NVE i møte med kraftselskapene: – Kan ikke utelukke energiknapphet

Fredag var NVE i møte med kraftselskapene for å diskutere kraftsituasjonen frem til neste vår. – Vi ønsket å minne om ansvaret selskapene har, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

NVE har hatt møte med kraftaktører om kraftsituasjonen, som preges av dyr gass og høye strømpriser i Europa og lav vannstand i norske vannmagasiner. Dette bildet er fra Sysendammen i Eidfjord kommune i høst.
Publisert:

Fredag kalte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inn de største kraftselskapene i Norge for å diskutere situasjonen i kraftmarkedet.

I en melding skriver NVE at situasjonen er krevende.

Fyllingsgraden steg noe i forrige uke, men er fortsatt på 23,2 prosent som er uvanlig lavt for denne årstiden. Høye priser på gasskraft, kullkraft og CO₂-kvoter i Europa gir høye strømpriser og en «urolig og uoversiktlig situasjon» internasjonalt, påpeker NVE.

Direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

«Dette kan gi en krevende kraftsituasjon også neste vinter», skriver NVE.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund advarte tidlig i februar om at strømprisen kan holde seg høy i flere år, og gjentok dette da det gikk mot russisk invasjon i Ukraina. Nå sier han at det er fare for energimangel i Europa, som blant annet forsøker å redusere sin avhengighet av russisk gass.

– Mye kan endre seg de neste månedene. Det kan regne mye, og ting kan normaliseres internasjonalt. Men vi bør også være forberedt på at det ikke skjer. Med en så uoversiktlig situasjon internasjonalt, kan vi ikke utelukke et scenario med reell energiknapphet i Europa, sier Lund ifølge en melding.

Denne uken har NVE også hatt møte om kraftsituasjonen med ledelsen i Statnett, som driver det norske kraftnettet. Nye kraftkabler til Europa har fått noe av skylden for høye sørnorske kraftpriser, og svakt nett fører til enorme prisvariasjoner med inntil 100 ganger høyere priser i sør enn i nord i noen timer.

Les også

Tror Norges kraftsystem vil stange i taket: – Kan få perioder med veldig høye priser

– Ønsket å minne om ansvaret

I møtet med kraftbransjen understreket Lund produsentenes ansvar for å sikre at det er nok vann i magasinene og nok kraft til å dekke forbruket.

– Det er kraftselskapene som har ansvaret for å foreta de løpende beslutningene om disponeringen av vannkraften gjennom året. Formålet med dagens møte var å høre selskapenes vurderinger av situasjonen nå og fram mot neste vår, og å formidle våre vurderinger, sier Lund.

– Vi ønsket å minne om ansvaret selskapene har for å forvalte vannkraftressursene våre på en samfunnsmessig god måte, sier han.

NVE har oppsyn med forsyningssikkerheten i Norge, og har ansvaret for å rasjonere strøm hvis det skulle bli nødvendig. NVE har siden september vært på sitt laveste beredskapsnivå «Økt årvåkenhet». Da følger de ekstra med på kraftsituasjonen, og sender rapporter til Olje- og energidepartementet.

Les også

Over 100 ganger dyrere strøm i sør: – Helt sykt

Etterlyser mer kraft

– Det er viktig at NVE og kraftprodusentene har en dialog om kraftsituasjonen, sier Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi til E24.

Han var ikke til stede i fredagens møte, men forstår at NVE ønsker å få oversikt.

– I og med at det er såpass høye strømpriser og slunkne magasiner skjønner jeg at NVE ser behov for dialog for å sikre at ting er som de skal være, forteller han.

– Man snakker om en perfekt storm i kraftmarkedet i vinter. Men nå kan dette se ut som noe mer varig?

– Jeg er helt enig. Det var en forståelse blant mange aktører om at situasjonen i vinter var spesiell, med gassmangel i Europa. Men nå er strømstøtten forlenget til mars neste år, og det sier noe om forventningene. Ekspertene advarer også om større svinginger i prisene fremover, så det kan være at vi nå ser et skifte i markedet, sier Lockert.

– For å unngå kraftunderskudd må Norge sikre tilgang på mer kraftproduksjon, og bygge ut mer nett for å få bygget ut den industrien vi skal leve av i fremtiden. Nå blir den viktigste jobben for Energikommisjonen å berede grunnen for viktige beslutninger som politikerne må ta, sier han.

– Det kommer også krav om å begrense strømeksporten?

– Hvis du ser på det større bildet, så tror vi ikke at det er er god idé. Det er ikke sikkert at det er positivt for kraftprisen heller. Men disse spørsmålene kommer forhåpentligvis kommisjonen til å se på, svarer Lockert.

Les også

Venter lave strømpriser i klimanøytralt Norden: – Betydelig andel priser nær null

Kostet 2.150 kroner mer

Kraftprisene var svært høye i første kvartal i år, og det ga økte utgifter for sørnorske husholdninger, ifølge et notat NVE sendte ut fredag.

Regningen hadde imidlertid økt mye mer uten strømstøtten fra regjeringen, påpeker NVE.

–  For en typisk husholdning på Østlandet med spotpriskontrakt ble den totale strømkostnaden for første kvartal 2022 på 11.030 kroner, inkludert fradrag ved kompensasjonsordning. Sammenlignet med samme kvartal 2021 er dette en økning på 2.150 kroner, sier direktør Inga Nordberg i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

– Uten kompensasjonsordning ville den totale strømkostnaden vært 16.600 kroner og en økning på 7.700 kroner sammenlignet med 2021, forteller Nordberg.

– Ønsket å spare på vannet

Med lite vann i magasinene ble Norge mer påvirket av høye priser i Europa i første kvartal, ifølge NVE.

– Mindre vann i magasinene sammen med forventning om høye priser framover gjorde at produsentene i større grad ønsket å spare på vannet framfor å produsere. Dette gjorde at sørlige Norge hadde blant de høyeste kraftprisene i Norden, forteller Nordberg.

Utvekslingskapasiteten på englandskabelen North Sea Link økte også i første kvartal, så det kan eksporteres mer. Norge har for det meste eksportert til britene gjennom denne kabelen, men de siste ukene har det snudd og blitt mye import. Så langt i mai har Norge hatt nettoimport fra Storbritannia, ifølge Statnett.

Publisert: