Oljeministeren om krisepakke for olje og gass: – Har fremskyndet noen prosjekter

Gassfeltet Berling fikk en dytt av Stortingets oljeskattepakke fra 2020, ifølge operatør OMV. – At dette har fremskyndet noen prosjekter er det ingen tvil om, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Administrerende direktør Knut Mauseth i operatøren OMV overrakte onsdag utbyggingsplanen for Berling-feltet til olje- og energiminister Terje Aasland.
Publisert:

Bare siden fredag har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fått overlevert hele 12 utbyggingsplaner (PUD) knyttet til ulike olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Onsdag mottok han planen for gassfeltet Berling i Norskehavet. Det er den siste planen som er ventet før nyttår, som er fristen for å bli omfattet av Stortingets oljeskattepakke fra 2020 med gunstige midlertidige skatteregler.

– Det er vanskelig å si hvilken konkret betydning den har hatt, men at dette har fremskyndet noen prosjekter er det ingen tvil om, sier Aasland til E24 om skattepakken.

Administrerende direktør Knut Mauseth i OMV Norge.

OMV og partnerne Equinor og DNO planlegger å investere 9,1 milliarder kroner i Berling.

– Før pandemien og skattepakken hadde vi planlagt å levere inn dette prosjektet noe senere, sier administrerende direktør Knut Mauseth i OMV Norge til E24.

Da coronakrisen slo ned i 2020 og energiprisene falt, måtte selskapet gå i tenkeboksen når det gjaldt prosjektet, som tidligere het Iris-Hades. Da ga krisepakken fra Stortinget trygghet.

– Det skattepakken gjorde var et incentiv til at vi burde gjøre dette nå. Prosjektet ville være mer robust mot lave priser, og det hadde helt klart innflytelse på at vi holdt oppe trykket gjennom 2021 og 2022, og satte som mål å få levert den PUD-en vi leverer i dag, sier Mauseth.

Prosjektet skal først være i sving i 2028, men inntil videre ser det svært lyst ut for gassprosjekter. Den europeiske gassprisen (TTF) på rundt 100 euro per megawattime er mange ganger høyere enn det normale. På det meste var prisen oppe i enorme 343 euro per megawattime i august.

Les også

OMV leverer plan for gassfelt: Skal bruke ni milliarder

– Fungert etter hensikten

Olje- og energiministeren mener at aktiviteten i leverandørindustrien har blitt styrket etter skattepakken.

– At oljeskattepakka har bidratt til å gi verftene og leverandørene mye nyttig arbeid i tiden fremover, er det ingen tvil om. Det er stor sannsynlighet for at noen prosjekter kanskje hadde kommet senere hvis det ikke var for oljeskattepakka, sier Aasland.

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon Torbjørn Giæver Eriksen i bransjeorganisasjonen Offshore Norge er fornøyd med effekten av skattepakken.

– Gjennom pandemien har det vært et stabilt investeringsnivå på norsk sokkel, det viser at de midlertidige reglene har fungert etter hensikten, arbeidsplasser og prosjekter ble sikret, sier Eriksen i en kommentar.

Slik illustrerer OMV utbyggingen av Berling. Feltet skal bygges ut med en havbunnsramme, og gassen skal sendes til Åsgard B-plattformen og videre til Kårstø på land.
Les også

Aker BP med prosjektbonanza på sokkelen

– Superlønnsomt

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har vært kritisk til skattepakken fra Stortinget.

– Det er ingen tvil om at skattepakken har gjort det superlønnsomt å investere i fossil energi. Heldigvis fikk vi redusert den noe i budsjettavtalen, og heldigvis ble et av de største feltene, Wisting, skrotet, sier Haltbrekken til E24.

Han frykter at høyt tempo i leverandørindustrien de neste årene skal gå ut over det grønne skiftet.

– Vi frykter at dette gjør at vi beslaglegger viktig kompetanse som for eksempel kunne vært brukt til havvindutbygging, og at dette vil forsinke den omstillingen vi skulle ha vært gjennom.

Equinor sa nylig at Wisting er utsatt til frem mot 2026 grunnet økte kostnader.

Dette er Lars Haltbrekken (SV) og Marianne Sivertsen Næss (Ap) under energi- og miljøkomiteens besøk på Goliat-feltet i Barentshavet.
Les også

Equinors julegave til Hammerfest: Skal bruke 13 mrd. på Snøhvit

– Et viktig bidrag

Berling-feltet skal bidra til å gi mer gass fra 2028. Denne typen satsinger kan ifølge Aasland hjelpe til å opprettholde norske gassleveranser lenger enn tidligere ventet.

– Dette er et viktig bidrag til å eventuelt nå målet om å opprettholde eksporten frem mot 2030, og være en stabil, langsiktig leverandør også etter 2030, sier han.

Blant utbyggingsplanene av gassfelt som har kommet i høst er Berling-feltet, som inneholder 45 millioner fat oljeekvivalenter. Skarv-satellittene inneholder 120 millioner fat, Irpa-feltet rundt 124 millioner fat og Dvalin Nord rundt 84 millioner fat oljeekvivalenter.

Til sammenligning inneholder Norges desidert største felt, Troll, gass for rundt ni milliarder fat oljeekvivalenter. Ormen Lange inneholder gass tilsvarende rundt 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter, ifølge Norsk petroleum.

– Selv om det ikke er de største funnene og de største reservene, er det viktige reserver som nå kommer til å bli faset inn, sier Aasland.

– Alt som kan fases inn før 2030 av ny gass vil være av stor betydning for å opprettholde volumene og kunne være med på å sikre Europa i sin energiomstilling også, legger han til.

Fra venstre: Odd Kjørholt i DNO, Lars Drage i OMV, Knut Egil Mauseth iOMV, olje- og energiminister Terje Aasland, Randi Elisabeth Hugdahl i Equinor og Jan Peter Kårbø i Equinor.
Les også

Leverte plan for gassfelt: Skal investere nær 15 milliarder

– Det er robust

Mauseth har ikke regnet på hvor raskt Berling-feltet kan bli nedbetalt, men mener at det vil være lønnsomt selv ved mer normale gasspriser.

– Vi føler at det er robust, sier Mauseth.

Mauseth sier at selskapet har forsøkt å få plass kontrakter tidlig for å ha kontroll på kostnadene. Flere prosjekter, som Equinor-opererte Wisting, har blitt utsatt grunnet økende kostnader.

– Jeg er ikke veldig bekymret for det, men det er klart det er en viss usikkerhet når kostnadene endrer seg på kort tid, sier Mauseth.

Det kan også være mer å hente i området rundt Berling. Feltet bygges ut med en havbunnsramme med fire brønnslisser, mens det i utgangspunktet skal bores tre brønner. Dermed er det kapasitet til å koble på eventuelle andre ressurser i området.

– Vi mener det er oppside her, både innenfor lisensen og rundt, sier han.

Les også

Oljeministeren om olje- og gassbonanza: – Trenger ikke flere julegaver

– Veldig spesiell situasjon

Flere felt er utsatt til tross for de gunstige midlertidige skattereglene. Blant disse er Equinors Wisting, DNOs Brasse og Aker BPs Shrek. Aasland har forståelse for at selskapene må vurdere kostnadene nøye.

– Det er jo en veldig spesiell situasjon, på mange måter. Så at noen nå går en runde til, det ser jeg ikke på som noen direkte ulempe. Det betyr bare at de som jobber med prosjektene, tenker gjennom både kostnader og gjennomføringsevnen sånn som situasjonen er, sier Aasland.

– Sånn som for Wisting, for eksempel, så er ikke planen lagt på is. De jobber jo fremdeles med dette med formål om å realisere det. Det syns jeg er veldig bra. Men det er også fornuftig noen ganger på så store prosjekter å ta en fot i bakken, sier han.

Lars Haltbrekken i SV er fornøyd med at noen felt utsettes.

– Det er blant annet takket være at oljeskattepakken er noe redusert. Det er viktig. Wisting var en stor seier. Men fortsatt er oljeselskapene de eneste som beholder coronastøtten lenge etter at pandemien er over, sier han.

Offshore Norge er bekymret for innskjerpingen av de midlertidige reglene.

– Endringen har skapt usikkerhet for både prosjektfremdrift og underleverandører. Dette, sammen med globale forhold, medfører at prosjektbildet ved utgangen av året kan bli et annet enn det som selskapene planla for et år siden, sier Torbjørn Giæver Eriksen.

Les også

Equinor trenger mye kraft i nord: – Støvsuger landsdelen

Publisert:

Her kan du lese mer om