Slik vil utvalget få ned strømprisene: – Vi er utålmodige

Energiutvalgets råd til Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre er klart: Få ned strømregningen, og det fort!

GIR STRØM-RÅD: Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger og har ledet Arbeiderpartiets energiutvalg.
Publisert:

– Utvalget er tydelige på at vi er utålmodige. Slik vi har det i dag, kan det ikke fortsette. Regningene må ned. Prisene er uholdbare for folk, og har vært det i lang tid. Enda bedre ordninger må på plass for å redusere strømregningene til folk.

Det sier Kari Nessa Nordtun (Ap), som har ledet utvalget, som skal forme fremtidens energipolitikk i Arbeiderpartiet.

Energiutvalget legger fram sin rapport til Arbeidspartiets sentralstyre i dag.

Skisserer to løsninger

Hun skisserer to mulige løsninger som energiutvalget mener regjeringen kan benytte seg av for å få senket prisene.

– En av grepene vi tar til orde for er å vurdere å redusere momsen midlertidig på strømregningen. Det handler om at staten har ekstraordinære inntekter som følge av de høye strømprisene, da er det rimelig at man krever mindre.

Men momsen trenger ikke nødvendigvis være løsningen.

– Vi åpner også opp for andre tiltak som kan være aktuelle. Det viktigste målet er å få ned strømregningene gjennom å bruke en større andel av statens inntekter fra energi på å redusere regningene til folk, sier Nordtun til VG.

FÅR STRØMRÅD: I dag får statsminister Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiets sentralstyre presentert strøm-rådene fra energiutvalget.

I dag får man en strømstøtte på 90 prosent når prisen overstiger 70 øre per kW/h.

Og om du synes regnestykket er vanskelig å forstå med nettleie, strømstøtte, moms og andre avgifter, har utvalget et forslag for det også: De tar til orde for å gjøre regningene mer forståelige.

– Tilbakemeldingene fra folk er at det er uoversiktlig hvordan strømregningen skal forstås. Derfor har vi også vurdert å innføre makspris, men utvalget mener hensynet til kraftinvesteringer, strømsparing og konkurranse i markedet gjør at vi ikke falt ned på full dekning av prisen over et visst beløp sier hun.

Flere fattige

Hun er åpen på hva konsekvensene blir om regjeringen ikke får ned strømprisen.

– Det vi ser nå er at flere skyves ut i fattigdom. Det er svært alvorlig for den enkelte familie, og folkene rundt dem. Det påvirker deres evner til å leve gode liv. I tillegg skaper det skepsis og negativitet rundt den viktige utbyggingen av kraft som trengs for at Norge og norske bedrifter skal innfri internasjonale klimaforpliktelser.

Utvalget ber også Ap om å si nei til nye utenlandskabler.

– Vi må vurdere konsekvensene av dem vi allerede har først, sier Nordtun.

Vil bygge kraftverk

På lang sikt ønsker utvalget å bygge ut fornybar energi.

– Det er vel ikke helt ukontroversielt? Det innebærer gjerne vindmøller eller elver som må demmes opp.

– Her er det flere ting som spiller på lag, og ikke noe som er svaret alene. Vi ser på utbygging av solenergi, og vi ønsker også å gjennomgå vassdragene for å se om det er mulig å bygge ut skånsomt for å oppnå en god effekt. Det gjelder særlig de flomutsatte områdene.

AUF var ikke enig med flertallet i utvalgets ønske om å gjennomgå vassdrag.

I STRØMSPAGAT: Under strømkrisen har arbeiderpartiet rast på målingene. Nå kommer et internt utvalg med råd til Jonas Gahr Støre.

Vertskommunene skal ha vetorett i utbyggingssakene, påpeker hun.

– Det er også ekstremt viktig når man forvalter fellesskapets verdier og naturressurser at det skaper arbeidsplasser lokalt i landet, sier Nordtun. 

Legger fram rapport

Utvalget mener kraftressursene skal eies av det offentlige, og at det skal stilles tydelige forventninger om å utøve et ansvarlig eierskap. Verdiskapningen skal også tilfalle lokalsamfunnet. 

– Vi trenger å produsere mer elektrisk kraft fremover sånn at vi skaper arbeidsplasser og bevarer de vi har.

– Samtidig må vi legge til rette for strømsparing. Derfor er utvalget tydelige på at vi ønsker en milliardsatsing på ENØK-tiltak rettet mot helt vanlige folks behov for investeringer for å spare strøm også gjennom moden teknologi – og dermed også kunne redusere egen strømregning, sier Nordtun.

Sentralstyret skal legge rapporten frem for landsstyret til Arbeiderpartiet, før endelig behandling på Arbeiderpartiets høyeste organ, landsmøtet, i mai 2023.

Publisert: