Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Den nasjonale rammen skulle være konfliktdempende, slik ble det ikke.

Publisert:

Regjeringen har besluttet å skrote det omstridte forslaget fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) om nasjonal ramme for vindkraft på land. Det bekrefter Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt til å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK som først omtalte saken.

Les på E24+

(+) Teslas autopilot kan redde millioner av liv, men den kommer først til å drepe noen

Ikke plan om bygging

Oppdraget NVE fikk bestod av to deler, et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft, og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft.

Den delen av den nasjonale rammen som er et oppdatert kunnskapsgrunnlag består av en hovedrapport og 21 temarapporter. Det er den andre delen, som er et kart over de 13 områdene som er mest egnet for vidkraft på land, som ikke vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet, forteller NVE.

– Det var aldri en plan om å bygge ut vindkraft, det var en plan om hvor det var best å ha vindkraft hvis det kom søknader om det, og det legger vi også vekk, sier Solberg.

Forslaget inneholdt 13 områder som direktoratet mener er de mest egende for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

– Forståelig

– Det har vært sterke reaksjoner på kartet i høringen. Med alt engasjementet som kartet har skapt, er det fullt forståelig at man ikke vil basere det videre arbeidet på dette kartet. Det vesentligste med nasjonal ramme er at vi nå har et vesentlig bedre kunnskapsgrunnlag om vindkraft. For det videre arbeidet er denne kunnskapen det viktigste, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en e-post til E24.

Olje- og energiminsteren trekker også frem at prosessen har gjort kunnskapsgrunnlaget bedre.

– Da vi sendte forslaget om nasjonal ramme for vindkraft på høring, ba vi både om innspill til forslaget, og om det bør fastsettes en nasjonal ramme. Arbeidet som er gjort og innspillene vi har fått har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag i vurderingene av vindkraft, blant annet knyttet til konsesjonsprosessen, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg i en uttalelse.

Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft
Publisert: