Aker BP og Aker Offshore Wind i allianse: Vil bygge store havvindparker

Allerede for to år siden luftet Aker BP-sjefen ideen om å koble havvindmøller til selskapets oljefelt. Nå går oljeselskapet i allianse med et annet Aker-selskap for å få dette til.

Aker Offshore Wind-sjef Astrid Onsum
Publisert:

Oljeselskapet Aker BP og havvindselskapet Aker Offshore Wind melder om at de har inngått en samarbeidsavtale for å drive ned CO₂-utslippet på norsk sokkel.

De to selskapene skal samarbeidet for å løfte frem effektive konsepter for å bygge ut «store offshore vindparker» som skal kunne forsyne olje- og gassfelt på norsk sokkel, ifølge meldingen.

Begge selskapene har Kjell Inge Røkkes Aker som storaksjonær.

Mens Aker Offshore Wind skal ha ansvaret for å utvikle og drive havvindparkene, skal Aker BP bidra med industriell og teknologisk kompetanse. I tillegg skal Aker BP bli «en potensiell kunde» sammen med andre oljeselskap for strømmen som produseres.

– Elektrifisering av felt med bruk av kraft fra havvind kan bli en nøkkel for å oppnå det neste steget i arbeidet med å drive ned utslipp fra produksjon, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i meldingen.

Aker Offshore Wind-sjef Astrid Onsum sier at selskapet er glade for å jobbe med både Aker BP og andre oljeselskaper i Norge for å benytte offshoreerfaring til å bygge opp en ny industri.

– Vi ser frem til åpningen av areal for havvind på norsk sokkel i 2021. Sammen med partnere, leverandører og verft ønsker vi å realisere teknologidrevne og kommersielle prosjekter i skala, sier Onsum.

Børsmelding fra Aker Offshore Wind

Et alternativ til kabel

Allerede i 2018 luftet konsernsjef Karl Johnny Hersvik ideen om å koble havvindparker på selskapets oljefelt, og han ba fornybarbransjen komme med ideer.

Equinor er allerede i gang med utbyggingen av Hywind Tampen-prosjektet som blir Norges første og verdens største park med flytende havvindmøller. Disse skal forsyne flere felt på norsk sokkel med strøm.

Både Aker BP og andre selskaper på norsk sokkel har allerede elektrifisert en rekke felt ved hjelp av sjøkabler og kraft fra land. Et av feltene deres som allerede er koblet på er Valhall.

Elektrifisering med kraft fra land kan være utfordrende å få til, både fordi man ikke kan ha for lange kabler og fordi strømnettet på land må være kraftig nok til å kunne levere all strømmen som trengs.

Samtidig som havvind kan bygges ut like i nærheten av oljefelt, har løsningen en utfordring med at produksjonen vil variere avhengig av hvor mye det blåser.

Hywind Tampen-vindmøllene vil dekke rundt 35 prosent av strømbehovet på Gullfaks- og Snorre-feltene, nettopp fordi man ikke kan basere seg på havvind alene.

Les også

Bakgrunn: Aker BP-sjefen ba om havvindforslag i 2018

Publisert: