Hever forventningene for global oljeetterspørsel

Men USAs energidepartement har tatt ned estimatene.

Publisert: Publisert:

Den globale etterspørselen etter olje kommer til å øke med 1,65 prosent til 88,16 millioner fat per dag i år.

Det rapporterte USAs energidepartement (EIA) tirsdag, ifølge Dow Jones Newswires.

Prognosene er en nedjustering med 0,3 prosent fra nivåene for en måned siden, ettersom den globale økonomiske veksten ikke har nådd forventingene.

I 2012 ventes etterspørselen å øke med 1,8 prosent til 89,74 millioner fat per dag.

Strammere globalt oljemarked

OECDs kommersielle oljelager ventes å kunne dekke 55,7 dager av etterspørselen i det fjerde kvartalet 2011.

Verdens reelle BNP-vekst ventes å bli på 3,3 prosent i 2011. I forrige måned estimerte EIA en vekst på 3,4 prosent i år.

EIA advarer om et strammere globalt oljemarked i 2012, der etterspørselen møtes med en økt produksjon fra alle produsenter.

«Prognosene for råoljeprisene er fortsatt usikre, skriver EIA og henviser til "risikoen for ytterligere forsyningsavbrudd i produserende land, slik som mulige uroligheter i Sudan samt OPEC-medlemslandenes vilje til å øke og beholde en høyere produksjon for å kunne møte den globale etterspørselsøkningen etter olje.»

Lagrene tømmes

Ifølge EIA vil den koordinerte frigjørelsen av 60 millioner fat olje fra de strategiske oljelagrene bidra til å redusere oljevolumet som kommersielle oljeselskap behøver å bruke for å møte etterspørselen.

Disse bufferlagrene ventes dog å redusere kraftig i 2012 i og med en økende etterspørsel og tregere tilbudsvekst fra land som ikke er med i OPEC.

De store industrilandene som USA, ventes å tømme de kommersielle lagrene på 71 millioner fat under det andre halvåret 2011. Det er en reduksjon fra 127 millioner fat i juniperioden.

Den globale etterspørselen ette olje økte med 1,3 prosent til 87,36 millioner fat per dag i andre kvartal. Det er også en reduksjon fra prognosen på 1,9 prosent vekst for en måned siden.

I det inneværende kvartalet spås etterspørselen å øke 1,8 prosent, ned fra 2,0 prosent i juniprognosen, og i fjerde kvartal ventes den globale etterspørselen å øke 1,2 prosent til 88,83 millioner fat per dag.

Les også:

Publisert: