Danmark vil danne letestans-allianse: – Det må Norge bli med på

Danmark og Costa Rica vil danne en allianse av land som vil stanse olje- og gassleting og fase ut oljeproduksjonen. – Det må Norge bli med på, mener Lars Haltbrekken (SV).

Dette er det danske gassfeltet Tyra. Danmark har stanset leting etter olje og gass og vil fase ut oljen innen 2050. Nå vil danskene også lansere en allianse av land som er villige til å fase ut olje- og gassproduksjonen.
Publisert:

Danmark og Costa Rica vil i høst lansere en allianse av land som er villige til å droppe oljeleting, kalt Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), skriver Reuters.

De håper å få med seg andre land på å droppe nye letelisenser for olje og gass og fase ut eksisterende produksjon. Dette skal bidra til at verden kan nå 1,5-gradersmålet.

«Forhåpentligvis vil mange land være med,» skriver den danske klimaministeren Dan Jørgensen på meldingstjenesten Twitter.

E24 har sett et utkast til BOFAs deklarasjon. Den peker på at fortsatt investering i olje- og gassinfrastruktur kan låse inn høye utslipp over lang tid og ødelegge for klimamålene.

«Vi må alle handle for å tilpasse olje- og gassproduksjonen til målene i Parisavtalen, og industrialiserte land må lede an», skriver de.

– Det må Norge bli med på

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vil at Norge skal være med.

– Vi har tidligere foreslått at Norge skal søke samarbeid med andre oljeproduserende land om en internasjonal avtale for å redusere olje og produksjon. Nå har danskene tatt et lignende initiativ, sier Haltbrekken til E24.

– Det må Norge bli med på frem mot klimatoppmøtet, og få med seg andre land. Det haster med utslippskutt, sier han.

– Men det er etterspørselen som må stanse, sier de store partiene?

– Det er nødt til å gå hånd i hånd, sier Haltbrekken.

– Vi må gjøre begge deler, både strupe produksjonen gjennom å stoppe letingen, og strupe forbruket som vi gjør gjennom blant annet elbilsatsingen. Problemet er at fortsatt produksjon i enkelte tilfeller kan føre til at fossil energi utkonkurrerer fornybar energi, sier han.

SV har ikke satt noen sluttdato, men vil ifølge Haltbrekken ha en styrt avvikling av olje- og gassproduksjonen. Partiet vil gjennomgå eksisterende produksjon i lys av 1,5-gradersmålet, noe som kan innebære å legge ned noen felt.

– D-dag for Olje-Norge

Også MDGs 1. stortingskandidat i Oslo, Lan Marie Berg, ønsker å melde Norge inn i alliansen. MDG la torsdag frem en plan for å fase ut oljen og utvikle 150.000 grønne jobber innen 2035.

– Nå er det D-dag for Olje-Norge, sier Berg i en kommentar.

– MDG krever at en ny regjering raskt varsler stans i oljeleting og melder Norge inn i oljesluttalliansen. Det vil bli en gamechanger i internasjonal klimapolitikk frem mot det viktige toppmøtet i Glasgow, og gi håp om at verdens land kan løse klimakrisen i fellesskap, sier hun.

Ap har tidligere avvist sluttdato og letestans for oljen. Både SV og MDG utfordrer Arbeiderpartiet til å støtte denne alliansen, og peker på at Danmark ledes av Mette Frederiksen i Aps danske søsterparti Socialdemokratiet.

MDGs stortingskandidat Lan Marie Berg, her i Rogaland på besøk hos Nysnø Klimainvesteringer og Siri Kalvig.

– Vet at glansdagene er over

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) ønsker ikke å melde Norge inn i alliansen. Hun ønsker hverken sluttdato eller stans i olje- og gassletingen.

– For Høyre er det ikke aktuelt å sette noen sluttdato. Den debatten blir litt kunstig, for alle som jobber i olje- og gassektoren vet at glansdagene er over og at det etter hvert er på vei nedover. Det er ikke vits i å sette en sluttdato, for vi er på vei dit uansett, sier Westgaard-Halle til E24.

– Det at politikerne setter en sluttdato ville også sette et annerledes signal i Norge enn i Danmark, hvor oljebransjen er mindre viktig, sier hun.

Hun avviser at Norge binder opp kompetanse på det svært høye antallet nye olje- og gassprosjekter som er ventet i 2022 og 2023.

– Jeg opplever ikke at vi gjør det. Vi satser mange titalls milliarder på karbonfangst og lagring, og vi satser tungt på havvind og hydrogen. Jeg håper vi vil bli ledende på havvind, blant annet gjennom å bruke olje- og gassindustriens kompetanse på å utvikle flytende havvindteknologi på Hywind Tampen, sier Westgaard-Halle.

– SV og MDG kan gjerne diskutere sluttdato på olje, så kan vi andre diskutere reelle løsninger som skal ta over for olje og gass. Det blir en kunstig debatt, så lenge det er etterspørselssiden som må begrenses og ikke tilbudet, sier hun.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H).

– Forsaker ingenting

– Danmark er en av de minste oljeproduserende nasjonene på kloden. De forsaker ingenting ved å stanse letingen, sier nestleder Ketil Solvik-Olsen (Frp) til E24.

Danmarks produksjon av olje og gass har falt siden 2005. Den var på rundt 160.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2019 og er ventet å falle videre, ifølge Oxford Energy Research.

Norge produserte i fjor 3,89 millioner fat oljeekvivalenter per dag, ifølge Oljedirektoratet.

– Danmark later som om de må gi opp mye, og så henger norske politikere seg på, men her i Norge vil det faktisk ha enorme konsekvenser å gjøre noe sånt. Det har det ikke i Danmark, sier Solvik-Olsen.

Danmarks olje- og gassproduksjon er på rundt 160.000 fat oljeekvivalenter per dag, betydelig lavere enn Norges produksjon på nær 4 millioner fat per dag.

– Utrolig bra

Tidligere Naturvernforbundet-leder Silje Lundberg er nå seniorrådgiver i den Washington-baserte stiftelsen Oil Change International, som jobber for økt klimaomstilling.

– Det er utrolig bra at man får dannet en slik allianse. Ofte henvises det til at det ikke spiller noen rolle hvis Norge er alene om å fase ut oljen. Hvis man får samlet flere land som ikke ønsker å lete mer, så viser det at noen land går i tet, og det danner en ny norm for lederskap innen klima, sier Lundberg til E24.

– Det er selvsagt enklere for Danmark, der staten bare tjener rundt fem milliarder i året på olje og gass. Men målet er at også større produsenter skal komme med i alliansen. Dette kan være med på å legge press på land som Norge og Storbritannia, sier hun.

– Vil ikke redusert produksjon i Norge bare overlate produksjonen til OPEC og det Frp har kalt bandittstater?

– Hvis dét er argumentasjonen man skal bruke, så vil det nesten aldri nytte å gjøre noe, fordi det alltid er noen verre som kan overta. Det er vel ikke noe mål å være det landet som faser ut oljen sist, så lenge man har ressurser til å omstille seg, sier Lundberg.

Silje Lundberg er seniorrådgiver i stiftelsen Oil Change International, og tidligere leder i Naturvernforbundet.

– Debatten mister fotfeste

Solvik-Olsen peker på at rundt 10 prosent av det oljebransjen omsetter for går til leting, og at 60 prosent går til nye prosjekter.

Faller disse investeringene bort, kommer det ikke andre investeringer som erstatter dem, men sysselsettingen og statens inntekter rammes, mener han.

– Det er her debatten mister fotfeste, for man forstår ikke omfanget av et slikt grep. Jeg frykter at nedturen etter oljeprisfallet i 2014–2016 ville bli en parentes i forhold, sier han.

– Europa satser hundrevis av milliarder på havvind, batterier og solkraft. Er det lurt å binde opp så mye norsk kompetanse på olje og gass?

– Hvorfor har vi så mye kompetanse i dag? Det er fordi folk har hatt attraktive jobber å gå til i olje- og gassbransjen, sier Solvik-Olsen.

– Equinor skal investere 23 milliarder dollar i fornybar energi de neste årene, og det kan de gjøre fordi de tjener penger på olje og gass og går med overskudd. Hvis Haltbrekken får sette en stopper for nye utbygginger, så kan de investeringene tørke inn, legger han til.

Les også

Verdens CO₂-utslippsbudsjett skrumper: Norge vil fortsette med oljeleting

Publisert: