Nå starter Sverdrup fase to

Statoil og partnerne har vedtatt å gå videre med andre fase av Johan Sverdrup-feltet, og tildeler kontrakter på forstudier til Aker Solutions, Siemens og Kværner.

NYE KONTRAKTER: Statoil går videre med fase to av det gedigne Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og tildeler kontrakter for utvikling og design av kraftforsyning, prosessplattform og stålunderstell.
Publisert:

Det melder Statoil tirsdag.

Partnerskapet bak det enorme feltet på opptil tre milliarder fat består av Statoil, Petoro, Aker BP, Lundin Petroleum og Mærsk Oil.

Tre såkalte FEED-kontrakter er tildelt, til Siemens for forsyningen av elektrisitet til feltet fra land, til Aker Solutions for en prosessplattform, og til Kværner for et stålunderstell.

FEED står for front-end engineering and design, og i det ligger det at selskapenes ingeniører skal lage forstudier hvor de utvikler og planlegger prosjektene frem til utbyggingen starter.

Fase to av Sverdrup-feltet skal koste mellom 40 milliarder og 55 milliarder kroner, ifølge Statoil. Utbyggingen skal starte i 2022, vil være lønnsom så lenge oljeprisen holder seg over 30 dollar fatet.

Det er omtrent på linje med et norsk forsvarsbudsjett, som ligger på rundt 50 milliarder kroner.

I 2015 ble investeringene i andre fase anslått til rundt 80 milliarder kroner i plan for utbygging og drift av feltet.

Statoil har kuttet kostnadene mye i prosjektene sine. Selskapets kommende prosjekter vil i snitt tjene penger ved en oljepris på 27 dollar fatet. For ett år siden trengte Statoils prosjekter i snitt 41 dollar fatet, og i 2013 var tallet 70 dollar fatet.

Les også: Statoil kutter mer enn ventet

Les også

Statoil frykter ikke gjeldsspøkelset: Nå er det slutt på investeringskutt

Halvert på to år

Hvis Statoil klarer å bygge ut fase to av Sverdrup-feltet for 40 milliarder kroner, vil det altså være en halvering fra anslaget i utbyggingsplanen fra 2015.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten, sier Kjetel Digre, Statoils prosjektdirektør for Johan Sverdrup-feltet.

– Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på prosent, sier Digre.

Partnerskapet bak feltet har nå tatt avgjørelsen om å videreføre prosjektet, noe som beslutningstakerne kaller DG2. Neste milepæl for feltets andre fase kommer med investeringsbeslutning, eller DG3, i andre halvår neste år.

Sverdrup feltets første fase skal i drift i 2019.

Feltet skal produsere 660.000 fat per dag etter full utbygging i 2022, som er omtrent en fjerdedel av Norges totale produksjon.

– Fullfeltsløsningen som nå avtegner seg gir et godt grunnlag for å hente ut alle lønnsomme ressurser i feltet fram mot 2070, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

– Gjennom byggetrinn to vil også områdeløsningen for kraft fra land til felt på Utsirahøyden bli etablert i tråd med Stortingets ønske, sier han.

Les også: Statoil-sjefen: – Selskapet er fundamentalt endret

Kontraktenes verdi

Aker Solutions skriver i en separat melding at kontrakten er verdt rundt 300 millioner kroner, og at selskapet skal designe en modul og forberede hvordan den skal integreres i stålunderstellet som Kværner skal bygge.

– Vi har jobbet nært med Statoil for å få ned kostnaden betydelig og øke den generelle effektiviteten i denne store utbyggingen, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions.

– Leverandørene i Johan Sverdrup-utbyggingen har demonstrert vilje og evne til å utvikle gode løsninger sammen med oss, sier Kjetel Digre i Statoil.

– Bidragene har vært helt sentrale for de forbedringene vi har oppnådd så langt. Det er gledelig å se at dette er en trend som videreføres i de tildelte FEED-kontraktene. Og vi ser at norske leverandører er konkurransedyktig i et internasjonalt marked, sier han.

STEGVIS PROSESS: Slik tar Statoil beslutninger om å gå videre med sine prosjekter. For det gigantiske Johan Sverdrup-feltet er fase 1 nå i gjennomføring, mens fase 2 er på DG2-stadiet, altså er ikke endelig beslutning om utbyggingen vedtatt ennå.

– Veldig viktig for Kværner

Kværner oppgir i en melding en verdi på seks millioner kroner for deres kontrakt, som går ut på å utvikle konseptet for stålunderstellet til prosessplattformen. I tillegg inkluderer den opsjoner på ytterligere studier.

– Kontrakten er veldig viktig for Kværner, sier Sturla Magnus, direktør med ansvar for stålunderstell i Kværner.

– Kontrakten representerer også et volum som sikrer arbeid til våren 2018 for en stor andel av våre ingeniører innen stålunderstell. I tillegg er kontrakten strrategisk viktig for Kværner i et lenger perspektiv. Når vi er med i FEED-en er vi nær utbyggingen, og med det sikrer vi en god posisjon for fremtidige EPC-kontrakter, sier han.

EPC står for «engineering, procurement and construction», og brukes om kontrakter for utvikling og gjennomføring av større prosjekter.

– Utbyggingen av Sverdrup-feltet gir rike muligheter for norske leverandørbedrifter. Mange av kontraktene som allerede er tildelt har gått til leverandører i Norge. Det er gledelig å se at denne trenden fortsetter ved dagens tildeling, sier Søviknes.

Les også

Statoil-sjefen: – Selskapet er fundamentalt endret

Dette er fase to

I tillegg til å sette opp en ekstra prosessplattform inkluderer fase to av prosjektet også utbyggingen av satellittområdene Avaldsnes i øst, Kvitsøy i sør og Geitungen i nord, som skal fases inn for prosessering og eksport på feltsenteret.

Statoil vil bore 28 nye brønner i forbindelse med andre fase. Partnerne skal også sørge for kraft fra land til flere andre felt på Utsirahøyden innen 2022.

I løpet av fase en av feltet skal Statoil bygge ut fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for injeksjon av vann, kraftkabler fra land, eksportrør for olje til Mongstad og eksportrør for gass til Kårstø.

Rundt 40 prosent av fase en er nå fullført, og over 60 milliarder kroner i kontrakter er tildelt, ifølge Statoil. 70 prosent av underleverandørene har norsk fakturaadresse.

Under utbygging. Rundt 40 % av utbyggingen fullført

Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse.

Totalt skal partnerne bruke 97 milliarder kroner på fase en av prosjektet, som vil være lønnsomt ned til en oljepris på 20 dollar fatet.

Publisert: