200 av dem norske. SAS-pilotene og andre tidligere ansatte mener de har krav på fortrinnsrett når SAS ansetter folk i de nye selskapene, mens SAS påpeker at fortrinnsretten ikke gjelder siden datterselskapene er egne juridiske enheter.

– Kjemper for arbeidsplassene

SAS ønsker ikke å svare direkte på uttalelsen som oljearbeiderne kommer med. Pressekontakt John Eckhoff påpeker til Aftenbladet at fagforeningene i SAS er nå invitert til forhandlinger, hvor målet er å sikre et sterkt og framgangsrikt SAS.

– Skal SAS overleve og sikre norske og skandinaviske arbeidsplasser, må vi tilpasse oss en ny virkelighet med større andel fritidsreisende og færre forretningsreisende. Det forutsetter at vi driver mer effektivt. Ellers har vi ikke livets rett. Utenlandske lavprisselskaper – med helt andre lønninger og løsninger – står klare til å overta, forklarer Eckhoff.

Han påpeker videre at alle som jobber i SAS kjenner den tøffe konkurransen på kroppen og sier videre at det ikke er en naturlov som tilsier at SAS vil klare seg.

– Vi kjemper for å redde arbeidsplassene og vil gjerne ha tilbake alle 5000 verdsatte medarbeidere som måtte forlate oss under pandemien. Men det holder ikke at SAS har en stolt historie. Vi må vise at vi kan konkurrere med hvem som helst, når som helst, påpeker Eckhoff.

Oppsagte SAS-ansatte demonstrerte i Oslo i forrige uke.
Les også

Frykter Castberg-oppstart utsettes til 2025

– Svikter i sin oppgave

Industri Energis samarbeidskomité for oljeservice består av tillitsvalgte som representerer over 7400 arbeidstakere innen oljeserviceavtalen, landbaseavtalen og helikopteravtalen.

Komiteen er ikke fornøyd med det de mener er SAS-ledelsens finte for å organisere vekk ansatte og skriver videre i uttalelsen:

«At SAS utnytter en pandemi til å omorganisere driften på ansattes kostnad, er uakseptabelt. SAS sender med dette tydelige signaler om at de ikke verdsetter anstendighet og forutsigbarhet i flybransjen og svikter i sin oppgave som en seriøs samfunnskritisk aktør, som de selv hevder å ha vært for Norge i 75 år. SAS bryter med sin tradisjon om å om være en spydspiss i Skandinavia, og ved å omgå avtaler med de ansatte bryter de også med den norske og skandinaviske arbeidslivsmodellen.»

Publisert: