Sjef i Røkke-selskap: Blir oppkjøp i oljenæringen etter sommeren

Oljeprisfallet har fått verdien på de fleste olje- og oljeserviceselskapene til å falle markant. Foreløpig har ikke utviklingen ført til en bølge av oppkjøp i bransjen, men Akastor-sjefen tror det endrer seg om kort tid.

OPPKJØPSBØLGE ETTER SOMMEREN? Konsernsjef Frank O. Reite i det Kjell Inge Røkke-dominerte Akastor tror det kan komme flere oppkjøp i bransjen snart.
Publisert: Publisert:

– Vi følger markedet svært tett og er i dialoger, men kommenterer ikke strategiske grep før vi er klare til det, sa konsernsjef Frank O. Reite da Kjell Inge Røkke-dominerte Akastor presenterte sine kvartalstall tirsdag.

Selskapet ble til da Aker Solutions ble splittet i fjor høst

Unser presentasjonen var Reite sparsommelig med detaljene når det gjelder eventuelle oppkjøp eller salg av de mange datterselskapene i konsernet.

Nettopp kjøp, salg og fusjoner er én av to uttalte hovedsatregier i Akastor, i tillegg til å utvikle selskapene som ligger i gruppen.

I en tid da oljeprisen har falt kraftig, og mange aktører sliter, er det flere som har pekt på oppkjøpsmulighetene som finnes.

Mener mange sitter på gjerdet

E24 spurte Akastor-sjefen om det er et trått marked eller om andre forklaringer på hvorfor Akastor ikke har inngått oppkjøpsavtaler ennå.

– Jeg tror vi fortsatt er ganske tidlige i syklusen, og at folk er avventende. Jeg tror nok ting kan skje rundt omkring når vi er ferdige med sommeren, sier Reite om markedsbildet.

Han understreker at Akastors strategi omhandler mer enn å bare selge unna virksomheter i porteføljen:

– Slik markedet er i dag er det også en mulighet å gå andre veien enn å selge, altså at man utvider selskapet for å gjøre det mer attraktivt i en større sammenheng, sier Reite og legger til:

– Det er et spennende marked der ute og det vil nok skje ting. Vi ønsker å være med.

– Blir dere servert mange tilbud om å kjøpe ting i dagens marked?

– Vi mottar veldig mange innspill, både på kjøp, salg og sammenslåinger, så det er stor aktivitet. Man ser likevel at det både hos oss og andre har vært få transaksjoner. Jeg tror fortsatt det er litt tidlig i den prosessen vi ser i markedet, sier Reite.

(saken fortsetter under bildet.)

GLANSDAGENE: Den 29. september i fjor markerte Akastor-sjef Frank O. Reite (i midten) og finansdirektør Leif Borge at Akastor og Aker Solutions hadde blitt delt i to børsnoterte selskaper. Siden den gang har aksjekursen til Akastor dalt nesten 36 prosent i verdi.

Akers «verktøykasse»

Da planen om å dele opp Aker Solutions ble lansert den 30. april i fjor, valgte man å plassere en rekke datterselskaper som man mente ikke hadde så mye felles med resten av Aker Solutions i Akastor.

Mens enkelte mente Akastor bare besto av det Røkke og Aker-ledelsen ville kvitte seg med, sto Aker-toppene på at Akastor skulle være et verktøy for å utnytte muligheter til kjøp og salg som dukket opp i markedet.

– Kjøp, salg og fusjoner av virksomheter vil være en del av verktøykassen til Akastor som vil bli brukt fra første stund, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen til E24 i april i fjor.

Ser man bort fra to eiendomssalg i henholdsvis Stavanger og Fornebu, har ikke Akastor annonsert noe kjøp, salg eller fusjon av én eller flere virksomheter i porteføljen siden oppsplittingen i fjor høst. Samtidig har fallet i oljeprisen gjort at flere nå mener markedet er fullt av oppkjøpsmuligheter gitt fallet i oljeprisen.

Statoils letesjef Tim Dodson er blant dem som har uttalt at det nå er store muligheter for å gjøre gode kjøp i og rundt oljenæringen:

– Hvis det ikke allerede er det, så vil det bli kjøpers marked, sa han i på Swedbanks Nordic Energy Summit i mars.

Mandag denne uken skrev Finansavisen at Rystad Energy forventer et storstilt salg på norsk sokkel og de anslår at det finnes verdier på norsk sokkel for over 50 milliarder kroner til salgs.

Flere større selskaper E24 har snakket med i etterkant av den artikkelen, svarer imidlertid at de ikke ser for seg å selge seg ut av Nordsjøen.

Utenlands har Halliburton annonsert at de vil kjøpe opp og fusjonere med Baker Hughes, mens Shell skal kjøpe BG Group, der Helge Lund er sjef.

Vil ikke kutte til beinet

I tillegg til å jakte mulige salg og oppkjøp, skal Akastor jobbe med å utvikle selskapene i porteføljen. Den jobben består akkurat nå i all hovedsak av å kutte kostnader for å tilpasse seg markedet.

Da Akastor sendte ut et resultatvarsel den 16. april, bare dager før kvartalsrapporten skulle presenteres, varslet selskapet at de kutter 750 stillinger (både faste og innleide folk) i datterselskapet MHWirth, som leverer boretjenester. Kuttet lå i det øvre sjiktet av hva selskapet indikerte tidligere i år.

Det er imidlertid ikke bare i MHWirth at Akastor nå kutter.

– Vi har innført kostnadsreduserende tiltak i alle porteføljeselskapene våre, men situasjonen er mest utfordrende for MHWirth, sa konsernsjefen under presentasjonen av rapporten tirsdag.

– Ser dere behov for å gjøre nye stillingskutt utover året, eller har dere nå kommet til et punkt der det handler om andre grep på kostnadssiden?

– Vi følger markedet hele tiden. Slik det er i dag er det helt umulig å si hva som vil skje de neste seks til tolv månedene, sier Reite til E24 og fortsetter:

– Det som er viktig er at vi tilpasser selskapene til situasjonen, men vi skal ikke tilpasse dem så mye at det går utover selskapenes evne til å levere de prosjektene de jobber med. Vi skal også være villig til å investere for fremtiden, og vi skal være villig til å beholde litt ekstra folk så vi er klare når denne syklusen snur.

Han legger til at han er villig til å bære med seg noen ekstra kostnader hvis det er hensiktsmessig for å være klar når tidene snur i næringen.

Publisert:

Her kan du lese mer om