26 søkere til utvinningstillatelser på norsk sokkel i år

26 selskaper har levert inn søknader i forbindelse med utlysningen av Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022, opplyser Olje- og energidepartementet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) gleder seg over årets TFO-søkerliste. Tidligere i september var han på ONS, den såkalte «oljemessa» i Stavanger.
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Vi trenger leting og nye funn for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, noe som er viktig både for Norge og Europa, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

TFO er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel og omfatter mesteparten av de tilgjengelige leteområdene. Før det kan tildeles tillatelser til oljeleting og annen aktivitet i et område på norsk sokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor et gitt geografiske område. I forbindelse med årets konsesjonsrunde ble det forhåndsdefinerte området utvidet i Barentshavet.

Det tas sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2023, skriver departementet i pressemeldingen.

Blant selskapene som har søkt om tildeling, er Shell, Equinor, Aker BP og Vår Energi, som alle fra før er operatør på norske oljefelt.

– Søknadene i TFO 2022 viser svært god interesse blant de aktive selskapene på norsk sokkel for å lete etter nye petroleumsressurser. Dette er svært gledelig, sier Aasland.

Publisert: