Gir 623 millioner til grønne prosjekter

Nullutslippsskip til Hurtigruten, dyrefôr fra tare og undervannslagring av hydrogen er blant prosjektene som får offentlig støtte gjennom Grønn plattform.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier han er glad for den store bredden i fornybarprosjektene som nå får offentlige midler.
Publisert: Publisert:

11 forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 623 millioner kroner fra den offentlige støtteordningen. Det er klart etter at årets tildelingsrunde fra Grønn plattform er klar.

Prosjektene har samlet budsjetter på over én milliard kroner.

Målet med ordningen er at bedrifter skal investere i klimavennlige, bærekraftige løsninger. Prosjektene som får penger i denne runden skal starte opp tidlig neste år.

– Vi holder på med den største omstillingen av norsk økonomi noensinne. Alt skal bli grønnere. Det er private bedrifter skal lede an i den omstilling, med det offentlige som supporter, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Les på E24+

Suksessgründeren skiftet karriere: – Det var råskummelt

Hydrogen, dyrefôr og betong

Det er et bredt spekter av prosjekter som nå får støtte.

Hurtigruten skal jobbe med utvikling nullutslippsskip, mens andre skal lage ladeløsninger til havs for batteridrevne skip. Det er hydrogenprosjekter knyttet til både transport og lagring på listen.

Plasten i oppdrettsnæringen skal gjenbrukes, og det skal utvikles mer miljøvennlige løsninger for utvinne mineraler fra havbunnen. Nye produkter, deriblant dyrefôr, skal utvikles fra tare.

Tempoet på digitaliseringen av strømnettet skal opp. Innenfor bygg og anlegg skal det jobbes med å få betongkonstruksjoner til å vare lenger, og å kutte i utslippene fra veibygging.

– Jeg er glad for å se at det er stor bredde og mangfold i prosjektene som får midler. Det som er veldig fint er at flere av prosjektene svarer på de store utfordringene vi må løse dette tiåret, sier Vestre.

– Hva forventer du at disse prosjektene skal bidra med til det grønne skiftet?

– Kutte klimagassutslipp, skape nye jobber og øke eksporten av grønn industri.

– Betydelig egeninvestering

Grønn plattform skal gi bedrifter og forskningsinstitutter støtte til å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger. Nærings- og fiskeridepartementet står bak ordningen som forvaltes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, selskapet for industrivekst.

Støtteordningen skal bidra til å få fart på den grønne omstillingen i næringslivet, med lavere utslipp og bedre ressursutnyttelse.

Næringsministeren er opptatt av at selskapene som deltar i disse prosjektene også stiller med en «betydelig egeninvestering». Den offentlige støtten utgjør rundt halve budsjettet for mange av prosjektene.

– Vi skal bidra med tilstrekkelig risikoavlastning, men ikke mer enn det som er nødvendig, sier Vestre.

Videre trekker næringsministeren frem eksportpotensial og utstrakt samarbeid som positive trekk ved prosjektene.

– Du har alt fra tunge industrielle miljøer, mer start-up-pregede selskaper, forskningsmiljøer og universiteter. For å lykkes med den grønne omstillingen med de kloke hodene tenke sammen.

Ikke delt ut alt

Det ble totalt lyst ut 750 millioner gjennom Grønn plattform-ordningen i 2022. Likevel er det bare delt ut 623 millioner i denne runden.

Forklaringen er blant annet at et prosjekt som søkte i 2021 ble tildelt 77 millioner kroner tidligere i år. De resterende 48 millionene er ifølge departementet «for lite» til å finansiere et helt prosjekt.

Disse kan bli brukt om et av prosjektene trekker seg eller reduseres, eller så kan midlene overføres til utlysningen for 2023.

Fire prosjekter som ikke fikk støtte står på en rangert venteliste. Totalt ble det behandlet 50 søknader i denne runden, og de 29 høyest rangerte søkerne ble intervjuet.

Prosjektene som har søkt må ha oppstart mellom 1. januar og 1. mars 2023 for å få støtte, og ha prosjektslutt innen utgangen av 2025. Det samlede behovet for offentlig tilskudd til et prosjekt skal være mellom 30–80 millioner kroner.

Publisert: