OLJEEKSPERTER: - Spekulantene styrer ikke oljeprisen

Spekulantene har feilaktig fått skylden for de store svingningene i oljeprisen, mener oljeeksperter.

Publisert:

Spekulantene i oljemarkedet har gjentatte ganger blitt utpekt som ansvarlige for fjorårets ras i oljeprisen fra 144 dollar dollar fatet i juli til mindre enn 40 dollar fatet i slutten av året.

Det er en ufortjent dom, mener Kevin Goodwin, leder i BP for analyser av raffinering og ekspert på oljemarkedet. Tirsdag presenterte han BPs årlige rapport Statistical Review of World Energy for et fullsatt auditorium på Aker Brygge.

- Spekulanter har mye til felles med togpassasjerer. De går på toget, men bestemmer ikke dermed hvilken retning toget går i, sier Goodwin til E24 i etterkant av presentasjonen.

Ingen har så langt klart å påpeke et kausalt forhold mellom spekulanter og prisutvikling, like fullt eksisterer troen på denne sammenhengen i markedet, argumenterer han.

Farten kan de imidlertid påvirke, tror eksperten.

- De kan øke farten ved å slenge seg på toget, men jeg tror ikke de er primære drivere bak prisen, sier Goodwin.

Forsterker utviklingen

Han får støtte av professor i petroleumsøkonomi ved BI, Øystein Noreng.

- Den grunnleggende utviklingen i oljeprisen drives ikke av spekulasjon, men det kan forsterke utviklingen betydelig, sier Noreng til E24.

Professoren tror likevel at spekulantene kan skape overdrevne prisrekasjoner, og bidra til bobletendenser.

- Når finansielle aktører kommer inn i papirmarkedet i stort antall, kan de drive opp etterspørselen og prisen. Bare det faktum at de overbyr hverandre på grunn av troen om at prisene skal opp, forsterker prisutviklingen, og indikerer at bobletendenser er til stede, sier Noreng.

Overdrevet optimisme

I løpet av fjoråret falt det globale oljeforbruket med 0,6 prosent, eller 420.000 fat per dag. Det er det den første nedgangen i forbruket siden 1993, og det største fallet på 27 år, ifølge BPs statistikk.

Den største delen av fallet kom i de industrialiserte OECD-landene, som opplevde fall for tredje året på rad. I tillegg avtok veksten i etterspørselen fra land utenfor OECD. Kombinert av høyere Opec-produksjon og lavere produksjon sendte oljeprisen rekordlavt.

Likevel har oljeprisen den siste tiden klatret forbi 70 dollarsmerket, etter at en rekke "grønne skudd" i økonomien har skapt tro på at det verste er passert. Goodwin advarer mot denne virkelighetsoppfatningen, og tror optimismen kan være overdrevet.

- Asia kan ikke drive en opptur alene, de er avhengige av at USA og resten av verden kommer etter.

Han er også usikker på de langsiktige effektene av de omfattende redningspakkene som har kommet internasjonalt.

- Er det nødvendigvis så mye bedre at forbruket nå dekkes av statlige underskudd og ikke av privat gjeld slik det ble tidligere? Det er heller usikkert.

Politisk usikkerhet

- Hvilken retning kjører toget i nå?

- Det kan argumenteres både for fallende og stigende oljepris fremover. Blir veksten svakere lenge, vil oljeprisen bære preg av dette. Ligger det en sterkere økonomisk opptur foran oss vil dette også resultere i høyere oljepris, sier Goodwin, som i tråd med BPs offisielle anslag tror oljeprisen vil befinne seg mellom 60 og 80 dollar i år.

Av faktorer som trekker i retning av høyere oljepris, nevner han økt politisk usikkerhet, spesielt etter gjenvalget av Mahmoud Ahmadinejad i Iran.

Det er ikke første gang Iran skaper usikkerhet.

- Inntil ifjor sommer var mange nervøse for at det skulle skjære seg med Iran, og man bygde opp lagre. Nå har gjenvalget av Ahmadinejad skapt ny frykt for at det er økt risiko for angrep på Iran, sier Noreng.

Han tror også forholdene på tilbuds- og etterspørselssiden vil være avgjørende fremover.

- Opec har produsert mindre enn man trodde, parallelt med at det har kommet lavere tilførsel enn ventet fra Russland og Nordsjøen. Samtidig har etterspørselen fra Kina vært større enn ventet, sier Noreng.

Investeringsfall

Lavere investeringer etter oljeprisens fall kan også bidra til store svingninger i prisen fremover, forklarer Goodwin.

- Utvinning tar tid. Blir investeringsnivået for lavt, kan det bidra til at tilførselen av olje blir for lav når veksten har kommet seg, og da kan prisen få seg en kraftig opptur.

Flere nyheter på E24.

Publisert: