Equinor trenger mye kraft i nord: – Støvsuger landsdelen

Equinor trenger mye strøm til å kutte klimautslipp i Hammerfest. Frp, Rødt og MDG frykter dyrere strøm og lite kraft til annen virksomhet.

Dette er LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest.
Publisert:

Tirsdag leverte Equinor utbyggingsplanen for prosjektet Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland.

Equinor påpeker at utslippene skal kuttes dramatisk, men forstår også bekymringene for økende kraftforbruk. Equinor har søkt om kapasitet på 410 megawatt, som tilsvarer et maksimalt forbruk på 3,6 terawattimer (TWh) i året.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i strømleverandøren Ishavskraft.

«Vi følger med på situasjonen i kraftmarkedet og forstår at økt etterspørsel og høye priser skaper bekymring hos mange», skriver Equinor-talsmann Gisle Ledel Johannessen i en e-post til E24.

Snøhvit-prosjektet til 13,2 milliarder kroner skal bidra til å opprettholde viktige gassleveranser til Europa og skifte ut gasskraft med ren strøm fra kraftnettet.

«Hammerfest LNG er i dag et av Norges største punktutslipp, omlegging til elektrisk drift er et avgjørende bidrag for at industrien i Norge skal nå målet om 50 prosent utslippskutt innen 2030, vi mener derfor det er riktig å gjøre dette nå», skriver Johannessen.

Les også

Equinors julegave til Hammerfest: Skal bruke 13 mrd. på Snøhvit

Kan bli dyrere strøm

Når Melkøya-anlegget er elektrifisert i 2028 vil det legge beslag på en god del av Nord-Norges kraftoverskudd, ifølge handelssjef Tom Eirik Olsen i strømleverandøren Ishavskraft, som eies av Troms Kraft.

– Nå kommer det nytt forbruk inn som tilsvarer kanskje en fjerdedel av kraftforbruket i Nord-Norge. Isolert sett vil det bety høyere priser. Men samtidig vil et økende forbruk også kunne gjøre ny produksjon mer attraktivt, sier Olsen til E24.

Det er kraftoverskudd nord i både Norge og Sverige, men det er også store industriplaner på begge sider av grensen. Mer produksjon vil kunne bidra til å balansere markedet, påpeker Olsen.

– Jeg er ikke så sikker på at kraftbalansen vil endre seg så mye. Det er stort potensial for å bygge ut mer kraft i landsdelen, hvis man bare klarer å bli enige lokalt, sier han.

– Støvsuger landsdelen

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt er kritisk til å bruke så mye strøm på Melkøya-anlegget.

– Nå støvsuger de hele landsdelen for ren energi. Dette vil gå på bekostning av alle andre fremtidsplaner for annen næringsutvikling, fordi det er snakk om så enorme mengder kraft, sier Marhaug.

– Jeg tror dette vil forsterke regionale konflikter i Finnmark, og mener det er en uklok bruk av kraften. I tillegg tror jeg det vil påvirke strømprisene i en landsdel som frem til nå har vært nokså skjermet for de høye strømprisene vi har sett i sør, sier hun.

Marhaug ber om strengere prioritering av hvem som kan få tilgang til strøm.

– I dag er det bare å si ja til alle som ønsker kraft. Jeg mener vi må bli flinkere til å velge hva vi skal bruke strømmen på, og at vi bør prioritere den mest samfunnsnyttige virksomheten, og aktivitet som gir arbeidsplasser som vi kan ha i lang tid, sier Marhaug.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

Ønsker kraft til Øst-Finnmark

Flere aktører i Nord-Norge har advart om at klimakuttene på Melkøya kan ramme annen industrisatsing. Blant dem er Terje Skansen i Varanger kraft.

– Vi ønsker elektrifiseringen av Melkøya velkommen, men det må ikke gå på bekostning av resten av fylket. Det vil være veldig kritisk hvis vi ikke får kraft nok til annen type industri eller andre næringsetableringer, noe man skriker etter her i området, sier Skansen til E24.

Det har vært debatt i Finnmark om Melkøya-prosjektet, men Skansen er mest opptatt av en kraftlinje som skal bygges videre fra Skaidi til Øst-Finnmark.

Utfordringen er at Melkøya vil spise opp kapasiteten i den linjen. Selv om det skulle være nok kraft tilgjengelig, vil det ikke være nok kapasitet i kraftlinjen til å sende kraften videre til Øst-Finnmark, sier Skansen.

Konsernsjef Terje Skansen i Varanger kraft.

– Ikke rare greiene igjen

Varanger Kraft har de siste årene jobbet med et EU-støttet prosjekt for hydrogenproduksjon i Berlevåg. Ifølge Skansen har Varanger Kraft og Aker behov for kapasitet på 200 megawatt kraft til å produsere hydrogen og ammoniakk.

Skansen håper myndighetene bygger ut tilstrekkelig nettkapasitet.

– Industriplanene i Øst-Finnmark står helt stille frem til vi får nok kapasitet i nettet. Uten ny kapasitet frykter jeg at fraflyttingen bare fortsetter, sier Skansen.

– Slik dette er planlagt nå blir det ikke rare greiene igjen til Øst-Finnmark, det blir bare smuler og glanspapir, sier Skansen.

– En trist nyhet

MDG-leder Arild Hermstad omtaler Equinors milliardinvestering i elektrifisering av Melkøya som å «sminke CO₂-regnskapet» til oljebransjen.

– Dette er en trist nyhet på vegne av husholdninger og industriutviklingen i Nord-Norge, sier Hermstad i en kommentar.

– Nå kommer strømregningene til folk flest å øke i fremtiden, og mulighetene for grønn industriutvikling i det som er en region med masse muligheter vil snevres inn betraktelig, legger han til.

MDG vil prioritere bærekraftige prosjekter i kraftsystemet.

– Skal vi klare å få til utviklingen vi trenger for å skape grønne arbeidsplasser og kutte utslipp, må vi fordele den kraften vi har på en klok måte, sier Hermstad.

Partileder Arild Hermstad i MDG.

– Manglende situasjonsforståelse

Energipolitisk talsperson Terje Halleland (Frp) vil stanse elektrifiseringen av Melkøya. Han viser til at Norge står overfor et mulig kraftunderskudd.

– Med historisk høye strømpriser og anslag som tilsier snarlig kraftunderskudd i Norge, vitner søknaden om å elektrifisere dette anlegget om totalt manglende situasjonsforståelse, sier Halleland i en kommentar.

Frp har en noe annen klimapolitikk enn de andre partiene, og har lenge vært kritiske til planene om å elektrifisere sokkelen for å nå målet om 55 prosent klimakutt i 2030. Halleland frykter at Equinors prosjekt øker kraftbehovet og strømprisene, og mener dette er å sløse med verdifull kraft.

– Industrien vår er allerede i kvotepliktig sektor og vil nå sine utslippsforpliktelser gjennom kvotemarkedet. Da trenger vi ikke elektrifisering på toppen, som kun vil flytte norske utslipp til andre land for å pynte på vårt eget klimaregnskap, sier han.

Energipolitisk talsperson Terje Halleland (Frp).

Ser muligheter rundt Hammerfest

Johannessen i Equinor fremhever at en ny kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest kan legge grunnlag for ny næringsutvikling i Hammerfest-regionen når tilstrekkelig kraftproduksjon i nord blir tilgjengelig.

Selskapet venter å bidra med 400 millioner i anleggsbidrag.

«Elektrifisering av Hammerfest LNG vil bruke omtrent halvparten av ny kapasitet som blir tilgjengelig i Hammerfestområdet når ny 420 kilovolts linje er ferdigstilt», skriver Johannessen.

Publisert:

Her kan du lese mer om