Oljeleverandører følger Equinors fornybarsatsing: - Vi må jobbe hardt

Equinor fortsetter å satse på fornybarprosjekter, ikke minst havvind. Tradisjonelle olje og -gassleverandører har brettet opp ermene og er klare. - Vi må henge oss på og ikke ligge bakpå, sier Ståle Kyllingstad, IKM-sjef og oljegründer.

Ståle Kyllingstad stiller med oppbrettede ermer i møte med Equinors fornybarsatsinger.
Publisert:

I forbindelse med Equinors kapitalmarkedsdag på Fornebu tirsdag kom det frem at selskapet ville investere nesten 200 milliarder kroner i fornybar energi fra 2021 til 2026. Oljegigantens grønne investeringer skal opp fra rundt 4 prosent i fjor til over 50 prosent innen 2030, ifølge selskapet.

Særlig vil selskapet legge mange egg i havvind-kurven. Samtidig justerer de ned avkastningen på fornybarprosjektene sine. I fjor ventet Equinor mellom seks og ti prosent avkastning på disse prosjektene. Nå har de redusert dette til mellom fire og åtte.

– Må ligge fremoverlent

Oljeservice- og leverandørindustrien støtter oljegigantens meldte fornybarsatsing. Konsernsjef i leverandørselskapet IKM Ståle Kyllingstad reagerer positivt på signalene fra kapitalmarkedsdagen.

– Hele bransjen vår er opptatt av problemstillingen knyttet til utslipp. Jeg regner selvfølgelig med at de gjør det med kalkulasjoner, beregninger og kostnadskontroll, ikke som de gjorde i USA i sin tid. Men jeg støtter at selskapet ser på nye løsninger knyttet til energiforsyning. Det gjør også vi. Dette er alle opptatt av og bruker penger på, sier Kyllingstad.

Han slår fast at bedrifter som IKM fremdeles vil kjempe for sin del av oljekaken. Likevel bemerker han at omstillingen kommer.

– Vi har et mål om å vokse i alle nye energiformer som grønn eller blå hydrogen og havvind, sier han.

På Equinors kontor på Fornebu la selskapet frem forventningene sine rundt aktiviteten i årene fremover.

Han mener Equinors satsing er både konkurransedyktig og riktig for AS Norge.

– Vi som industrialisert land trenger også å ligge fremoverlent når det kommer til nye energiformer. Dette har vi en historie for, slår Kyllingstad fast.

Også Moreld-sjef Geir Austigard er glad for nyheten fra Fornebu i dag. Han mener det er avgjørende at en så stor norsk aktør går foran.

– Det er viktig at vi har en stor aktør i Norge som deltar i de nye industriene som er under utvikling. Det er nå opp til leverandørindustrien å henge seg på, sier han.

Kyllingstad frykter at omstillingen bransjen skal gjennomføre ikke har kommet så langt som den kanskje burde. Derfor er det viktig for bransjen å ikke ligge på latsiden.

Equinor satser mer fornybart. Dette kom frem på selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag.

– Det er så viktig at vi begynner og jobber hardt. Vi har i prinsippet ikke flytende havvind i Norge. Vi må henge oss på å ikke ligge bakpå. I andre land har de hatt vindsatsinger lenge. Derfor stiller vi litt bak mange og må jobbe beinhardt, sier han.

Austigard har mer is i magen.

– Det er selvfølgelig lett å ønske at man har skulle ha kommet lengre enn hva man har. Noen selskaper har vært i havvind-industrien lenge og har derfor en fordel i forhold til de som ikke har vært der. Noen er sent ute, men det betyr ikke at det ikke er mulig., slår han fast.

– Det viktigste er at man utvikler konkurransedyktige løsninger i en bransje som krever høyeffektive løsninger og masseproduksjon på en annen måte enn hva man gjør i olje- og gassbransjen, fortsetter Austigard.

Geir Austigard i Moreld er fornøyd med at Norges største oljeaktør går foran som de gjør.

Aktiviteten avgjør

Kyllingstad slår imidlertid fast at Norge har svært gode forutsetninger for å hente seg inn.

– Vi er sterke på konstruksjoner til havs i Norge. Det er den kunnskapen vi må ta i bruk. De fagfolkene vi har må vende hodene den veien, og mange ønsker å gjøre dette, påpeker han.

Han forventer ikke at den ventede reduserte avkastningen vil påvirke dem direkte. Det er aktiviteten som er avgjørende for dem. I så henseende er det ikke mye som vil endre seg, skal vi tro Kyllingstad.

– For oss er det ikke så viktig hvilken energibærer vi er med på å produsere, vi er opptatt av at det er aktivitet og kunder som er betalingsdyktige. Derfor har jeg personlig stor tro på grønne energikilder, slår han fast.

Geir Austigard i Moreld tror de nedjusterte avkastningsforventningene ikke signaliserer en usikkerhet til fornybarprosjekter. Han mener det kommer av en generell usikkerhet rundt inntjeningen i nye ting.

– Olje- og gassbransjen har vært en bransje med veldig høye marginer i perioder og lave i andre perioder. Jeg er helt sikker på at man må ta innover seg at fornybarprosjekter krever en annen tankegang enn olje- og gassbransjen, sier han.

Kyllingstad mener oljefondet er en passende kilde for investeringer i blant annet karbonfangst og lagring (CCS). Equinor har sammen med Shell og Total Energies eier for eksempel en av Norges store CCS-satsinger Northern Lights. E24 skrev nylig at de fra august skal flytte inn i sine nye hovedkontorer i Stavanger. Derfra ønsker de å etablere seg som en av Nord-Europas største aktører innen karbonfangst og lagring. CCS regnes ikke per nå å være lønnsomt. Kyllingstad mener likevel det er nødvendig.

– Jeg mener at alle må være med å ta kostnaden av å gå over til andre energiformer. AS Norge må finne seg i å få lavere avkastning enn så lenge, avslutter Kyllingstad.

Publisert: