Ser risiko for dyrere olje og gass etter «massive underinvesteringer»

Akers konsernsjef mener lave investeringer og høy etterspørsel etter olje og gass kan bidra til prishopp. Lite oljeleting kan gi en «skvis» advarer Pareto-sjefen.

SER PRISRISIKO: Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.
Publisert: Publisert:

Det grønne skiftet preger årets Paretokonferanse, med rundt halvparten av selskapene som presenterer seg for bransjefolk og investorer rettet mot energiovergangen.

Les også

Pareto-sjefen venter ny fase i grønn børsboom: – Vi går inn i en industrialisering

Men overgangen fra fossil til fornybar energi koblet med lave investeringer i olje de siste årene, skaper også en risiko for prishopp, påpeker Aker-konsernsjef Øyvind Eriksen og Pareto-sjef Christian Jomaas.

– Massive underinvesteringer

– Det er en risiko for at energikostnadene øker innenfor olje og gass fordi det har vært massive underinvesteringer siden oljekrisen i 2014, sier Eriksen til E24.

– Og trenden bare fortsetter - samtidig som etterspørselen etter olje og gass er tilbake på all time high, sier han.

I sitt innlegg under konferansen luftet han blant annet en bekymring for høye energikostnader.

Aker-sjefen peker også på at økt pris på CO2, inflasjon og høye investeringsbehov innenfor fornybar energi kan bidra til ytterligere press på energipriser.

Les også

Ber oljebransjen bruke pengestrømmen på omstilling: – En gyllen mulighet

De siste årene har Paretokonferansen skiftet både navn og karakter, fra «olje- og offshorekonferanse» til en bredere «energikonferanse» preget av det grønne skiftet.

Det store temaet Pareto dro opp på årets konferanse er at industrialiseringen av det grønne skiftet nå er i gang.

Les også

Oljekjempen Chevron varsler nye klimagrep

Eriksen får følge av Pareto-sjef Jomaas.

– Verdens energietterspørsel øker etter corona. Det betyr at det er en stadig større del som må skifte til fornybart. Spørsmålet er hvor raskt vi klarer å gå over fra fossile energikilder til fornybare kilder, sier Pareto-sjefen.

– Nå letes det lite etter olje. Det kan føre til at vi kommer i en skvis på et tidspunkt, sier han.

Pareto-sjef Christian Jomaas (til høyre), her avbildet med E24s kommentator og programleder, Sindre Heyerdal.

– Produsentene er under press

Oljeprisene har hentet seg betydelig inn etter et kraftig fall i fjor. På det laveste var prisen på nordsjøolje under 20 dollar per fat, men handles nå for over 70 dollar fatet igjen.

Gassprisene har steget betydelig det siste året, og prisene i Europa har i det siste satt flere nye rekorder.

Paretos oljeanalytiker Nadia Wiggen anslår at oljeprisen vil holder seg på 70-tallet de tre neste årene, som følge av oppgang i oljeetterspørselen etter corona, oljekartellet Opecs grep for å styre markedet og lavere investeringer, ifølge en rapport denne uken.

Les også

Kraftig oljehopp også for Exxon og Chevron: – Turen er kommet til aksjonærene

Hun peker på at «oljeprissjokket» i fjor, forventninger om overgang fra olje til andre energikilder og «fossilfrie investeringsmandater», har gitt redusert finansiering for fremtidig oljeproduksjon.

«Produsentene er under press fra investorene for å gi høy avkastning på kapitalen på så kort tid som mulig, helst samtidig med utbyttebetalinger til aksjonærene og i noen tilfeller investeringer i teknologi for energiovergang og diversifisering i renere energikilder enn olje», skriver hun.

Oljeanalytiker Nadia Wiggen i Pareto.

Det internasjonale energibyrået (IEA) peker blant annet på investeringsutviklingens effekt på oljetilbudet i sin siste markedsrapport for september.

Da oljeprisen kollapset tilbake i 2014 svarte mange oljeselskaper med å kutte investeringer, og det samme skjedde da pandemien rammet verden for halvannet år siden.

«Det er i økende grad klart at svake investeringer, utløst av pandemien og usikkerhet om fremtidig vekst i oljeetterspørsel, allerede påvirker det globale tilbudet», skriver IEA i rapporten.

Publisert: