Analytiker: - Det norske har lite å tape

Analytikere er splittet i synet om gigantprosjektet Johan Sverdrup eierfordeling er positivt for Det norske oljeselskap.

«DAGENS VINNER»: Noen analytikere mener dagens foreløpige fordeling av det enorme prosjektet Johan Sverdrup er positivt for Det norske, andre tror det er negativt.
Publisert:

Kjell Inge Røkke-dominerte Det norske oljeselskap melder fredag morgen at det nekter å signere avtalen (PUD) om gigantutbyggingen Johan Sverdrup.

– Jeg tror Det norske har lite å tape på dette, sier analytiker Kjetil Bakken i Carnegie til E24.

Inntil en avklaring kommer fra Olje- og energidepartementet, har departementet bestemt at Statoils forslag om fordeling av ressursene skal legges til grunn (se faktaboks).

– Det har kanskje ikke så mye å vinne heller, men trolig er «worst case» for Det norske den fordelingen som kom i dagens melding, legger han til.

Kjetil Bakken, senioranalytiker i Carnegie

Eierfordelingen som kom torsdag viser at Det norske har en foreløpig tildeling på 11,8933 prosent. Andelen tildelt Det norske er større enn Bakken hadde ventet.

– I min bok er Det norske dagens vinner, sier han.

Oppdatering: Det norske-aksjen stiger rundt fire prosent på Oslo Børs fredag.

– Negativt for Det norske

Det mener ikke oljeanalytiker Henrik Madsen i Artic Securities.

– Dette prosjektet er ekstremt viktig for alle partene som er involvert, men spesielt de mindre selskapene som Det Norske og Lundin, sier Madsen til E24.

Han mener at en andel på 11,89 prosent er noe under hva Det Norske hadde sett for seg på forhånd.

– Jeg vil si at dagens fordeling er noe negativ for Det Norske, men positivt for Lundin om en skal ha mer vakuum mot verdi, slik planen til Statoil legger til grunn, sier Madsen til E24.

Samme syn har oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Nordea Markets.

- Det er bare ett selskap som protesterer på denne fordelingen, så da kan en si at det er Det Norske som har trukket det korteste strået i fordelingen. Etter deres egen mening i hvert fall, sier Bjørgan til E24.

Han legger til grunn at Det Norskes eierandeler ligger i PL265 (se lenger ned i saken).

- Dersom en legger vekt på volum og ikke verdi slik Statoil har gjort i sitt forlag betyr dette en lavere andel av feltet for Det Norske enn om det hadde vært motsatt. Derfor er selskapet misfornøyde, sier Bjørgan.

Dagens sprikende reaksjoner fra oljeanalytikerne illustrerer hvor stor usikkerheten har vært rundt fordelingen.

(Saken fortsetter under tabellen)

Disse estimatene viser at det var noe sprikende forventninger til hvordan fordelingen ville bli.

Kan ikke huske lignende

– Normalen er at man blir enige før PUD. Jeg kan ikke komme på eksempler hvor noe lignende har skjedd, sier oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto.

Han mener også at fordelingen i forslaget til Statoil kommer Det norske bedre ut enn hva analytikerne lå inne med, sier Omdal.

Pareto Securities, Senior Oil & Gas Analyst Trond Omdal. FOTO: ROBERT S. EIK/E24

– Det var bedre enn ventet for Det norske og svakere for Lundin og Maersk. Det er milliardverdier på spill, og man kan vel forstå at Det norske ønsker mer av fordelingen. For hver prosent snakker vi om 4 kroner i verdi per aksje, sier Omdal.

Flere felt, ulike forutsetninger

Det har vært knyttet stor spenning knyttet til fordelingen.

Johan Sverdrup-funnet ligger over tre lisenser, PL265, PL501 og PL502. Statoil eier rundt 40 prosent i alle tre, så for de står ganske nøytralt i debatten.

De andre selskapene eier imidlertid forskjellige andeler i de tre lisensene, og hver lille desimal man flytter på vil bety store penger for den enkelte.

Av Johan Sverdrup-lisensene PL265, PL501 og PL502 er analytikerne enige om at mesteparten av ressursene befinner seg i den førstnevnte, mens den sistnevnte inneholder desidert minst. Det norske oljeselskap har en eierandel på 20 prosent i førstnevnte og 22,2 prosent i sistnevnte.

Gigantprosjekt

Johan Sverdrup er beskrevet som et av de største industriprosjektene i norsk historie.

Større oljefunn er ikke funnet på norsk sokkel siden 1980-tallet.

Forventede utvinnbare ressurser er anslått til mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Prosjektet vil gi betydelige positive ringvirkninger for norsk økonomi. Bare i feltets første fase anslås det investeringer for over 110 milliarder kroner.

– Johan Sverdrup er utrolig viktig for norsk oljeproduksjon generelt, fordi feltet vil stå for 25 prosent av all oljeproduksjon på norsk sokkel, og det eneste store prosjektet vi vet at vil gjennomføres de neste årene. Med dagens priser er det mange prosjekter som ikke blir lønnsomme, og som nok blir satt på vent. Derfor blir Johan Sverdrup enda viktigere, sier Henrik Madsen i Arctic.

Publisert: