TechnipFMC vinner kontrakter på norsk sokkel for 1,8 mrd.

Hjulene fortsetter å rulle på norsk sokkel etter at Stortinget ble enige om oljeskattepakken. Nå deler Equinor ut kontrakter til tre prosjekter, men det er ikke nok til å stanse nedbemanningen i TechnipFMC.

Grane-feltet er mottager av den kommende produksjonen på Breidablikk-satellitten, som TechnipFMC nå har vunnet kontrakt på.
Publisert:

Den norske olje- og leverandørindustrien har vært i full krisen denne våren – omfattende smitteverntiltak har vært innført for å holde produksjonen i gang og oljeprisen falt kraftig og brutalt.

Etter at markedet har stabilisert seg noe og Stortinget ble enige om en oljeskattepakke har det imidlertid kommet noen lyspunkter for næringen.

Tirsdag melder Equinor at oljeservicekonsernet TechnipFMC er tildelt arbeid for 1,8 milliarder kroner. Oppdraget omfatter rørlegging og installasjon offshore på:

  • Gassimportsystemet for Snorre Expansion. Expansion-prosjektet er et prosjekt som skal forlenge levetiden for Snorre. Det skal legges en 24 kilometer lang rørledning mellom Gullfaks og Snorre for å kunne gi trykkstøtte og øke utvinningen på Snorre. Arbeidet offshore skal gjøres i 2021 og 2022.
  • Satellittfeltet Breidablikk som skal endelig vedtas til høsten blir et subsea-felt som skal kobles til Grane-feltet
  • Satellittfeltet Askeladd Vest skal også vedtas endelig til høsten. skal kobles på Askeladd, som igjen er en satellitt til Snøhvit-feltet i Barentshavet. Alle feltene er subsea.

Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor, sier i en uttalelse at selskapet er glade for å gi TechnipFMC disse nye store oppdragene innen rørlegging og marine installasjonstjenester på norsk sokkel.

– Ved å gi tre oppdrag til samme leverandør oppnår vi effektivitetsgevinster og kostnadsbesparelser. Det vil også gjøre det mulig med en samordnet oppfølging av hele leveransen i gjennomføringsfasen. Dette vil skape verdi for alle parter, sier hun.

Pressemelding: TechnipFMC tildelt oppdrag verdt inntil 1,8 milliarder – equinor.com
Slik ser utbyggingen av satellittene Askeladd og den kommende Askeladd Vest ut. Feltene er koblet opp til det store gassfeltet Snøhvit og landanlegget Melkøya i Barentshavet

– Opprettholder norske arbeidsplasser

At det nå tildeles kontrakter på Breidablikk og Askeladd Vest, som er prosjekter som ennå ikke er formelt sanksjonert av Equinor og de andre partnerne, er et klart tegn på at prosjektene nå blir en realitet.

Da det var høring i Stortinget om oljeskattepakken brukte Equinor blant annet Breidablikk som et konkret eksempel på hvilke prosjekter som ville bli en realitet med en skattepakke.

Etter at skattepakken ble banket gjennom har oljenæringen satt fart i en rekke milliardprosjekter, inkludert Valhall Hod, Noaka og elektrifiseringen av Sleipner og Gina Krog. I tillegg valgte Vår Energi å ikke stanse opprustningen av Jotun.

Det kommer godt med for den norske leverandørindustrien som allerede har begynt å nedbemanne under krisen.

I mai ble det klart at TechnipFMC skal nedbemanne rundt 700 stillinger, eller mer enn hver femte ansatt. Disse kontraktene er imidlertid ikke nok til å stanse dette:

– Nei dessverre, men dette er viktige kontrakter som bidrar til aktivtet. Dette gjelder særlig i fabrikasjon og på våre lokasjoner på Orkanger og Lysaker, sier komunikasjonsdirektør Lars Ole Bjørnsrud i TechnipFMC til E24.

– Disse prosjektene lå inne i vår planlagte portefølje og påvirker derfor ikke den varslede nedbemaningsprosessen, fortsetter han.

Han understreker samtidig at selskapet er svært glade for kontraktene og at de bidrar til aktivitet. Han peker også på at oljeskattepakken kan bidra til å at prosjekter nå blir fremskyndet i næringen, slik at man unngår ytterligere nedjustering av bemanning.

Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor

Equinor skriver tirsdag at kontraktene de nå tildeler «bidrar til å opprettholde viktige arbeidsplasser hos TechnipFMC i Norge, blant annet på spolebasen i Orkanger».

Der skal rørledningene produseres og kveiles opp på installasjonsskipet.

– I en utfordrende periode for bransjen har vi som mål å fortsette å realisere potensialet i vår prosjektportefølje på norsk sokkel. Det må skje i nært samarbeid med våre leverandører for å sørge for at vi skaper verdi og aktivitet i Norge, sier Peggy Krantz-Underland i Equinor og fortsetter:

– Dette vil bidra til å opprettholde jobber i leverandørindustrien, og videreutvikle den viktige kompetansen som bransjen har bygget opp.

Les mer om prosjektnyhetene på norsk sokkel:

Les også

Jotun-skipet tilbake i Stavanger: – En skikkelig god nyhet på et viktig tidspunkt

Les også

Aker-sjefen kaller Noaka-avtale et gjennombrudd: Håper å få bygge ut havvind samtidig

Les også

Oljepakken utløser det første prosjektet: Kværner sikrer Hod-kontrakt på nesten en mrd.

Les også

Equinor setter i gang elektrifisering av Sleipner og Gina Krog

Les også

Lundin vil sette fart på oljeprosjekter etter skattepakken: – Nå skal vi gjøre det vi kan

Publisert: