Konsernsjef utelukker ikke «oppsiktsvekkende» utbytte

Rec Solar er gjeldfrie og har en halv milliard i kontanter.

PENGER PÅ BOK: Rec Solar hadde ved utløpet av første kvartal over en halv milliard kroner i kontanter. Her ringer konsernsjef Øyvind Hasaas i børsbjella ved selskapets notering i fjor høst, etter oppdelingen av «gamle» Rec til Rec Silicon og Rec Solar.
Publisert:

- Jeg tror Rec Solar kan betale utbytte for 2014. Det er nesten litt oppsiktsvekkende, det er det ikke mange andre aktører i solcelleindustrien som er i posisjon til, sier sjefstrateg i Swedbank First Securities Peter Hermanrud til E24.

Rec Solar hadde ved utgangen av første kvartal en kontantbeholdning på 87 millioner dollar, eller rundt 522 millioner kroner. Videre er selskapet gjeldfritt og nettoresultat i første kvartal endte på 11 millioner dollar.

Les også

REC Solar tynget av brann

Hermanrud påpeker at selskapet tjener godt med penger i hvert eneste kvartal nå.

Han mener at Rec vil klare å finansiere planlagte kapasitetsekspansjoner med penger fra driften, og at de derfor nå har overskuddskapital som gir rom for utbytte.

Konsernsjef Øyvind Hasaas utelukker ikke at det kan bli aktuelt med utbytte.

- Kapasiteten for utbytte fra selskapet er jo til stede etter hvert, men det blir opp til styret å beslutte hvordan man skal forvalte de frie likvidene, sier Hasaas til E24 på dagens kvartalspresentasjon.

Rec Solar måtte se en viss reduksjon i inntekter og resultater i første kvartal, grunnet oppgraderinger ved fabrikken i Singapore og en brann i mars som satte flere av produksjonslinjene ute av spill i periode.

Peter Hermanrud

Hermanrud gir likevel selskapet tommelen opp.

- Jeg synes det var en veldig bra rapport. De viser at de klarer å få en vesentlig bedre pris på sine paneler enn kineserne, nå er de blant de beste i bransjen på marginer, sier Hermanrud som har en sterk kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 125 kroner.

Bekymret for kostnader

Preben Rasch-Olsen, analytiker i Carnegie, er på sin side mer avventende og er noe bekymret for om selskapet vil lykkes med å nå kostnadsmålene sine.

Rec Solar måtte se sine produksjonskostnader for solcellepaneler stige med 3 cent per watt til 67 cent i første kvartal.

Les også

Nå kan alle finansiere fornybar energi

Selskapet legger blant annet skylden for dette på de nevnte oppgraderingene ved fabrikken, samt brannen i mars.

- Jeg synes det er bemerkelsesverdig at kostnadene stiger, selv om de unnskylder seg med ekstraordinære omstendigheter, sier Rasch-Olsen til E24.

Sammenlignet med første kvartal i fjor er bare kostnadene senket med 2 prosent. Samtidig er prisene på solcellepaneler fallende, mens prisen på polysilisum (innsatsfaktor i solcelleproduksjon) er på vei opp.

Selskapet har som ambisjon at de skal klare å redusere produksjonskostnadene med 8-12 prosent i år.

Hasaas sa imidlertid i dag at kostnadsreduksjonen trolig vil ligge i den lave delen av intervallet på 8-12 prosent.

- Jeg er litt bekymret for prisutviklingen, de er helt nødt til å få ned produksjonskostnadene sine for å forsvare aksjeprisingen. De bør få til å nå kostnadsmålet sitt for å si det sånn, sier Rasch-Olsen.

Rasch-Olsen har en nøytral-anbefaling på Rec Solar med et kursmål på 85 kroner.

Venter videre vekst

Det ventes at den totale årlige installasjonen av solcellepanler globalt vil vokse fra 39 gigawatt i fjor til 46-49 gigawatt i år. I 2012 lå nivået på 31 gigawatt.

Les også

Meglerhus sendte REC-aksjen opp

Videre ventes det at veksten i markedet vil føre til at kapasitetsutnyttelsen i solcelleindustrien vil stige fra 65 prosent i 2013 til rundt 80 prosent i 2016. I 2016 ventes den årlige installerte kapasiteten å ha steget til 59 gigawatt.

- Markedet vokser fortsatt betydelig og vi tror at det vil fortsette å gjøre det. Ved siden av dette er det overordnede makrobildet i verden bra, sier Hasaas.

Prisnedgang

Spotprisene på solcellepaneler, ifølge PV Insight, falt med 4,9 prosent i første kvartal, for REC sin del var prisutviklingen imidlertid flat.

Selskapet produserer nemlig såkalte high end-paneler, som har høyere kapasitet og kvalitet, og selskapet opplevde derfor ikke prisnedgang på sine paneler.

Les også

Rec-sjefen blir ny lufthavndirektør

For å opprettholde sine marginer i et marked med fallende priser må imidlertid Rec redusere produksjonskostnadene.

- Kostnadene må videre ned, i denne typen industri må vi drive kostnadsreduksjoner, sier Hasaas.

Hasaas medgir imidlertid at om spotprisene skulle fortsette å falle så vil trolig også Rec sine priser trekkes ned, men han venter at REC fortsatt vil oppleve en prispremie på sine produkter sammenlignet med resten av solcelleindustrien.

Opptrapping

Rec planlegger å trappe opp sin produksjon av solcellepaneler ganske markert, i første kvartal ble det startet et prosjekt for å fjerne flaskehalser ved fabrikken i Singapore, samtidig som selskapet skal starte opp nye produksjonslinjer ved fabrikken.

Les også

Swedbank nedgraderer REC Silicon

I slutten av 2015 venter REC å ha en årlig produksjonskapasitet for solcellepaneler på 1.300 megawatt, opp fra 820 megawatt ved fjorårets slutt og estimerte 940 megawatt ved utløpet av inneværende år. I første kvartal lå produksjonen av paneler på 216 megawatt.

- Europa vil fortsatt være viktig

Per nå er Europa og Japan de viktigste markedene for REC med andeler på henholdsvis 53 og 37 prosent av selskapets totale salg.

Bryter man det ned på landnivå, så var Tyskland og Storbritannia de to klart viktigste landene i Europa og utgjorde 89 prosent av REC sitt europeiske salg i første kvartal.

Selv om man har sett en nedtrapping av solsubsidier i Europa og en lavere takt i installasjonene i Tyskland mener REC-sjefen at dette fortsatt vil være et nøkkelmarked.

- Vi tror Europa fortsatt vil være et viktig marked, med 10-12 gigawatt i årlig installert kapasitet. Om vi har tre-fire prosents markedsandel vil det selvsagt fortsatt være et viktig marked for oss, sier Hasaas.

REC hadde i 2013 en markedsandel på 3,2 prosent i det europeiske markedet.

Publisert:

Her kan du lese mer om