300 millioner skal utløse mer fornybar energi i u-land: – Klokken tikker

Regjeringen legger på bordet 300 millioner kroner i året til nye garantier som skal sikre økt utbygging av fornybar energi i u-land. Tiltaket kan bidra til mer solkraft, tror utbygger Scatec Solar.

NYE GARANTIER: Regjeringen vil stille med 300 millioner kroner årlig til nye garantier som skal utløse private investeringer i fornybar energi som sol- og vindkraft i fattige land. Illustrasjonsbilde av montering av solcellepaneler.
Publisert:

Regjeringen har blitt utfordret av blant andre NHO og Zero om å få på plass en garantiordning som kan utløse private investeringer i fornybar energi i u-land.

Etter tidligere å ha sagt at eksisterende ordninger var gode nok, legger regjeringen torsdag frem et forslag som tas godt imot av både NHO, Zero og fornybaraktører som Scatec Solar.

Regjeringen stiller med 300 millioner kroner i året til garantier som skal gå til bedrifter som satser på fornybar energi i u-land i perioden frem til 2023. For inneværende år er summen 150 millioner kroner.

Forslaget presenteres av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) på Zerokonferansen torsdag.

– Økt tilgang til ren energi er et tiltak for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Derfor setter regjeringen av inntil 300 millioner kroner per år til bedre garantier for bedrifter som tør satse på fornybar energi i fattige land, sier Ulstein.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Forslaget til nye garantier er utarbeidet etter at Multiconsult har utredet hvilke ordninger som finnes i dag, og hva som mangler. Regjeringen ønsker å samarbeide med en eller to internasjonale garantiinstitusjoner om nye garantier som skal redusere risikoen ved investeringer i u-land.

Aktuelle selskap skal blant annet få hjelp til å sikre seg garantier som kan utløyse prosjekter i flere land enn før. Ett mål er å utløse flere prosjekter rettet mot bedriftskunder, flere mindre prosjekter og også småskalaprosjekter i lokalsamfunn utenom det vanlige kraftnettet.

Les også

NHO ønsker statsgaranti for ren energi i u-land: – Slår oss ikke til ro

Scatec Solar roser tiltaket

Solkraftutbygger Scatec Solar er fornøyd med regjeringens signal. Selskapet tror målrettet bruk av de 300 millioner kronene kan bidra til å videreutvikle dagens garantier og gi mer ren energi i u-land.

– Det kan bidra til å utløse investeringer i solenergi på opp mot 600 megawatt i de utviklingslandene vi jobber i, sier Morten Langsholdt, som er direktør for forretningsutvikling i Scatec Solar.

– Disse investeringene vil i løpet av ett til to år kunne levere fornybar energi og erstatte kull- eller dieseldrevne kraftverk, og bidra til en årlig utslippsreduksjon på mer enn 500.000 tonn CO₂, sier han.

Nye garantier kan bidra til finansiering av nye fornybarprosjekter som raskt kan erstatte bruk av fossil energi. Ifølge Scatec Solar planlegger Vietnam alene 30.000 megawatt kullkraftverk fremover, og i Afrika er det 30.000 til 40.000 megawatt med kraftverk drevet på diesel eller olje.

– Tildelingen er en god start, og vi tror at en ytterligere økning av rammen vil kunne utløse en enda raskere utbygging av fornybar energi i utviklingsland, sier Langsholdt.

Les også

Tror nytt garantifond kan utløse 80 milliarder i «grønne» investeringer

– En merkedag

Også Zero, NHO og Kirkens Nødhjelp er fornøyde med at regjeringen nå stiller med ytterligere midler til garantier som kan sikre mer ren energi i fattige land.

– Dette er en merkedag for alle som jobber for utvikling av fornybar energi i utviklingsland, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i Zero.

Garantier er ifølge Zero en smart bruk av offentlige midler til å utløse flere investeringer i u-land. Organisasjonen håper garantisummen vil øke etter hvert. Garantier gjør investeringer mindre risikofylte for selskaper i fornybarbransjen, så de kan sikre finansiering av flere prosjekter.

Alternativet til ren energi er ofte forurensende dieselgeneratorer, som også er dyre i drift, eller gass- og kullkraftverk som vil «låse inn» utslipp over hele sin levetid på flere tiår. Fornybar energi er nesten gratis i drift, men krever ofte store investeringer på forhånd.

– Høy opplevd risiko for investorer gjør derfor at finansieringskostnadene blir så store at sol-, vind- og vannkraft fortsatt ofte taper for dieselaggregater og kullkraft i fattige land, til tross for fallene vi har sett i kostnadene for fornybar energi de siste årene, sier Sbertoli.

Les på E24+

Scatec-historien er nesten for god til å være sann

Har ikke strøm

Utviklingsministeren påpeker at 840 millioner mennesker ikke har strøm, ifølge FN. Tre milliarder mennesker bruker forurensende energikilder til mat og varme.

– Klokken tikker. Verdens ledere har satt seg som mål å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030, og vi får det ikke til uten større tilgang til energi. Dette er noe vi tar for gitt i vår del av verden, sier Ulstein.

– Mange barn får ikke gjort lekser uten å måtte puste inn skadelig parafinrøyk. Lokalt næringsliv har ikke strøm til å etablere seg, vokse og sette folk i arbeid. Tenk på hvilken forskjell det utgjør at fødestua har kuvøser og vaksiner kan holdes nedkjølt, legger han til.

Les også

Fersk rapport: – Ny tidsalder for solenergi

Les også

Oljefondet bidrar til ny kullkraft som regjeringen vil stanse

Publisert: